Politik

Fem embedsmænd kan drages til ansvar i Støjberg-sag

Fire embedsmænd har ifølge beretningen tilsidesat deres sandhedspligt, mens en femte har tilsidesat "tjenstlige pligter af en betydelig grovhed".

Instrukskommission konkluderer, at fem embedsmænd kan drages til ansvar for deres rolle i instrukssagen, der er endt med en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Det skriver kommissionen i dens netop offentliggjorte delberetning.

De fem embedsfolk, der ifølge kommissionen kan drages til ansvar for lovbruddet, er:

  • Line Skytte Mørk Hansen, daværende afdelingschef i ministeriets koncernstyring.
  • Lykke Sørensen, daværende afdelingschef i Udlændingeministeriet.
  • Jesper Gori, kontorchef i Udlændingeministeriet.
  • Lene Linnea Vejrum, daværende vicedirektør i Udlændingestyrelsen.
  • Ditte Kruse Dankert, kontorchef i Udlændingestyrelsen.

Hvad handler sagen om?

I 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en pressemeddelelse om, at alle par på asylcentre skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år. Meddelelsen blev af embedsværket opfattet som en instruks, og man begyndte at adskille parrene.

Siden slog Folketingets Ombudsmand fast, at instruksen var ulovlig, fordi den ikke lagde op til at foretage individuelle vurderinger af de enkelte par. Instrukskommissionen er siden nået frem til samme konklusion.

Siden har et flertal i Folketinget besluttet at stille daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg for en Rigsret som blot den anden politiker i over 100 år. 

Tilsidesatte tjenstlige pligter

I delberetningen fremgår det blandt andet, at afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen tilsidesatte sine "tjenstlige pligter af en betydelig grovhed".

Ifølge TV 2s politiske analytiker Peter Lautrup-Larsen er kritikken af hende den mest alvorlige. Det var hende, der telefonisk instruerede Udlændingestyrelsen i, at de skulle begynde adskillelsen af par, uden at gøre opmærksom på, at der kunne være undtagelser.

Under afhøringerne i Instrukskommissionen forklarede hun ganske vist, at hun i telefonen nævnte netop undtagelserne, men det har kommissionen tilsidesat.

- Det var her, at den klart ulovlige instruks blev sat i værk, og det får Line Skytte Mørk Hansen en stor del af ansvaret for - ved siden af Inger Støjberg selvfølgelig, siger Peter Lautrup-Larsen.

Levede ikke op til sandhedspligt

Afdelingschef Lykke Sørensen og kontorchef Jesper Gori får i beretningen kritik for ikke at have ydet Inger Støjberg tilstrækkelig rådgivning forud for den omstridte pressemeddelelse.

- Inger Støjberg var blevet bibragt den opfattelse, at de omhandlede par kunne adskilles i et videre omfang, end der var retligt og faktisk grundlag for, står der i delberetningen.

For både Lykke Sørensen, Jesper Gori, Lene Linnea Vejrum og Ditte Kruse Dankert har kommissionen fundet, at de har tilsidesat deres sandhedspligt af en sådan karakter, at de kan drages til ansvar.

Instrukskommissionen har ikke vurderet forhenværende departementschef Uffe Toudal Pedersens, forhenværende direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnets samt Støjbergs daværende særlige rådgiver, Mark Thorsens, ansvar, trods de anses for at være blandt hovedpersonerne i sagen.

Det skyldes, at de ikke længere er ansat i den statslige forvaltning.

Hvad er sandhedspligten?

Offentligt ansatte er underlagt et almindeligt princip om sandhedspligt, ligesom det er en almindelig regel, at embedsværket heller ikke må medvirke til, at ministeren videregiver oplysninger, som er urigtige eller vildledende, jf. kapitel 11, afsnit 11.6.

Kilde: Instrukskommissionen

Rigsretssag til september

Skal sagen have disciplinære konsekvenser for de fem embedsmænd, vurderer kommissionen, at det bør ske, efter der er afsagt dom i den forestående rigsretssag, der indledes til september.

Ifølge TV 2s politiske analytiker Peter Lautrup-Larsen vil eventuelle disciplinære konsekvenser ikke nødvendigvis være fyringer. Der kan i stedet blive tale om irettesættelser, degraderinger eller forflyttelser.

Instrukskommissionen konkluderede i december, at det var "klart ulovligt" at tvangsadskille 23 unge asylpar i 2016. Her vurderede de i første omgang Inger Støjbergs politiske rolle, mens spørgsmålet om embedsværkets ansvar indtil nu har stået ubesvaret.

TV 2 har forsøgt at få et interview med Inger Støjberg, som i dag er løsgænger i Folketinget. Hun henviser i stedet til sin advokat.