Politik

Ministerie får skarp kritik for at lade svindelsager forælde

Mange borgere og virksomheder kan ifølge vurderingen frit svindle med skattekroner uden at blive straffet.

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af Skatteministeriet for manglede vurdering af, hvorvidt borgere og virksomheder svindler, og for at have ladet omkring 1000 sager om mulig svindel falde for forældelsesfristen.

Statsrevisorerne finder det meget problematisk

Statsrevisorerne

Det fremgår af en pressemeddelelse, som revisorerne netop har udsendt.

- Statsrevisorerne finder det meget problematisk, at mange borgere og virksomheder oplever ikke at blive straffet, når de overtræder skatte- og afgiftsreglerne, og at der er borgere og virksomheder, som skal vente længe på afgørelse af deres sag, fremgår det af pressemeddelelsen.

På en skala over, hvor harsk en kritik der er tale om, indfinder kritikken af Skatteministeriet sig på fire ud af fem.

Hver 10. virksomhed snyder

Det er Skattestyrelsens opgave at behandle mulige svindelsager og vurdere, om der er grundlag for at sende dem videre til politiet og anklagemyndigheden.

Først her afgøres det, om vedkommende kan straffes med bøde eller fængsel.

Men antallet af uafsluttede straffesager er fra 2016 til 2020 mere end tredoblet, så bunken nu tæller 12.300.

Samtidig er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid mere end fordoblet og er nu på 451 dage.

Bør prioritere efter størrelse

4500 af de ubehandlede sager har ligget klar i mere end 1 år, uden at Skatteiministeriet har påbegyndt sagsbehandlingen.

Det er lige så mange sager, som styrelsen afsluttede i 2020.

Der skal være kontrol, kontrol, kontrol

Henrik Thorup (DF), formand for Statsrevisorerne

Statsrevisorerne hæfter sig ifølge pressemeddelelsen ved, at Skattestyrelsen bør effektivisere sagsbehandlingen og samtidig tage sagens størrelse og eventuelle gentagelser med i prioriteringen.

"Kontrol, kontrol, kontrol"

Formanden for Statsrevisorerne, Henrik Thorup (DF), er ærgerlig over, at han "igen, igen, igen" skal være med til at udtale kritik af Skatteministeriet. Han mener, at personer, der ønsker at svindle, har tæt på frit løb til at gøre det.

Ifølge Skatteministeriet angiver hver 10. virksomhed bevidst skat og moms forkert, men formanden frygter, at tallet kan være endnu højere.

Det er en af grundene til, at det ifølge ham kommer til at tage flere år at løse problemet.

- Det drejer sig om personer og om kontrol af kontrollen. Det er ikke tilstrækkeligt, at der sidder én person og kontrollerer det her. Der skal være kontrol, kontrol, kontrol, siger Henrik Thorup.

Styrelse enig i kritik

Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, at straffesager når at forælde, lyder det fra den juridiske direktør i Skattestyrelsen, Karin Degnboel Thostrup.

- Vi er enige med Rigsrevisionen i den rejste kritik her, og vi er i gang. Det har vi været længe, lyder det i et skriftligt citat.

Hun tilføjer dog, at Skattestyrelsen siden 2020 har styrket området ved at supplere fire oprindelige straffesagsenheder med to nye enheder.