Politik

TV 2 erfarer: Sådan kan AstraZeneca ifølge Sundhedsstyrelsen tilbydes danskerne

Det er op til politikerne at afgøre, hvorvidt danskerne mod sundhedsmyndighedernes anbefalinger skal kunne vælge vaccinen fra AstraZeneca.

Hvis vaccinen fra AstraZeneca fortsat skal være en mulighed for danskerne, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at den ordineres af de praktiserende læger.

Det fremgår af et oplæg, som styrelsen mandag formiddag har delt med Folketingets sundhedsordførere, og som TV 2 er i besiddelse af.

Den samlede vurdering fra Sundhedsstyrelsen er dog, at det ikke vil have nogen større betydning for epidemikontrollen. Og de understreger flere gange i oplægget, at den pågældende vaccine ikke anbefales.

Krav om erstatning?

Skulle der fra politisk side alligevel være et ønske om at tilbyde danskerne AstraZeneca-vaccinen, der for nylig skiftede navn til Vaxzevria, vil det være med en lang række forbehold, som det vil tage flere uger at afklare, skriver styrelsen:

- Samtidig vil gevinsten ved et tilbud, hvor borgere, der måtte ønske det, kan vælge at blive vaccineret med Vaxzevria, være mindre, desto længere tid der går, da det danske massevaccinationsprogram skrider hurtigt fremad.

En af de ting, der fortsat mangler afklaring på, er, hvorvidt den enkelte vil have ret til erstatning, hvis der opstår skader efter vaccinationen, fremgår det af oplægget.

TV 2 har været i kontakt med Patienterstatningens direktør, Karen-Inger Bast, som siger, at "lovgivningen er klar".

- Patienterne er stillet fuldstændig på samme måde, som hvis AstraZeneca-vaccinen blev anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Det gør ingen forskel i forhold til erstatning, om patienten har fået AstraZeneca- eller Pfizer/BioNtech-vaccinen, siger hun til TV 2.

Udover spørgsmål om erstatning vil der ifølge Sundhedsstyrelsen blive stillet store logistiske krav til de praktiserende læger, hvis ikke en frivillig model skal medføre et stort spild af vaccinen. Blandt andet fordi alle doser fra et hætteglas skal anvendes indenfor 48 timer og opbevares på køl ved to-seks grader i mellemtiden.

- Dette vil medføre udfordringer ved vaccination i almen praksis, med mindre der laves særlige rammer, som sikrer stort patientflow, skriver Sundhedsstyrelsen.

Vaccinen droppet

Som det første land i verden besluttede de danske sundhedsmyndigheder sidste uge at tage vaccinen fra AstraZeneca ud af vaccinationsprogrammet.

Det skyldes dels, at Sundhedsstyrelsen konstaterede en sammenhæng mellem vaccinen og sjældne blodpropper, og dels at myndighederne ikke ønsker at løbe nogen risiko ved at bruge den, så længe smitten i Danmark er under så stor kontrol, som den er i øjeblikket.

- Samlet set blev det konkluderet, at der ved vaccination med Vaxzevria er en øget risiko for alvorlige tilfælde af blodpropper, med risiko for død eller udvikling af livstruende sygdom, fremgår det af oplægget fra Sundhedsstyrelsen.

Hvilke vacciner er der nu tilbage?

Pfizer-BioNTech: Kræver to stik. Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 4,6 millioner personer med den amerikansk-tyske vaccine. 

Moderna: Kræver to stik. Danmark har sikret sig doser til at færdigvaccinere 3 millioner personer med den amerikansk-tyske vaccine. 

De første - og længe ventede - vacciner fra AstraZeneca blev leveret i februar, men brugen af dem blev sat på pause 11. marts.

Først 7. april konstaterede det Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at der var en sammenhæng mellem vaccinen og en række tilfælde med sjældne blodpropper.

Alligevel anbefalede agenturet, at medlemslandene fortsatte brugen af vaccinen, fordi fordelene ved at få vaccineret den europæiske befolkning opvejer de sjældne risici, lød det. En anbefaling, som Danmark altså som det eneste land har valgt at gå imod.

Politisk forslag om frivillighed

Kort efter, at vaccinen udgik fra det danske program, lød det fra Liberal Alliance, at det burde være op til den enkelte dansker at vælge, hvorvidt de ønskede vaccinen eller ej.

Et forslag, som hurtigt fik opbakning fra Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige.

Enhedslisten afviste som det eneste parti muligheden med det samme, mens de resterende partier forholdt sig mere afventede.

Fra flere sider, herunder regeringens, lød det, at de ikke ville træffe nogen beslutning, før Sundhedsstyrelsen kom med forslag til, hvordan en model for forslaget kunne se ud.

Det er dét forslag, som styrelsen mandag har sendt til partierne. Modellen skal drøftes på et møde klokken 14.

TV 2 forsøger at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).