Coronavirus

Overblik: Her er sommerhjælpepakken

Der bliver afsat 1,6 milliarder kroner til en samlet sommer- og erhvervspakke.

Rejser rundt i Danmark skal gøres billigere, kulturtilbud skal styrkes, og de sektorer, der er særligt hårdt ramt af pandemien, skal have en hjælpende hånd.

Samtidig skal det gøres mere attraktivt for danskerne at tage på ferie i landets fire største byer.

Det er regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, der står bag aftalen.

Her er flere af tiltagene i aftalen:

Hjælp til turismen - 295 millioner kroner

 • Virksomheder, der er hårdt ramt på grund af corona, kan søge tilskud i en såkaldt omstillingspulje. Det kan blandt andet være med ønsket om at investere i nye digitale løsninger eller kompetenceudvikling af medarbejdere. Her er afsat 125 millioner kroner.
 • Restauranter i hele landet kan søge om et tilskud på 35.000 kroner, som skal bruges på tiltag og events målrettet turister. Her afsættes der i alt 70 millioner kroner til en såkaldt restaurantpulje.
 • Genopretningsplan for hovedstadens turisme på 50 millioner kroner til perioden 2021-2023 i forlængelse af den allerede eksisterende genopretningsplan.
 • Styrket markedsføring af kyst- og naturturismen på 25 millioner kroner

Billigere indenrigsrejser - 110 millioner kroner

 • Der genindføres gratis færgebilletter på indenrigsrejser samt Rønne-Ystad både for gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort, som det også var tilfældet sidste år.
 • Ligesom sidste sommer genoplives rejsepasset. Det er en otte dages fri-rejse-billet med kollektiv transport, der gælder skolernes sommerferie. Prisen bliver 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn mellem 12 og 15 år.

Kultur og idræt - 330 millioner kroner

 • Foreninger og aftenskoler får midler til at lave arrangementer for blandt andet børn og unge i løbet af sommeren og frem til efterårsferien. Det kan være sommerlejre eller undervisningsforløb.
 • Aktivitetspulje til kulturliv bliver forøget. Der bliver afsat 180 millioner kroner yderligere til kulturinstitutioner, der opererer med reduceret publikum. Det gælder blandt andet koncertsteder, biografter og teatre.
 • Museer, kunsthaller, zoologiske haver med mere, der normalt ikke afholder kulturelle arrangementer, kan søge en pulje på 20 millioner kroner til arrangementer, der kan skaffe flere besøgende.
 • En pulje på 40 millioner kroner skal kunne søges af kunstnere med et maksimum på 50.000 per ansøger.

Hjælp til særligt udsatte borgere - 165 millioner kroner

 • Der afsættes 80 millioner kroner til kommuner, som skal tage hånd blandt andre sårbare ældre, borgere på botilbud og mennesker med handicap. Der kan blandt andet ske gennem særlige kulturelle arrangementer på plejehjem målrettet demente.
 • For SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge bliver det også muligt for kommuner at søge tilskud til trivselsfremmende projekter for i alt 41 millioner kroner.
 • Gennem frivillige organisationer skal der laves målrettede tilbud til udsatte børn og unge. Det kan blandt andet bestå af naturoplevelser, heldagsudflugter og fastholdelse i langvarige fællesskaber.
 • Der bliver samtidig afsat penge til ferielejre for udsatte børn.

Støtte til ramte brancher - 400 millioner kroner

 • Matchfinansieringsordninger i Vækstfonden bliver forlænget til 30. september 2021.
 • Penge til pakkerejsefondskassen, der skal sikre, at forbrugerne får deres penge tilbage for en pakkerejse i tilfælde af en rejseudbyders konkurs.
 • Tilskud til genstart af pakkerejsebranchen.
 • Omstillingspulje til særligt udsatte virksomheder udover de førnævnte.

Styrkelse af eksport - 305 millioner kroner

 • Forlængelse af den nuværende ordning for besætningsskift, der hjælper søfarende med at rejse sikkert hjem til og gennem Danmark.
 • Små- og mellemstore virksomheder kan få rådgivning og tilskud til at genstarte deres eksportaktiviteter.
 • En række initiativer iværksættes for at styrke markedsføringen af dansk eksport for i alt 13 millioner kroner til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.
 • Grøn eksport skal styrkes med 25 millioner kroner.

Hele aftalen kan læses her.