Politik

Kritik af Syrien-rapport preller af på Tesfaye: - Ikke min opgave at blande mig

Ministeren ser ingen grund til at kontakte styrelsen igen for sikre sig, at den er helt sikker på rapportens konklusion.

Der er ikke noget i den omdiskuterede Syrien-rapport, der giver udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S) anledning til at tro, at den giver et forkert billede af situationen i Syrien.

Sådan lyder det fra ministeren over for TV 2 tirsdag.

Det er min opgave at bakke de institutioner op, som træffer beslutningerne

Mathias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister

Udlændingestyrelsen, som står bag rapporten, er nemlig fuldt ud kompetente til at vurdere sikkerhedssituationen i andre lande, mener Tesfaye.

- De er højt specialiserede mennesker, der er fuldstændig uafhængige af både min politiske indflydelse og aktuelle historier i medierne, slår han fast.

Rapporten har ellers mødt skarp kritik fra en række af de hovedkilder, der har bidraget dertil. De mener nemlig, at deres bidrag er blevet taget ud af en sammenhæng i rapportens konklusion.

Misvisende konklusion

Konklusionen i Udlændingestyrelsens rapport lyder, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko forbundet med at rejse tilbage til Syrien for flygtninge med ophold i Danmark.

På baggrund af den konklusion har regeringen besluttet, at i omegnen af 500 syreres behov for beskyttelse i Danmark nu skal revurderes, og knap 100 personer har allerede nu fået frataget deres opholdsret og skal rejse tilbage til Damaskus.

Men 8 ud af 12 navngivne kilder, der har bidraget med viden til Udlændingestyrelsens rapport, tager skarp afstand fra den konklusion. De mener, at den tegner et misvisende og mangelfuldt billede af sikkerhedssituationen i Syrien.

Det får derfor kilderne til at rette en stor kritik mod regeringen:

- Vi fordømmer på det kraftigste den danske regerings beslutning, lyder det blandt andet i de otte kilders udtalelse.

Foregået helt efter bogen

Mathias Tesfaye udtaler til TV 2, at han tager kritikken fra kilderne "dybt, dybt alvorligt".

Alligevel har han fortsat fuld tillid til rapporten og de medarbejdere i Udlændingestyrelsen, der har udarbejdet den.

Ministeren ser derfor ingen grund til at kontakte styrelsen igen for sikre sig, at den er helt sikker på rapportens konklusion, medmindre der er noget, der undergraver tilliden til rapporten.

Men føler du ikke, der er det, når 8 ud af 12 kilder efterfølgende tager afstand fra rapporten?

- Nej, det synes jeg ikke. Så vidt jeg kan forstå, er det helt klart fra Udlændingestyrelsens side, hvordan de udarbejder de her rapporter, og folk er selv med til at godkende de bidrag, de leverer til rapporten.

Efterfølgende er det de danske myndigheders ansvar at træffe en endelig konklusion på baggrund af kildernes bidrag, og hele processen er foregået efter bogen, mener ministeren.

- Vi beder ikke kilderne om at godkende konklusionen. Vi er nødt til at stole på de mennesker, der møder ind hver eneste morgen og arbejder med det her, siger Mathias Tesfaye og fortsætter:

- Det er min opgave at bakke de institutioner op, som træffer beslutningerne og ikke at begynde at blande mig.

Bruger 1400 forskellige rapporter

Ifølge Flygtningenævnet beror meget af kritikken på en misforståelse, blandt andet fordi nævnets vurdering af forholdene i eksempelvis Syrien ikke kun hviler på Udlændingestyrelsens rapporter.

- Rapporterne udgør kun en meget begrænset del af de mange rapporter om forholdene i Syrien, der indgår i nævnets beslutningsgrundlag.

Sådan lyder det i et skriftligt svar fra Flytningenævnets formand, landsdommer Henrik Bloch Andersen, til TV 2 tirsdag eftermiddag.

Tværtimod er der på nuværende tidspunkt flere end 1400 forskellige rapporter i Flygtningenævnets samling af oplysninger om den syriske sikkerhedssituation, som alle bliver taget højde for, når nævnet skal træffe en afgørelse i en sag om asyl.

Desuden hører det ifølge Henrik Block Andersen med til debatten, at en opholdstilladelse ifølge loven kun gives i de mest ekstreme tilfælde. Derfor skal den inddrages, hvis et lands forhold er forbedrede:

- Dette gælder også selv om forholdene i hjemlandet fortsat er alvorlige, skrøbelige og uforudsigelige, skriver nævnets formand.

Regeringens støttepartier har efter kildernes udtalelse skærpet kritikken mod regeringen.

Derfor er ministeren nu indkaldt til hasteforespørgsel i sagen af Enhedslistens udlændingeordfører, Rosa Lund.