Politik

Her er beregningerne for de tre scenarier, som partierne diskuterer en genåbning ud fra

Der er regnet på tre scenarier for en genåbning. I worst case-scenariet vurderes det, at der kan komme op til 11.488 nysmittede om dagen.

Hvad skal åbne efter påske 6. april?

Det spørgsmål diskuterer partilederne i disse timer på Christiansborg.

Spørgsmålet diskuteres på baggrund af beregninger, der er bestilt af regeringen og foretaget af en ekspertgruppe for matematisk modellering ledet af SSI.

TV 2 er i besiddelse af beregningerne, og de viser, at der er regnet på tre scenarier, der i varierende grad lemper de nuværende restriktioner, men ekspertgruppen har hverken regnet på en effekt af genåbning af restauranter eller storcentre.

Til gengæld kan skoler, videregående uddannelser og liberale erhverv som frisører øjne en mulighed for at genåbne, skulle politikerne følge et af de tre scenarier.

I de tre scenarier opfordes alle over 12 år til test to gange ugentligt i grundskolen, mens der er krav om to test ugentligt på ungdoms- og voksenuddannelser. Det er lagt til grund for, at de liberale erhverv kan åbne op, at kunderne fremviser dokumentation for negativ covid-19-test, der er højst 72 timer gammel.

Ved scenarierne, hvor 20 procent af de studerende kan fremmøde, vil de resterende 80 procent modtage fjernundervisning. Ved 50 procent fremmøde vil de studerende møde op hver anden uge.

Epidemi topper i første halvdel af maj

SSI har i et tidligere notat redegjort for, at sæsoneffekten kan reducere smittespredningen i Danmark med op til 30 procent i midten af maj i forhold til midten af marts, hvis temperaturen i Danmark følger klimanormalen.

I SSI's beregninger har man valgt kun at tage scenarier med 50 og 75 procent af de beregnede sæsoneffekter med.

Ifølge notatet vil epidemien toppe i første halvdel af maj.

Antallet af nyindlæggelser for 10. maj fremgår af notatet for de tre scenarier under forskellige antagelser af sæsoneffekt og adfærd.

I scenarie 1 estimeres det, at der vil være omkring 163 daglige nyindlæggelser med en 75 procent sæsoneffekt og stabil adfærd, og 254 nyindlæggelser, hvis sæsoneffekten kun er på 50 procent.

I det absolutte worst case-scenarie, vil der være 454 daglige nyindlæggelser og 11.488 daglige nysmittede i første scenarie. Det vil ske med en sæsoneffekt på 50 procent, og et kontakttal, der er fem procentpoint højere end forventet.

Scenarie 2 medfører omkring 109 daglige nyindlæggelser 10. maj, hvis der er en sæsoneffekt på 75 procent og en stabil adfærd.

Scenarie 3 medfører 89 daglige nyindlæggelser ved en sæsoneffekt på 75 procent, hvis adfærden er stabil. Toppunkterne på epidemikurverne strækker sig over en periode på 1-2 uger.

For at sætte tallene på antallet af nyindlæggelser i perspektiv, har sundhedsvæsenet i forbindelse med anden covid-19 bølge i en tre-ugers periode fra d. 15. december 2020 til d. 4. januar 2021 håndteret et gennemsnitligt dagligt antal nyindlæggelser på ca. 147.

Ekspertgruppen understreger, at beregningerne er forbundet med høj usikkerhed.