Politik

OVERBLIK: Forstå det mystiske møde i Rwanda og regeringens store prestigeprojekt

Hvad er der op og ned i aftalen mellem Danmark og Rwanda og regeringens plan om at flytte asylansøgere uden for Europa? Få overblikket her.

I sidste uge dukkede der pludselig billeder op af to danske ministre i Rwanda.

På billederne kunne man se udlændinge- og integrationsminister Matias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) i færd med at underskrive dokumenter sammen med Manasseh Nshuti, som er statssekretær for østafrikanske anliggender i det rwandiske udenrigsministerium.

Mødet var omgærdet af mystik og satte gang i spekulationer herhjemme. Havde det mon noget at gøre med regeringens store prestigeprojekt om at vende asylsystemet på hovedet og etablere et dansk modtagecenter for asylansøgere uden for Europa?

Regeringen var i flere dage tavs om aftalen med Rwanda, men tirsdag morgen skiftede Udenrigsministeriet kurs og offentliggjorde de ellers hidtil hemmeligholdte papirer.

Få her overblik over, hvad aftalen med Rwanda går ud på, og hvordan det hænger sammen med regeringens plan om at flytte asylansøgere uden for Europas grænser.

1. Hvad har Danmark aftalt med Rwanda?

Overordnet er Danmark og Rwanda enig om at samarbejde tættere på asyl- og migrationsområdet, og aftalen skal styrke dialog og samarbejde om "nye og bæredygtige løsninger på de nuværende migrations- og flygtningeudfordringer".

Aftalen mellem Danmark og Rwanda er et såkaldt memorandum of understanding, hvilket betyder, at det ikke forpligter landene på noget. Ifølge Udenrigsministeriet er aftalen i stedet en "fælles ramme for fremtidigt samarbejde", som skal danne grobund for mere konkrete drøftelser mellem de to regeringer den kommende tid.

2. Kommer der et dansk center i Rwanda?

Det er endnu uvist.

I aftalen mellem de to lande står der, at Danmark har en "vision" om at modtage asylansøgere uden for Europa, men intet sted i aftalen står der, at det skal foregå i Rwanda, ligesom det heller ikke fremgår, hvordan Rwanda forholder sig til Danmarks vision.

Rwanda har tidligere åbnet for muligheden for at huse et dansk modtagecenter for asylansøgere, men på nuværende tidspunkt er der ikke noget konkret på plads.

3. Hvad er regeringens asylplan?

Regeringen vil lave om på det nuværende asylsystem, som giver Matias Tesfaye "kvalme", som han formulerede det på et samråd tirsdag.

Kort fortalt vil regeringen som udgangspunkt droppe asylbehandling i Danmark og i stedet oprette et modtagecenter i et land uden for Europa, for eksempel i et afrikansk land.

Hvis en asylansøger kommer til Danmark og søger om asyl, vil personen blive overflyttet til modtagecentret i det pågældende land. Hvis det viser sig, at personen har brug for beskyttelse, skal personen også have det i det pågældende land og således ikke have asyl i Danmark.

Der kan dog være undtagelser, for eksempel hvis asylansøgeren er syg og har brug for sundhedsbehandling i Danmark, eller hvis den pågældende har pårørende her i forvejen. I sådanne tilfælde lægger regeringen op til, at vedkommende kan blive og få behandlet sin asylsag i Danmark.

Lyn-analyse

Der er meget på spil for regeringen i denne sag. Idéen om at oprette såkaldte modtagecentre i lande udenfor Europa er en helt central del af Socialdemokratiets planer for fremtidens udlændingepolitik.

Kritikere har i årevis sagt, at det ikke kunne lade sig gøre. Besøget i Rwanda er et bevis på, at regeringen både tror på og arbejder aktivt for, at det skal blive til virkelighed. Men bemærk, at der intet forpligtende eller konkret står i den aftale, de danske ministre er kommet hjem med.

Derfor er vi reelt ikke blevet meget klogere på, om regeringens plan har gang på jord.

4. Hvor vil Danmark etablere et center?

Regeringen holder informationerne ekstraordinært tæt til kroppen, når det angår planerne om at oprette et dansk modtagecenter for asylansøgere.

Tirsdag sagde Matias Tesfaye i et samråd, at regeringen har identificeret 5-10 mulige lande, som man vil prøve at "få en diskussion med" om at etablere et modtagecenter, men han afviste at sætte navn på landene. Han afviste at svare på, om Rwanda er et af landene.

Jyllands-Posten kunne imidlertid tirsdag fortælle, at Danmark er i dialog med Etiopien og Tunesien om regeringens plan om at etablere et dansk modtagecenter. Ifølge avisen fremgår det af en række dokumenter i en aktindsigt vedrørende rejseaktiviteterne for Anders Tang Friborg, som er særlig migrationsambassadør for Danmark.

5. Hvorfor skulle Rwanda eller andre lande være interesserede i asylansøgere fra Danmark?

Det bliver interessant, hvad Danmark kommer til at skulle give igen, hvis det lykkes at lave en aftale med et land om at etablere et dansk modtagecenter for asylansøgere.

Tirsdag sagde Tesfaye, at der kan være "mange gode grunde til", at et land kan være interesseret i at huse et dansk asylcenter. Det kan for eksempel være, at de kan være interesseret i at indgå en aftale med Danmark, der kan tiltrække investeringer fra Danmark til landet, eller at de vil styrke diplomatiske relationer med Danmark.

Han nævnte også eksempler som dansk udviklingsbistand til det pågældende land, muligheden for at unge derfra kan komme til Danmark og få en uddannelse og et arbejde, eller at Danmark aflaster landet ved for eksempel at tage kvoteflygtninge gennem FN.

6. Hvad sker der nu?

Torsdag skal regeringens lovforslag om at overføre asylansøgere til modtagecentre uden for Europa behandles i Folketinget.

Regeringen har dog som beskrevet ikke nogen aftale med et land om at huse et dansk modtagecenter, og Matias Tesfaye forventer, at regeringen først kan præsentere mere konkrete planer om et års tid.

Lovforslaget betyder altså ikke, at asylansøgere vil blive flyttet til et modtagecenter i et andet land lige foreløbig. Det er blot for at få juraen er på plads, i tilfælde af at det på et tidspunkt lykkes at finde et land, der vil huse et dansk center for asylansøgere.

Den kommende tid vil regeringen drøfte muligheden for at etablere et dansk modtagecenter med forskellige lande.