Politik

Hård kritik af kontrol med tilskud til landbruget – finte kan sikre ekstra millioner

Venstre-minister Esben Lunde Larsen godkendte praksis, der ikke sikrede en ordentlig kontrol. Danmark risikerer nu at skulle betale penge tilbage.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke har sikret en ordentligt kontrol med landbrugstilskud.

Det fremgår af en beretning, hvor Rigsrevisionen har gransket udbetalingerne af tilskud fra Landbrugsstyrelsen, der ligger under ministeriet, til danske landbrug i perioden fra 2014 til 2019.

Sagen handler om støtte til danske landbrug, der bliver givet via EU-midler. Det er Landbrugsstyrelsen, der udbetaler pengene, men der er et loft, som siger, at hvert landbrug maksimalt kan få fem millioner kroner årligt.

Men Rigsrevisionen har opdaget en finte, hvor landmanden opsplitter sit landbrug i eksempelvis tre forskellige selskaber og får tilskud på tre gange fem millioner kroner og dermed slipper uden om loftet. Det er en kunstig opsplitning og er ikke tilladt. Landbrugsstyrelsen har slet ikke haft godt nok styr på kontrollen, mener Rigsrevisionen.

Han ville næppe være minister efter den her sag, hvis han stadigvæk havde siddet

Klaus Frandsen (R), statsrevisor

Rigsrevisionen har lavet en stikprøve i 2019, og her viser det sig, at selskaber med sammenfald i ejerkredsen alene det år har fået udbetalt 888 millioner kroner i tilskud. Hvor meget der i givet fald er udbetalt uberettiget, kræver yderligere og mere konkrete undersøgelser. Men da der kun er lavet stikprøve i 2019, er der også risiko for misbrug af midlerne i en årrække op til.

Landbrugere, der har opsplittet deres bedrift i flere selskaber, kan samtidig have opnået en række andre afledte fordele i form af færre kontroller og sanktioner – fordele, som ikke kan opgøres økonomisk.

Sådan ser finten ud.

EU-tilskud skal måske betales tilbage

Den mangelfulde kontrol får hårde ord med på vejen fra Statsrevisorerne, der er politisk udpeget af Folketinget.

- Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014 til 2019 ikke har sikret en korrekt og tilstrækkelig kontrol af tilskud til landbrugere, lyder det i en beretning fra Statsrevisorerne, der udtaler sig oven på Rigsrevisionens rapport.

Der bliver hvert år uddelt omkring syv milliarder kroner i tilskud. Men Landbrugsstyrelsen har ikke "sikret en tilstrækkelig kontrol" med modtagernes ejerforhold og har ikke "i tilstrækkeligt omfang" sikret sig, at "væsentlige krav" er overholdt.

- Den utilstrækkelige kontrol medfører risiko for, at nogle landbrugere uberettiget har fået tilskud, og at Danmark skal tilbagebetale EU-tilskud som følge af underkendelser fra EU-Kommissionen, skriver Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne skriver også, at det er en "skærpende omstændighed", at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke styrket kontrollen eller ændret administrativ praksis, selvom Landbrugsstyrelsen siden 2005 her kendt til finten.

Esben Lunde godkendte praksis

De skriver også, at det er en "skærpende faktor", at miljø- og fødevareministeren i 2018 godkendte et administrationsgrundlag, som ikke sikrede en forvaltning i overensstemmelse med EU-reglerne. I stedet fortsatte Landbrugsstyrelsen sin praksis med at administrere efter CVR-numre.

Statsrevisorerne forklarer på et pressemøde, at det var Venstres Esben Lunde Larsen, der som ansvarlig minister i 2018 godkendte administrationsgrundlaget, der ikke sikrede en ordentlig kontrol. Ifølge statsrevisor Klaus Frandsen fra Radikale Venstre burde han have været mere forsigtig.

- Vi mener, at der var advarselssignaler nok til, at han godt kunne have set, at det her var problematisk, siger Klaus Frandsen.

Så han skulle ikke have skrevet under?

- Nej.

Esben Lunde Larsen er ikke længere i dansk politik, og derfor har Statsrevisorerne ikke drøftet, om hans ageren gør ham uegnet som minister. Men Klaus Frandsens personlige holdning er, at den diskvalificerer ham.

- Han ville næppe være minister efter den her sag, hvis han stadigvæk havde siddet, siger Klaus Frandsen.

Pressede på for at fortsætte

Ifølge den konservative statsrevisor Mette Abildgaard pressede daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ligefrem på for at fortsætte ordningen med at udbetale støtte til landbrugere, der har opdelt deres landbrug. Det samme gjorde interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer, lyder det.

- Vi kan se, at ikke blot har den daværende minister, men også erhvervet presset på. Det er der telefonnotitser og andet, der indikerer. Vi risikerer nu at skulle betale penge tilbage til EU på baggrund af denne sag. Det er stærkt kritisabelt, siger Mette Abildgaard.

Hun peger på, at embedsmændene også bærer et ansvar, fordi ordningen ikke blev stoppet.

Ingen af statsrevisorerne vil give et bud på, hvad Esben Lunde Larsens og Landbrug & Fødevarers pres kan skyldes.

Adspurgt om det kan føre til politianmeldelse, svarer statsrevisor Klaus Frandsen, at der ligger en konkret sag til vurdering hos Kammeradvokaten. Det er uklart, hvad den sag indeholder.

Landbrugsstyrelsen: Meget alvorlig kritik

TV 2 forsøger at få en kommentar fra Esben Lunde Larsen, men han er ikke vendt tilbage endnu. Landbrug & Fødevarers klimadirektør Niels Peter Nørring siger i en skriftlig kommentar til TV 2:

- Det er svært at være uenig i, at sagsbehandlingen i Landbrugsstyrelsen var stærkt kritisabel i den her periode. Alt gik så langsomt, behandlingen af ansøgninger blev udskudt, og vores primære dagsorden var, at hvis de her penge nogensinde skulle omsættes til grønne stalde, så skulle Landbrugsstyrelsen op i gear.

- De sager, hvor vi har presset på, er netop sager, hvor miljøgodkendelserne var ved at udløbe. Sådanne godkendelser kræver et kæmpe forarbejde, koster mange penge og er jo en forudsætning for, at et projekt overhovedet kan blive til noget.

Landbrugsstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse, hvor direktør Jette Petersen kalder kritikken "meget alvorlig" og lover en opfølgningsplan.

- Der skal være styr på forvaltningen, og der skal være styr på kontrollen. Det kan der ikke være to meninger om, siger Jette Petersen i pressemeddelelsen.

Hun tilføjer, at hun er i dialog med EU-Kommissionen om, hvordan kontrollen kan styrkes.