Politik

Fire scenarier for udrejsecentrets placering - og pilen peger nærmest entydigt på det ene

Regeringen har helt tydeligt fumlet i sagen om, hvor et nyt udrejsecenter skal ligge, mener politisk analytiker Noa Redington.

Placeringen af et nyt udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle er gået hen og blevet en særdeles varm kartoffel.

Regeringen droppede tirsdag planerne om at oprette et nyt udrejsecenter på den sydligste del af Langeland fra næste år på grund af manglende politisk opbakning.

Det har fået politikere fra blå blok og lokale politikere i Ikast-Brande Kommune, hvor det nuværende udrejsecenter Kærshovedgård ligger, til at beskylde regeringen for løftebrud.

Samtidig kalder TV 2s politiske redaktør, Hans Redder, beslutningen for "et opsigtsvækkende tilbagetog".

Alle veje fører til Kærshovedgård

Noa Redington, politisk analytiker

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har tidligere indrømmet, at der ikke findes en god placering til et udrejsecenter.

Men hvis de omkring 130 udvisningsdømte kriminelle udlændinge ikke skal til Langeland, hvor ender de så henne?

TV 2 har spurgt de to politiske analytikere Noa Redington og Søs Marie Serup om fremtidsudsigterne for udrejsecentret. De giver herunder hver deres bud på de fire mest sandsynlige scenarier.

Scenarie 1: Blive på Kærshovedgård

Noa Redington: 90 procent

Søs Marie Serup: 80 procent

Noa Redington mener, at den eneste realistiske løsning for et udrejsecenter er at lade de udvisningsdømte blive på Kærshovedgård. Det skyldes, at der ikke er politisk flertal for nogen andre løsninger i øjeblikket.

- De blå partier vil have Lindholm, og Socialdemokratiet vil have Langeland. Med denne løsning generer man dem, som man generede i forvejen. Alle veje fører til Kærshovedgård, lyder analysen.

En del af forklaringen på "status quo" skyldes ifølge Noa Redington den nuværende placering af udrejsecentret Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune tæt ved byen Bording.

- Midtjylland er ikke en højborg for Socialdemokratiet. Hvis udrejsecentret eksempelvis lå i Østjylland tættere på Aarhus eller Horsens, havde regeringen forsøgt at løse problemet langt hurtigere, siger Noa Redington.

Søs Marie Serup er meget enig i, at den langt mest sandsynlige løsning er at fortsætte med et udrejsecenter på Kærshovedgård, da det ikke er tvingende nødvendigt for regeringen at finde på en ny løsning.

Situationen er ifølge hende gået i en form for politisk hårdknude, og samtidig er timingen særdeles dårlig i forbindelse med at finde en ny løsning.

- Med mindre end et halvt år til kommunalvalget ønsker ingen borgmestre et nyt udrejsecenter i deres kommune. Gør en borgmester det, kan vedkommende ligeså godt aflevere borgmesterkæderne frivilligt, siger Søs Marie Serup.

Scenarie 2: Opdeling i flere udrejsecentre

Noa Redington 3 procent

Søs Marie Serup 0 procent

Flere af regeringens støttepartier har foreslået helt at gentænke planerne for et nyt udrejsecenter.

Både SF og de radikale har været fortalere for en sådan løsning, og de radikale har foreslået en praktisk opdeling af flere udrejsecentre med eksempelvis 30 til 40 udvisningsdømte kriminelle udlændinge i hver.

Det vil ifølge partiet skabe mindre pres på de små lokalsamfund, så problemerne ikke bliver centreret til ét område.

Men løsningen har ingen gang på jord, mener Søs Marie Serup.

- På den måde vil man gøre en håndfuld kommuner rasende. Al logik taler imod denne løsning - specielt med det forestående kommunalvalg in mente.

Noa Redington mener, at idéen om at sprede flere udrejsecentre rundt om i landet både vil være en dyr og kompliceret løsning.

- Udfordringen fra ét center på Langeland bliver lige pludselig forstørret fire til fem gange. Vil partierne virkelig det? I så fald vil udlændingespørgsmålet eksplodere, forudser den politiske analytiker.

Scenarie 3: Lindholm

Noa Redington 3 procent

Søs Marie Serup 10 procent

I 2018 lancerede den daværende VLAK-regering sammen med Dansk Folkeparti planen om at etablere et udrejsecenter for de kriminelle asylansøgere på øen Lindholm i Stege Bugt på Sjælland.

Planerne blev dog aldrig ført ud i livet, og den nuværende regering gik i 2019 til valg på, at man ville finde en anden løsning end Lindholm.

Derfor kalder Noa Redington denne mulighed for "meget usandsynlig".

- Regeringen vil kunne komme blå blok i møde og dermed finde en løsning, men det vil skabe store problemer med regeringens parlamentariske grundlag, siger Noa Redington.

Søs Marie Serup er en anelse mere optimistisk for en løsning med et udrejsecenter på Lindholm.

Hun mener, at regeringen kan tænke i at lave en "Lindholm-light-løsning", hvor det kun er de hårdeste, udvisningsdømte kriminelle, der sendes ud i Stege Bugt.

- Der er en stærk symbolik i en øde ø, og det er det mest fjerntliggende sted af de foreslåede muligheder, påpeger hun.

Scenarie 4: Langeland

Noa Redington 3 procent

Søs Marie Serup 10 procent

Søs Marie Serup mener, at regeringen med fordel kan tænke i at placere de personer, der er på tålt ophold, på Langeland.

Disse personer har ikke en lovlig opholdstilladelse i Danmark, men de kan ikke udvises, da de risikerer forfølgelse eller overgreb, hvis de bliver hjemsendt.

Med opdelingen af udrejsecentrets beboere på Lindholm og Langeland er det muligt at slå to fluer med ét smæk, mener Søs Marie Serup.

- Langeland har tidligere huset flygtninge. Disse personer har lokalsamfundet taget godt imod, og man er blevet anerkendt for at kunne rumme disse folk, siger hun.

Langeland er blevet et symbol på, at regeringen har ramt virkeligheden med sin udlændingepolitik

Noa Redington, politisk analytiker

Noa Redington ser imidlertid ikke for sig, at Langeland igen kan komme i spil som en del af et udrejsecenter.

- For SF vil det være utænkeligt, og reaktionerne fra langelænderne har den seneste uge vist, at folks følelser er svære at massere, lyder analysen.

Skår i regeringens udlændingepolitik

Ifølge Noa Redington har regeringen handlet hurtigt og resolut i den svære sag om placeringen af et nyt udrejsecenter.

Men den politiske analytiker hæfter sig ved, at statsminister Mette Frederiksen (S) endnu ikke har udtalt sig om Langeland, hvor det er udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, der har stået for skud.

- Regeringen er indtil videre sluppet forholdsvis billigt, men den har helt tydeligt fumlet i denne sag, siger han.

Noa Redington mener, at regeringen fra starten af sin valgperiode havde en frisk tilgang til udlændingepolitikken, hvor man lovede at tænke sig godt om og komme med nye løsninger på et kommende udrejsecenter.

Men det har vist sig sværere end som så rent praktisk at gennemføre, og det gør regeringen sårbar over for kritik fra de blå partier.

- Langeland er blevet et symbol på, at regeringen har ramt virkeligheden med sin udlændingepolitik, og der er slået skår i regeringens grundlæggende udlændingepolitiske værdighed, mener Noa Redington.