Politik

Direktør mistænkt for borgmester-affære forsøgte at skjule notat

Ifølge det afgørende notat bad den tidligere S-borgmester en salgschef "få det til at ske," da han ville købe en attraktiv byggegrund.

Kommunaldirektøren var rasende og forsøgte at dække over borgmesteren.

Sådan står der skrevet i den advokatundersøgelse, som fredag formiddag var omdrejningspunktet for et pressemøde på Fredericia Rådhus.

Advokaterne bag har haft til hovedopgave at besvare, om Fredericias tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S) handlede i strid med reglerne, da han købte en attraktiv byggegrund i 2016.

Undervejs er advokaterne blevet opmærksomme på meget udpenslede beskyldninger om, at Bjerregaard skulle have haft et for nært forhold til kommunens kommunaldirektør, den "rasende" Annemarie Zacho-Broe.

En relation, der længe har florereret rygter om på rådhuset, og som en anonym medarbejder allerede i december 2019 sendte en mail omkring til netop kommunaldirektøren. En mail, som hun sammen med borgmesteren vurderede ikke at gå videre til økonomiudvalget med.

Der sættes nu så massive spørgsmålstegn ved begges habilitet, at sagen er overdraget til politiet.

"Bare få det til at ske"

I advokatundersøgelsen fremgår det da også tydeligt, at der blandt medlemmerne af kommunens økonomiudvalg har været en klar bekymring for, at Annemarie Zacho-Broe ville holde oplysninger tilbage for offentligheden i et forsøg på at beskytte borgmesteren

Omdrejningspunktet for den mistanke er et notat fra en samtale mellem chefen for teknik og miljø og salgschefen, der fandt sted 11. december 2020. På det tidspunkt var det to dage siden, at borgmesterens byggesag for første gang havnede på forsiden af Ekstra Bladet.

Salgschefen, Jens Ole Andersen, skulle ifølge notatet have sagt, at "borgmesterens hustru ville have grunden, så han skulle bare få det til at ske," og at borgmesteren var klar over, at der var andre interesserede.

Vendinger, som chefen for teknik og miljø i en mail få timer senere gengav til kommunens chefjurist:

- Borgmesteren havde givet Jens Ole Andersen (salgschefen, red.) besked på, at Lotte (borgmesterens kone, red.) vil have grunden, så han skulle bare få det til at ske, står der blandt andet i mailen.

Ønskede notat fjernet fra aktindsigt

Grunden til, at borgmesterens køb af en byggegrund i 2016 pludselig blev diskuteret på ny, var en anmodning om aktindsigt i kommunens indbakke, som spurgte specifik ind til salgschefen Jens Ole Andersens kalender og mødet mellem ham og borgmesteren.

Det skulle nu afklares, hvor meget der var omfattet af anmodningen. Men at dømme på advokatundersøgelsen blev det for kommunaldirektøren nærmere et spørgsmål om, hvor lidt de kunne slippe afsted med at videregive.

Det virkede, som om kommunaldirektøren med sin adfærd forsøgte at beskytte borgmesteren

Advokatundersøgelsen

Kommunens chefjurist sendte tre dage efter forespørgslen et udkast til kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe. Her blev der lagt op til, at journalisten både skulle have aktindsigt i salgschefens kalender og i to telefonnotater. Herunder det notat, hvor borgmesteren skulle have bedt salgschefen "få det til at ske".

Men tre dage senere var telefonnotaterne fjernet, og et nyt udkast blev sendt til Annemarie Zacho-Broe med beskeden:

- Hermed som ønsket et svarudkast, hvor der alene svares på aktindsigten og ikke de stillede spørgsmål. Er det ok?".

Det var det, lod Annemarie Zacho-Broe forstå.

Stærkt uenige kollegaer

Det var ikke kun kommunens chefjurist, der mente, at telefonnotaterne burde lægges frem. Det gjorde de øvrige medlemmer af den såkaldte koordineringsgruppe også.

Gruppen blev nedsat, da den første sag om borgmesteren kom frem, og havde til formål at sikre overblik over mediehenvendelserne og kvalitetssikre svarene.

Et af medlemmerne er kommunens direktør for børn, unge og kultur, Camilla Nowak Kirkedal. Hun har til advokaterne forklaret, at der var uenighed mellem kommunaldirektøren og resten af gruppen, og at der var direkte dårlig stemning, fordi flertallet ønskede, at "alt skulle lægges frem".

Også telefonnotaterne og oplysningerne om byggesagen. Men det syntes kommunaldirektøren ikke, står der i undersøgelsen. Annemarie Zacho-Broe mente i stedet, at telefonnotatet var ødelæggende for kommunen.

Forsøgte at beskytte borgmesteren

Alt imens gruppen diskuterede, hvorvidt telefonnotaterne skulle lægges frem eller ej, gik Annemarie Zacho-Broe til og fra telefonsamtaler med Jacob Bjerregaard.

Det var Camilla Nowak Kirkedals indtryk, at der blev talt specifikt om aktindsigten og ifølge undersøgelsen blev Annemarie Zacho-Broe direkte bedt om at "holde armslængde til borgmesteren".

- Dette ledte til en noget ubehagelig meningsudvekling, står der i advokatundersøgelsen:

- Det virkede, som om kommunaldirektøren med sin adfærd forsøgte at beskytte borgmesteren.

Senere skulle Annemarie Zacho-Broe ifølge undersøgelsen have sagt, at hun ikke kunne lede kommunen, hvis "ledelsen ikke var med hende". En samtale, som Camilla Nowak Kirkedal oplevede som ubehagelig.

Annemarie Zacho-Broe blev 5. januar sendt hjem med henvisning til arbejdet med advokatundersøgelsen.

Det er blevet til en afskedigelse, lød det på fredagens pressemøde. Og forholdet mellem Annemarie Zacho-Broe og Jacob Bjerregaard skal altså nu undersøges af politiet.

Desuden undersøger Fredericia Kommune, hvorvidt Bjerregaard og Annemarie Zacho-Broe skal pålægges at betale en række hoteludgifter tilbage, da der er mistanke om, at overnatningerne ikke er sket i kommunalt regi.

Sagen om borgmesterens køb af byggegrunden er ligeledes blevet meldt til politiet.

Kommunaldirektør uforstående overfor politianmeldelse

Kommunaldirektøren afviser, at hun har bedt om, at akterne skulle flyttes eller slettes - ligesom hun heller ikke kan genkende påstanden om, at hun skulle have bedt kommunens økonomi- og personalechef om at flytte notatet.

I en mail til TV SYD skriver advokat Pernille Backhausen, på vegne af Annemarie Zacho-Broe, at Fredericia Kommune har meddelt, at de ønsker at indlede en personalesag mod kommunaldirektøren, og at de nu afventer et udspil om den videre proces.

Samtidig skriver kommunaldirektørens advokat:

'Men vi har noteret os, at Advokatfirmaet Horten ikke i de materielle sager mener, at Annemarie Zacho-Broe har overtrådt nogle regler eller fundet dokumentation for en relation mellem borgmesteren og kommunaldirektøren, der har medført problemer med habiliteten.'

'Vi stiller os uforstående over for, at der nu indgives en politianmeldelse mod kommunaldirektøren.'

'Vi har ikke yderligere kommentarer, indtil undersøgelserne og sagerne er afsluttet.'

Foruden kommunaldirektøren har TV 2 via TV SYD forsøgte at få en kommentar fra den tidligere borgmester. Han er ikke vendt tilbage på tv-stationens henvendelse.