Regeringen vil flytte beboere og afskaffe 'ghetto'-betegnelse

Ingen boligområder i Danmark må huse mere end 30 procent beboere med ikkevestlig baggrund om ti år, siger S.

Regeringen er klar med et udspil, der sigter mod, at ingen boligområder i Danmark har mere end 30 procent beboere med ikkevestlig baggrund om ti år.

Det skriver Berlingske.

Udspillet kommer for at undgå parallelsamfund i Danmark, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

- Vi har de næste ti år til at skabe en balance i vores integrationspolitik og den måde, vi bor og lever sammen på.

- Ellers tror jeg, at vi ender med et todelt samfund, hvor man trækker sig fra hinanden, siger ministeren til Berlingske.

Samtidig vil regeringen afskaffe ordet "ghetto" i lovgivningen om de områder, der er under omdannelse.

- Ghettobetegnelsen er misvisende. Jeg bruger den ikke selv, og jeg mener, den er med til at skygge for det vigtige arbejde, der skal g√łres i boligomr√•derne. Hele denne indsats handler jo om at bek√¶mpe parallelsamfund og skabe en positiv udvikling i boligomr√•derne, s√• man g√łr dem attraktive for et bredt udsnit af befolkningen, siger Kaare Dybvad Bek i pressemeddelelsen om udspillet.

Vil stramme reglerne

Kaare Dybvad Bek har rettet s√łgelyset mod 58 almene boligomr√•der, der skal betegnes som s√•kaldte forebyggelsesomr√•der. Hvis ministeren alts√• kan finde opbakning til indgrebene i den kreds af partier, der stod bag pakken af tiltag mod parallelsamfund i 2018.

If√łlge ministeren skal m√•let blandt andet opn√•s ved at give fortrinsret til boligs√łgende i en r√¶kke udvalgte boligomr√•der, hvis de opfylder visse besk√¶ftigelses- og uddannelseskriterier.

Samtidig foresl√•r regeringen at stramme reglerne, s√• kommuner ikke m√• anvise boliger til bestemte grupper i de samme omr√•der. Det kan if√łlge Berlingske dreje sig om d√łmte, borgere p√• overf√łrselsindkomst, eller borgere som ikke har statsborgerskab i europ√¶iske lande.

Parallelsamfund

Ved et parallelsamfund (tidligere ghettoomr√•de) forst√•s et alment boligomr√•de med mindst 1000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent. Og hvor mindst to af f√łlgende fire kriterier er opfyldt:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 √•r, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to √•r.
  2. Andelen af beboere d√łmt for overtr√¶delse af straffeloven, v√•benloven eller lov om euforiserende stoffer udg√łr mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to √•r.
  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 √•r, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pprocent.
  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 √•r i omr√•det (eksklusive uddannelsess√łgende) udg√łr mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Indenrigs - og Boligministeriet

Regeringen vil ogs√• g√łre det muligt at rive almene familieboliger ned i de p√•g√¶ldende omr√•der. Men det bliver dog ikke et krav, skriver avisen.

Og så vil man give kommunerne i såkaldte forebyggelsesområder mulighed for at henvise borgere til private udlejningsejendomme.

De 15 boligomr√•der, der i √łjeblikket er p√• regeringens ghettoliste, har alle mere end 30 procent beboere med ikkevestlig baggrund.

Ikkevestlige indvandrere og efterkommere udg√łr mere end halvdelen af beboerne i alle omr√•derne, skriver Berlingske.

Venstre er positive

Venstre stod som en del af VLAK-regeringen bag aftalen om tiltag mod parallelsamfund. Partiet ser overordnet positivt p√• regeringens √łnske.

Boligordf√łrer Heidi Bank (V) ser dog flere elementer, som Venstre er bet√¶nkelige ved.

Blandt andet p√•peger hun, at det er et meget stort antal mennesker, som regeringen √łnsker at flytte.

- Den anden ting er, hvor skal de mennesker bo? Det, ministeren peger p√•, er jo s√•dan set, at man fratager nogle borgere deres ejendomsret til deres private ejendom. Vi er uenige i, at det er m√•den at g√łre det p√•.

- Det kan være en god idé, hvis man kan lave frivillige aftaler med private. Men vi er lodret imod, at man skal fratage folk retten til den ejendom, de ejer, siger hun.

Ikke realistisk

Curt Liliegreen, direkt√łr for Bolig√łkonomisk Videncenter, tror ikke, at det er realistisk at n√• regeringens m√•l om en andel p√• 30 procent i for eksempel K√łbenhavns Kommune.

- Der er simpelthen for få almene boliger til familier.

- De private udlejningsboliger er for f√•, og eftersp√łrgslen er for stor, s√• den eneste mulighed for at n√• m√•let er at f√• den gruppe ud af kommunen, siger han til Berlingske.

Kaare Dybvad Bek erkender, at der kan blive behov for yderligere initiativer for at nå målet.