Politik

Flertal vil tvinge regeringen til at slæbe Polen i retten

Flere folketingspolitikere sammenligner forholdene for homoseksuelle i Polen med apartheid og raceadskillelse i USA i 1960'erne.

I Polen har over 100 områder rundt om i landet erklæret sig som LGBTQ-frie zoner, og derfor skal den danske regering bringe det østeuropæiske land for EU-domstolen.

Det mener et flertal uden om regeringen, der onsdag eftermiddag fremsætter et beslutningsforslag i Folketinget, som regeringen kan blive tvunget til at følge.

Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, står bag forslaget. Han kalder situationen i Polen ”hamrende alvorlig” og tager skarp afstand fra, at en del af landets kommuner erklærer blandt andet homoseksuelle personer for uønskede.

Også selvom de polske LGBTQ-frie zoner er symbolske og ikke juridisk bindende.

- Når vi er medlem af en klub som EU, hvor man skal opføre sig ordentligt og ikke diskriminere, er det ekstremt provokerende, at Polen opfører sig sådan her og siger, at bestemte grupper ikke er velkomne, siger Søren Søndergaard til TV 2.

Han sammenligner de polske LGBTQ-frie zoner med en tænkt situation, hvor danske kommuner vælger at sætte skilte op om, at de er jødefrie zoner.

- Hvis det skete, håber jeg godt nok, at regeringen ville gribe ind. Og hvis ikke regeringen gjorde det, håber jeg, at eksempelvis EU ville gøre det, siger Søren Søndergaard.

Sammenligner med apartheid

Polens nationalkonservative regering er igennem længere tid blevet anklaget for at undergrave demokratiet ved blandt andet at indføre politisk kontrol med domstolene og forsøge at styre medierne.

Minoriteters rettigheder er også i fokus, og ifølge interesseorganisationen ILGA-Europa er Polen det EU-land, hvor LGBTQ-personers rettigheder er mest under pres. I præsidentvalgkampen sidste år betegnede den polske præsident, Andrzej Duda, "LGBT-ideologien" som "mere farlig" end kommunisme.

Ifølge Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, er udviklingen i Polen foruroligende, og derfor bakker hans parti sammen med Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne og Alternativet op om Enhedslistens beslutningsforslag.

- Jeg skal tilbage til 60'erne i USA med "whites only" og sorte bagerst i bussen eller Sydafrikas apartheid for at finde noget lige så vildt, siger Jan E. Jørgensen og fortsætter:

- Og det duer ikke, hvis man skal være med i EU, hvor der er visse fundamentale menneskerettigheder, vi står sammen om. En af dem er, at man ikke diskriminerer på baggrund af seksuel orientering.

Kofod frygter "selvmål"

Beslutningsforslaget førstebehandles onsdag, men der skal først stemmes om det ved andenbehandlingen senere på foråret. Det er her, regeringen kan komme i mindretal og blive tvunget til at indbringe sagen for EU-domstolen, men det er endnu usikkert, om det når så vidt.

Lyn-analyse

Det her er en af de skarpe knive i redskabsskuffen. Et flertal pålægger regeringen at anlægge en sag, og det skal regeringen handle på, når det er vedtaget. Foreløbigt er det et forslag, og man må formode, at regeringen nu forhandler med forslagsstillerne om at finde en løsning. Der er ikke uenighed om, at målet er at forhindre det polske styre i at diskriminere, men der er uenighed om midlet. Altså om en retssag er det rigtige. Så nu går der utvivlsomt forhandlinger i gang om, hvordan man skal lande sagen. Det her er alvorligt, men jeg forventer, at de finder en løsning.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sagde i slutningen af marts til Politiken, at det ikke er et spørgsmål, om Danmark skal gøre noget, men hvordan. Over for TV 2 fastholder han i et skriftligt citat onsdag eftermiddag, at han ikke er sikker på, at en retssag er det mest effektive for at forbedre forholdene for LGBTQ-personer i Polen.

- Alene tanken om LGBT-fri zoner er udtryk for en rå og menneskefjendsk homofobi. Det kalder på en fuldstændig afstandstagen. Men gode intentioner er ikke nok. Vores handlinger skal også i praksis hjælpe de mennesker, vi gerne vil beskytte. Og jeg er bekymret for, om en sag kan rejses og vindes. Hvis ikke den kan det, kan det hurtigt blive et selvmål, der gør mere skade end gavn for LGBTI-personer i Polen. Det må ikke ske, siger Jeppe Kofod.

- Der skal ske noget

Enhedslistens Søren Søndergaard siger, at forslaget ikke er stillet for nødvendigvis at bringe regeringen i mindretal.

Men han håber, at det vil give en god diskussion og få regeringen til at komme med nogle forslag, der kan vise sig at være endnu bedre og mere effektive end at indbringe sagen for EU-domstolen.

- Vi er ikke så selvglade, at vi ikke tror, der kan laves noget bedre end det, vi foreslår. Men der skal ske noget, og hvis regeringen ikke gør noget, risikerer den at blive stemt ned, siger Søren Søndergaard.

EU-Kommissionen fortalte sidste år, at den på grund af diskriminering har afslået fra at hjælpe polske byer med LGBTQ-frie zoner, der har søgt EU om støtte til projekter om bysamarbejde. Den polske regering svarede igen ved at beskylde EU for diskriminering.