Politik

Ny bog afdækker konfliktfyldte scener i striden mellem Frederiksen og Brostrøm

Det er ikke første gang, at konflikter mellem Frederiksen og Brostrøm er kommet til offentlighedens kendskab.

Flere konfliktfyldte scener udspillede sig bag kulisserne, da regeringen sidste år lukkede landet ned.

Her stødte blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) sammen med Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm. Det beskriver forfatter Anne Sofie Kragh i sin nye bog, ’Det første år’, som udkommer mandag.

Forfatteren har fulgt statsministerens første år på posten fra tæt hold og har ved hjælp af interviews med statsministeren selv og med ”centrale medarbejdere og politikere” forsøgt at genskabe afgørende scener i forbindelse med de historiske pressemøder i foråret 2020.

Inden pressemødet 10. marts 2020 – dagen inden den første store nedlukning – krydsede Frederiksen og Brostrøm klinger, skriver Anne Sofie Kragh.

Mette Frederiksen ville melde ud, at de særligt sårbare blandt andet skulle holde sig hjemme så meget som muligt, men det mente Brostrøm ikke kunne begrundes fagligt.

Hvem skulle definere, hvem der hørte til i den sårbare gruppe, spurgte Brostrøm, hvorefter Mette Frederiksen ifølge bogen spurgte, hvordan det kunne give mening ikke at passe på de særligt sårbare.

Man sidder tilbage med det klare indtryk, at havde Brostrøm fået sin vilje, så havde Danmark håndteret coronasituationen i foråret 2020 helt anderledes

Hans Redder, politisk redaktør, TV 2

Til det svarede Brostrøm ifølge bogen:

- Det er klart, at jeg ikke kommer til at stå på et pressemøde og undsige statsministeren, men hvis du siger det der, så bliver det uden mig, sagde han, hvorefter sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og departementscheferne Barbara Bertelsen og Per Okkels forsøgte at mægle mellem parterne, skriver Anne Sofie Kragh.

Søren Brostrøm endte med at deltage på pressemødet, og Mette Frederiksen endte med at udsende en besked til de særligt sårbare på pressemødet.

I bogen beskrives flere andre episoder, hvor toppen af Sundhedsstyrelsen og toppen af Statsministeriet ikke ser ens på håndteringen af coronasituationen i de afgørende martsdage i fjor.

Søren Brostrøm ønsker ikke at kommentere sagen over for TV 2.

Brostrøm ønskede at slippe for pressemøderne

Det er ikke første gang, at historier om splid mellem statsministeren og sundhedsdirektøren finder vej til offentligheden.

Tilbage i januar udkom en ekspertrapport om regeringens og myndighedernes håndtering af coronakrisen. Også her kunne man læse, at forholdet mellem de to var præget af konflikt, da Danmark lukkede ned.

Blandt andet beskrev rapporten, hvordan Søren Brostrøm flere gange forsøgte at slippe for at deltage i regeringens pressemøder – men ikke fik lov.

Ifølge TV 2s politiske redaktør, Hans Redder, tilføjer bogen nye interessante detaljer om de historiske dage i marts 2020.

- De beslutninger, der blev truffet i de dage, var nogle af de mest skelsættende og vidtgående i nyere danmarkshistorie, og det står mere og mere klart, hvor uenige de to mest betydningsfulde personer – Frederiksen og Brostrøm – var om håndteringen.

- Man sidder tilbage med det klare indtryk, at havde Brostrøm fået sin vilje, så havde Danmark håndteret coronasituationen i foråret 2020 helt anderledes. Og det kunne han meget vel have fået, hvis ikke Mette Frederiksen, og især hendes departementschef Barbara Bertelsen, konstant havde insisteret på, at der skulle handles hurtigere og mere resolut, siger Hans Redder.

Et af omdrejningspunkterne i ekspertgruppens rapport fra januar 2021 var, hvorvidt det var på baggrund af myndighedernes anbefaling, at Danmark blev lukket ned på pressemødet 11. marts.

Her sagde Mette Frederiksen – flankeret af Brostrøm – at det var ”myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned”.

Meget tydede ifølge rapporten på, at den udmelding fra statsministeren ikke var 100 procent korrekt.

- Den måde, som statsministeren kommunikerer det her på, afspejler ikke de faktiske forhold omkring rådgivningen fra sundhedsmyndighederne, sagde formand for ekspertgruppen Jørgen Grønnegård Christensen, da han i januar fremlagde rapportens konklusioner.

Grønnegård Christensens udmelding blev understøttet i rapporten, hvor ekspertgruppen ikke kunne finde skitsen til regeringens nedlukning hos sundhedsmyndighederne. Deres vurdering var i stedet, at nedlukningen "i al væsentlighed" blev udtænkt i Statsministeriet.

'Det første år' kaster dog et nyt og nuanceret lys på sagen. Af bogen fremgår det nemlig, at modstanden mod den store nedlukning primært kom fra Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm, mens seruminstituttets Kåre Mølbak forholdt sig langt mere positiv overfor den hårde nedlukning af landet.