Politik

Nu skal der "ruskes op" på fødselsområdet, siger Heunicke

Sundhedsministeren erkender, at der er store fejl og mangler på landets fødegange. Flere ressourcer og bedre forberedelse er løsningen, mener han.

Fødselsområdet fortjener at blive prioriteret meget højt.

Derfor skal der nu "ruskes op" på området, især når det kommer til fødselsforberedelse og hospitalsophold efter fødslen.

Det er et fuldstændigt afgørende øjeblik i livet, når man bliver forældre

Magnus Heunicke (S), sundhedsminister

Sådan lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ved et samråd tirsdag.

- Det er direkte målbart, at en god fødsel hænger sammen med en god forberedelse, siger ministeren.

Derfor skal de forberedende forløb for gravide par blandt andet optimeres, ligesom jordemødrenes kompetencer skal bedre i spil, lyder det.

Komplekse forløb

Det er Enhedslisten og SF, der har bedt ministeren svare på, hvordan han vil forbedre forholdene for fødende – både før, under og efter fødslen.

Forhold, som SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, kalder for "skammelige" for både jordemødre og gravide.

Samrådet kommer, efter en lang række kvinder har fortalt om deres dårlige fødselsoplevelser i det offentlige, hvor mangel på jordemødre og fødestuer har givet anledning til voldsom kritik.

En kritik som Magnus Heunicke er enig i:

- Der er ingen tvivl om, at fødselsområdet fortjener at bliver prioriteret meget højt. Også højere end det er blevet indtil nu, siger han.

Sundhedsaftale på vej

Flere faktorer gør ifølge sundhedsministeren, at fødselsforholdene trænger til en grundig optimering.

Fødsler er generelt blevet mere komplekse, fødselsforberedelserne er mangelfulde og foregår i for store grupper, og så har coronakrisen forringet fødselsforløbene yderligere – blandt andet fordi al forberedelse er foregået digitalt.

Desuden er antallet af gravide med underliggende kroniske sygdomme, for eksempel lungesygdomme eller angst, firdoblet de seneste ti år.

- Den gruppe har hyppigere kontroller og behov for øget overvågning, og det er helt naturligt, sådan skal det være, siger ministeren.

Men det kræver nye ressourcer, og det skal en kommende sundhedsaftale mellem Folketingets partier være med til at rette op på, lover Magnus Heunicke.

Retten til to døgn

Det er ikke første gang, at Magnus Heunicke skal svare på kritikken af fødsler i det offentlige.

Allerede tilbage i valgkampen i 2019 turnerede Socialdemokratiet med løftet om fødendes rettighed til to døgns indlæggelse.

Men da DR i starten af 2021 satte fokus på de fødendes forhold, var rettigheden stadigt ikke en realitet. Derfor måtte Heunicke under et interview med Femina i februar love, at han ville give kvinder ret til to døgns ophold på hospitalet efter fødslen som et led i en samlet ny sundhedsplan i år.

- De to døgn er ikke kun noget, som er smart at tale om i en valgkamp, for det har faktisk en betydning, hvordan man som familie kommer hjem igen efter en fødsel, gentog Magnus Heunicke under dagens samråd.

Fødselsforhold på dagsordenen

I DR's række af artikler om kritisable forhold på landets fødeafdelinger er det særligt Region Hovedstaden, der er hårdt ramt af presset.

Fortællinger om fødende kvinder, som akut må overflyttes på grund af pladsmangel, timelange forsinkelser af kejsersnit og fejlmedicineringer har siden begyndelsen af året stillet sig i kø.

I februar valgte over halvdelen af alle landets jordemødre derfor at underskrive et protestbrev, der for alvor fik sat danske kvinders fødselsforhold på dagsordenen, ligesom regionsrådsformand i Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), lovede flere penge og bedre normeringer på området i de kommende år.

Sundhedsministeren har tidligere kaldt det for "et samfundsproblem" og anerkendt, at der er store fejl og mangler på fødselsområdet, som nu skal bedres.

- Det er et fuldstændigt afgørende øjeblik i livet, når man bliver forældre, og der skal være et skattefinansieret fælles tilbud af en god, god kvalitet, siger han.

Ifølge Magnus Heunicke kommer Sundhedsstyrelsen i foråret med sine anbefalinger til, hvordan forholdene for fødende kan forbedres. Derefter vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger.