Politik

OVERBLIK: Her er regeringens nye plan for uddannelser

Nye uddannelser skal give vækst og udvikling i hele landet, lyder det fra statsministeren.

Nye uddannelser fordelt rundt i landet, udflytning af uddannelser og flere studiepladser.

Det er nogle af de væsentligste elementer i regeringens nye udspil på uddannelsesområdet, som især skal løfte landets mindre byer og landdistrikter.

- Vi skal have et sammenhængende Danmark med vækst og udvikling i hele landet, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

- Noget af det, der har aller størst betydning for familierne i forhold til at slå sig ned, er, at man kan tage en uddannelse, og derfor skal der være bedre og flere uddannelsestilbud uden for de store byer, siger hun.

Få her overblik over hovedelementerne i udspillet, og hvor regeringen vil placere nye uddannelser.

Overblik - hovedpunkter i regeringens udspil på uddannelsesområdet

 1. Nye uddannelser i hele landet

  Etablering af 25 nye uddannelsesudbud i hele landet frem mod 2025. 

 2. Nye uddannelser uden for de store byer

  Etablering af mindst 10 nye udbud af velfærdsuddannelser uden for landets største byer. Pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske og socialrådgiver karakteriseres typisk som velfærdsuddannelser.

  Derudover etablering af mindst 5 nye udbud af universitetsuddannelser uden for de største byer.

 3. Nye uddannelsespladser

  Etablering af op mod 1000 nye uddannelsespladser på de fire store velfærdsuddannelser uden for de store byer.

 4. Udflytning af uddannelser

  Udflytning af cirka 1300 uddannelsespladser på de fire store velfærdsuddannelser fra landets fire største byer.

  Derudover udflytning af kunstneriske uddannelser. 30 studiepladser fra København til en ny musikuddannelse i Holstebro samt 30 pladser fra Den Danske Scenekunstskoles danseuddannelser fra København til Holstebro.

 5. Loft over optag på uddannelser i de største byer

  Begrænsning på antallet af studerende på videregående uddannelser i landets fire største byer. Gradvis reducering med op til 10 procent fra 2022/2023.

 6. Flere penge til uddannelser uden for store byer

  Indførelse af et regionalt taxameter, hvor taksterne differentieres og forhøjes med 5 procent for uddannelser uden for de store byer. For eksempel vil undervisningstaksten for en sygeplejerskestuderende stige med 3500 kroner årligt, hvis vedkommende læser uden for de fire største byer.

  Derudover hæve det nuværende tilskud per udbudssted uden for de store byer fra 2 til 4 millioner kroner.

 7. Spredning af soldater

  Styrket uddannelsesudbud for menige soldater og øget anvendelse af uddannelsespakker fortrinsvis uden for de store byer. 

  Derudover 250 nye arbejdspladser i forbindelse med Arktis-kapacitetspakke og cyberreserve i væsentligt omfang uden for de store byer.

Kilde: Regeringens udspil 'Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund'.