Undersøgelse afslører ”alvorlige” krænkelsessager i Konservative

- Politik skal ikke være hjemsted for seksuelle krænkelser, siger gruppeformand Mai Mercado.

Tre gange inden for det seneste år har der fundet ”alvorlige” krænkelsessager sted i Det Konservative Folkeparti.

Det viser en undersøgelse blandt partiets medlemmer, som partiet netop har offentliggjort.

- Det er tre sager for meget, siger de konservatives gruppeformand på Christiansborg, Mai Mercado, til TV 2.

- Vores udfordring er, at det er anonyme besvarelser, så vi kan ikke få mere at vide. Vi håber, at de pågældende personer vil henvende sig.

Voldtægt eller forsøg på voldtægt

Mai Mercado oplyser, at de ”alvorlige sager” dækker over voldtægt, forsøg på voldtægt eller seksuelt overgreb.

Politik skal ikke være hjemsted for seksuelle krænkelser, og man skal trygt kunne deltage i demokratiet

Mai Mercado (K)

Undersøgelsen er foretaget af Arbejdsmiljøcentret og har været udformet som en spørgeskemaundersøgelse, som alle partiets 10.326 medlemmer har haft mulighed for at svare på.

Den blev igangsat i 2020 og ifølge Det Konservative Folkeparti har en tredjedel af medlemmerne svaret.

Tre for mange

Et markant flertal svarer, at de hverken har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed eller uønsket fysisk berøring i partiet. Syv procent svarende til 267 personer svarer dog, at de netop har oplevet uønsket seksuel kontakt, mens tre procent svarende til 75 personer har været udsat for uønsket fysisk berøring.

Partiet oplyser, at det nu vil indkalde alle vælgerforeningsformænd og næstformænd til et møde, hvor det konkrete indhold af undersøgelsen præsenteres. Dernæst vil partiets nye samværspolitik og håndteringen af lokale sager blive drøftet.

- Det er ikke tilstrækkeligt bare at lave en undersøgelse. Det, der skal til, er, at vi taler højt om det og i fællesskab får sat ord på, hvordan vi omgås hinanden, siger Mai Mercado.

Ordfører blev strippet for ansvar

Undersøgelsen i Det Konservative Folkeparti blev iværksat i kølvandet på den Metoo-bølge, der skyllede ind over dansk politik i efteråret sidste år, da først den daværende radikale leder Morten Østergaard og siden Københavns overborgmester Frank Jensen blev fældet af fortidens eskapader.

Og partiet har undervejs også selv bokset med deres egen sag i offentligheden. I oktober 2020 blev folketingsmedlem Orla Østerby således frataget samtlige af sine ordførerskaber, da det kom frem, at han havde udvist grænseoverskridende adfærd mod sin partikollega Brigitte Klintskov Jerkel tilbage i 2017.

Orla Østerby meldte sig kort tid efter ud af partiet.

Nultolerance

Ifølge Mai Mercado er netop den sag et eksempel på, at enhver form for sexisme eller seksuel krænkelse bliver sanktioneret i Det Konservative Folkeparti.

- Vi nægter at se passivt til, hvis mænd eller kvinder udsættes for seksuelle krænkelser, som ingen berettigelse har i politik. Hverken på Christiansborg, i vælgerforeningerne eller i nogen som helst partimæssig sammenhæng. Politik skal ikke være hjemsted for seksuelle krænkelser, og man skal trygt kunne deltage i demokratiet, siger Mai Mercado.

Som et tiltag i kampen mod sexisme har de konservative ligesom flere andre partiet indført en whistleblowerordning.

Henvendelser til wistleblowerordning

Ordningen blev etableret i efteråret og giver medlemmer mulighed for at indrapportere hændelser anonymt til et advokatfirma.

Det har tre personer benyttet sig af siden da. Ingen af sagerne tyder dog på strafbare handlinger, fortæller næstformand Henrik Weiglin i en pressemeddelelse.

TV 2 ville gerne have spurgt partiformand Søren Pape nærmere ind til resultatet af partiets undersøgelse, men de konservative henviser i stedet til gruppeformand Mai Mercado.