Coronavirus

Det går overraskende godt I Danmark, fastslår SSI - Heunicke er klar til yderligere åbning

Alle er tilsyneladende enige i, at der er plads til en hurtigere genåbning. Det går overraskende godt Danmark, lyder det fra SSI.

Partierne på Christiansborg forhandler torsdag aften om yderligere genåbning af samfundet. Og regeringen er indstillet på, at den planlagte genåbning skal udvides.

- Der er plads til at åbne og også at åbne en del mere end det, der ellers var forudsætningen, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) inden mødet.

Når regeringen lægger op til at åbne yderligere, skyldes det ifølge sundhedsministeren, at vi i Danmark er et meget gunstigt sted i epidemien.

- Vi har lave smittetal, og vi har lave indlæggelsestal, og det er superpositivt. Derfor går vi ind til den her forhandling med et ønske om at åbne så meget, som det nu er muligt og samtidig holde epidemien under kontrol, siger han.

Det går overraskende godt

Også Statens Serum Institut (SSI) mener, at smitte- og indlæggelsestallene levner plads til at åbne mere. Det fremgår af et notat, som er sendt til partierne inden forhandlingerne, og som TV 2 er i besiddelse.

I notatet skriver SSI, at der ses ”tendens til en lav og stabil smitteforekomst samt en stabilisering af indlagte”.

På den baggrund vurderer seruminstituttet, at der ”er rum for lempelse af restriktioner indenfor de områder, der allerede var planlagt (indkøbscentre, kultur, forsamlingsforbud, indendørs idræt for børn), men herudover er der også mulighed for yderligere lempelser”.

Den gunstige situation, Magnus Heunicke taler om, bekræftes ligeledes af SSI.

- Helt overordnet er vi en lille smule overraskede over, hvor godt det går, siger SSI’s direktør, Henrik Ullum, i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag.

Tredjefærrest smittede i EU

Danmark har registreret 129 smittetilfælde per 100.000 indbyggere de seneste 14 dage, og det betyder, at kun Island og Portugal har lavere smittetal i EU.

SSI advarer dog også om, at ”tingene kan løbe løbsk”, som vi nu ser i andre europæiske lande som Ungarn og Estland.

- Det er jo grundlæggende samme virus, vi har, og danskerne har ikke en højere immunitet, end man har i mange andre lande. Så potentialet til at få meget høje smittetal og belastning af sundhedsvæsnet er stadig til stede, siger Henrik Ullum.

Han minder også om, at stigninger i smittetal går hurtigere, end det tager at få dem ned igen.

Men indtil videre har den foreløbige genåbning af Danmark haft mindre effekt på tallene end frygtet.

I februar skønnede en ekspertberegning fra SSI, at den delvise genåbning af blandt andet skoler ville føre til 870 indlagte med coronavirus i midten af april.

Torsdag – lige præcis midt i april – er der 191 indlagte.

Forsamlingsforbuddet til forhandling

Det er på den baggrund, at alle partierne, og altså også regeringen, ønsker flere lempelser af restriktionerne.

- Alle partier har ét fælles krav, og det er, at der skal åbnes noget mere noget hurtigere. Men præcis i hvilket tempo er de altså uenige om, siger TV 2s reporter Mads Frimann, der følger forhandlingerne.

Det er blandt andet forsamlingsforbuddet, der er på bordet under forhandlinger. Regeringen ønsker fra onsdag i næste uge at hæve forsamlingsloftet fra 10 til 20 personer udendørs og fra fem til ti personer indendørs. Det viser et notat, som TV 2 er i besiddelse af.

Derudover er det blandt andet på tale, om der kan lempes for kravet om coronapas, så der eksempelvis ikke kræves coronapas ved udendørsservering. Og så er det også på tale at fremrykke nogle af de genåbninger, der allerede er aftalt.

Ifølge den langsigtede genåbningsplan, partierne blev enige om i slutningen af marts, bliver der blandt andet åbnet for udendørsservering på restauranter og cafeer som det næste. Det er 21. april.

Derefter er den næste skæringsdato 6. maj. Her åbnes blandt andet for indendørs servering og for spillesteder, teatre og biografer.