Coronavirus

Her er anbefalingerne, der skal hjælpe børn og unge ud af coronakrisen

Penge til hytteture og flere unge i fritidsjob er blandt anbefalingerne til regeringen.

For mange børn og unge har det seneste års corona-nedlukninger været hårde at komme igennem både socialt og fagligt.

Derfor præsenterer et såkaldt ungdomspanel bestående af repræsentanter fra blandt andet ungdomspolitiske-, faglige- og elevorganisationer onsdag en række anbefalinger til at styrke trivslen i ungdomslivet efter corona.

Anbefalingerne bliver givet til statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften og vil indgå i de politiske forhandlinger om nye initiativer til at styrke børn og unges trivsel og forhindre fagligt efterslæb, der er begyndt på Christiansborg onsdag.

En af ungdomspanelets anbefalinger er at lave et fritidspas, så alle børn og unge gratis kan tage del i foreningsaktiviteter og kulturtilbud, hvor der normalt betales kontingent eller entre. En anden handler om penge til ekstra hytteture.

Her kan du få et overblik over alle anbefalingerne:

Overblik: Anbefalingerne til børn og unge

 1. Penge til ekstra hytteture

  Ungdomspanelet anbefaler, at uddannelsesinstitutitioner tilføres ekstra ressorucer der giver skoler flere muligheder for ekstra initiativer som for eksempel intro- og hytteture, fællesspisning og lektiecafeer.

 2. Lærings- og trivselssamtaler

  Ungdomspanelet anbefaler, at alle børn og unge ved genåbning eller skolestart får tilbudt en samtale, der skal afdække elevens trivselsmæssige og faglige efterslæb.

 3. Efterslæbs-garanti

  Børn og unge skal have en garanti for, at der bliver taget hånd om eventuelt fagligt efterslæb fra måneder med nedlukning og online undervisning. 

 4. Civilsamfundet skal inddrages

   

  Uddannelsesinstitutioners bekymringer i forbindelse med det faglige efterslæb der er opstået under epidemien, skal imødegås mellem uddannelserne, staten, kommuner og civilsamfundet.  

 5. Lære af de gode erfaringer

  De positive oplevelser, som nogle børn og unge har haft med nye læringsmljøer, skal bruges til fremadrettet at blive en del af undervisningen. 

   

 6. Forlængelse af elev- og lærlingeforløb

  Det skal være muligt at forlænge elev-, lærlinge- og praktikforløb på erhvervsuddannelserne. Særligt her har elever været hårdt ramt af coronarestriktioner. 

 7. Fastholdelse og indslusning

  Der skal etableres fleksible modeller, der gør det nemt at blive sluset ind på nye uddannelser eller vende tilbage til uddannelsesforløb, man har forladt under nedlukningerne.

 8. Flere unge i uddannelse

  For at få flere unge i uddannelser foreslår panelet blandt andet, at der oprettes flere studiepladser, at muligheden for værnepligt bliver muligt for flere, og at der etableres en lærepladsgaranti.

   

 9. Flere unge i fritidsjob

  Flere unge skal have et fritidsjob, da det kan gavne jobmulighederne længere frem i livet. Det skal blandt andet ske gennem en fritidsjobspolitik, der skal tilskønne den private sektor tlil at ansætte flere unge. 

 10. Trepartsforhandling om flere unge i beskæftigelse

  Regeringen skal invitere til trepartsforhandlinger for at få implementeret flere af de ovennævnte forslag. 

   

 11. Genstart fællesskaberne

  Der skal etableres en startpakkepulje, som kan hjælpe alle de dele af fritids-, forenings- og kulturliv, som har mistet store indtægter under coronakrisen. 

 12. Flere med i fællesskaberne

  For at tackle den ensomhed, der har ramt mange børn og unge, skal der gøres en ekstraordnær indsats for at få flere med i fritids- og foreningsliv.

 13. Styrk de opsøgende fællesskaber

  De mest sårbare grupper af børn og unge kun blevet mere såbare under coronakrisen. Derfor skal offentlige og frivillige tilbud henvendt til gruppen styrkes. For eksempel gennem mulighed for sommerlejre, støttepersoner m.m.

   

   

 14. Styrk de målrettede trivselsindsatser

  I forlængelse af det ovenstående punkt kommer de unge med en række af konkrete tiltag til, hvordan de mest sårbare kan hjælpes. Det indebærer blandt andet flere midler til børne- og ungepsykiatrien. 

 15. Let adgang til at finde hjælp

  Det skal være nemmere for for de mest udsatte børn og unge at lære om - og komme i kontakt med de rådgivnings- og hjælpetilbud, der kan hjælpe dem.