Politik

Udenrigsministeriet tilbyder at evakuere fireårig pige med PTSD fra fangelejr

Moderen siger dog nej til at lade pigen rejse til Danmark alene, og derfor kommer hun efter alt at dømme til at blive i fangelejren.

Udenrigsministeriet tilbyder nu at evakuere en fireårig pige, der har fået posttraumatisk stress i en syrisk fangelejer, til Danmark.

Det skriver Berlingske på baggrund af et brev fra myndighederne sendt til familiens advokat Knud Foldschak. Advokaten bekræfter brevets indhold over for TV 2.

Pigens mor er en etnisk dansk kvinde fra Nordvestsjælland, der i 2014 rejste til Syrien og endte hos Islamisk Stat. Berlingske har tidligere beskrevet, at eksperter mener, at moren bør følge med til Danmark af hensyn til pigens behandling. De frygter, at pigen får alvorlige og varige mén, hvis ikke hun kommer til Danmark "hurtigst muligt".

Men tilbuddet fra Udenrigsministeriet om at evakuere pigen til Danmark er under forudsætning af, at pigens mor og storebror bliver i den kurdisk kontrollerede al-Roj lejr, og det afslår moren. Derfor kommer pigen næppe til Danmark med tilbuddet om evakuering fra Udenrigsministeriet.

Børn og mødre i de to fangelejre i Syrien

  • Udenrigsministeriet har kendskab til, at der i de to nordsyriske fangelejre al-Hol og al-Roj er 19 børn af eller knyttet til danske eller tidligere danske statsborgere. De er der sammen med deres seks mødre, som alle har givet udtryk for, at de ønsker at komme til Danmark.
  • Børnene er mellem 1 og 14 år. Ni af dem er født i Danmark, og de ti yngste er født i konfliktzonen. Ifølge Udenrigsministeriet er den danske indfødsret for de ti børn født i konfliktzonen "ikke fastslået".
  • Ni af børnene opholder sig i den hårdeste af lejrene, al-Hol. 
  • Tre af de seks mødre har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt.
  • De tre mødre, som er danske statsborgere, er afskåret fra bistand fra Udenrigstjenesten.

Kilder: Berlingske og Udenrigsministeriet.

"Rasende" advokat

Advokat Knud Foldschack kalder over for Berlingske afgørelsen fra de danske myndigheder "sølle", "dybt skuffende" og "klart ulovlig".

- Sagkyndige og læger har nu i årevis gjort det klart, at der består et sådan afhængighedsforhold mellem mor og den svært syge datter – selvfølgelig gør der det – at moderen skal med hjem. Det skal broderen selvfølgelig også. Det er menneskeliv, der er på spil her. Jeg er skuffet, rasende og forbløffet over den afgørelse, siger han til Berlingske.

TV 2 har torsdag eftermiddag spurgt udenrigsminister Jeppe Kofod (S), hvor myndighederne kun vil evakuere pigen. Han afviser at kommentere enkeltsager.

Risikerer overgreb, misbrug og vold

De kurdiskkontrollerede fangelejre al-Hol og al-Roj i Syrien er i øjeblikket hjem for cirka 64.000 mennesker – primært kvinder og børn. Det er her 19 børn med dansk tilknytning opholder sig med deres mødre, men ifølge FN står børnene over for "seriøse trusler om fundamentale menneskerettighedskrænkelser, overgreb, misbrug og vold".

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere erkendt, at børnene står i en "skrækkelig situation", og at forholdene i lejrene "ikke egner sig til, at børn skal være der". Men regeringen mener, at forældrene har "vendt Danmark ryggen" og vil ikke tage dem med til Danmark, fordi de ifølge regeringen udgør en sikkerhedsrisiko.

Regeringen har indtil nu sagt, at det ikke er juridisk muligt for de danske myndigheder at adskille børn fra forældre i de to syriske fangelejre, med mindre forældrene giver samtykke. Det skete senest i 2019, hvor en hårdt såret 13-årg dreng blev hentet til Danmark.

Utilfredshed i bagland og hos støttepartier

I en rundspørge foretaget af TV 2 i det socialdemokratiske bagland i marts svarede 40 procent af de 172 respondenter (i alt blev 1038 personer spurgt), at de mener, at de 19 børn med dansk tilknytning i de to fangelejre bør hentes hjem, selvom det formentlig ikke er muligt, uden at deres mødre følger med.

En af kritikkerne var den socialdemokratiske partiforeningsformand i Gribskov Vest, Morten Dahlberg:

- Det er en skændsel og skamplet på det danske samfund. Jeg er ved at få kvalme, når jeg hører folk stå Folketingets talerstol og sige noget om det her. Det er under lavmålet, og vi kan ikke tillade os, at børnene vokser op under forhold, som vi ikke engang kan tilbyde vores værste fjende.

Regeringens støttepartier, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF, vil have børnene til Danmark, selvom mødrene følger med. Det afviser regeringen fortsat, men der er nedsat en såkaldt task force til at se på sagen.

Den skal inden 15. maj udarbejde forslag til, hvordan børnene med dansk tilknytning kan hentes ud af fangelejrne i Syrien uden deres forældre.