Coronavirus

OVERBLIK: Se, hvornår du kan få vaccinen

Vaccinationsplanen skubbes tre uger som følge af forsinkelser i leverancer af vacciner.

Den danske befolkning forventes nu at være færdigvaccineret mod coronavirus i midten af juli.

Tidligere kalkulerede myndighederne med, at alle var vaccineret i slutningen af juni, men forsinkelser i leverancer af vacciner skubber tidsplanen tre uger.

Her kan du få overblik over den nye vaccinationskalender og se, hvornår du kan forvente at få tilbudt vaccine.

1. Personer på plejehjem mv.

Alle personer i Danmark, uanset alder, som bor i eller midlertidigt er indskrevet på en af følgende boformer:

 • På plejehjem
 • I plejeboliger
 • I friplejebolig
 • På midlertidige pladser (aflastningspladser, rehabiliteringspladser, akutpladser), som ofte ligger i forbindelse med plejehjem.

Personerne bliver indstillet af kommunen.

Tidspunkt for vaccinering: uge 53 - uge 6.

Gruppen består af 42.785 personer.

2. Folk over 65 år og får hjælp i eget hjem

Personerne indstilles til vaccination af kommunen ud fra følgende kriterier:

 • 65 år eller ældre 
 • Bosiddende i egen bolig 
 • Modtager både hjemmepleje og praktisk hjælp

Tidspunkt for vaccinering: uge 1 - uge 11

Gruppen består af 56.868 personer.

3. Folk på 85 år og over

Personerne indstilles til vaccination efter fødselsdato og fastlagt skæringsdato via cpr-udtræk af Sundhedsdatastyrelsen.

Tidspunkt for vaccinering: uge 5 - uge 11.

Gruppen består af 96.246 personer.

4. Udvalgt personale i sundheds- og ældresektoren og dele af socialsektoren

Personerne indstilles til vaccination af ledelsen på arbejdspladsen og omfatter personale, som opfylder et eller flere af følgende kriterier: 

 • Kan i deres arbejdsfunktioner ikke undgå tæt kontakt med personer i risiko for smitte eller med konstateret covid-19 eller med uvisiterede patienter.
 • Varetager en kritisk funktion – det vil sige personer, som varetager funktioner med afgørende betydning for andre menneskers liv eller funktionsevne, og som ikke umiddelbart kan erstattes.

Ved begrænsede vaccineforsyninger vil Sundhedsstyrelsen kunne udmelde kriterier for segmentering af disse grupper. 

Tidspunkt for vaccinering: uge 53 - uge 25.

Gruppen består af 299.832 personer.

5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko

Der tilbydes vaccination til personer, som har en særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19. Det vil sige, at risikoen for behov for indlæggelse og død i tilfælde af smitte vurderes at være særligt høj.

Det kan eksempelvis være personer med udbredt kræftsygdom eller personer med meget svær hjerte-, lunge- eller leversygdom. Visitation til vaccination kan ske efter konkret lægefaglig vurdering af den behandlingsansvarlige læge på sygehus.

Tilbuddet gælder også folk, der har aktuel sygehuskontakt eller er henvist til vaccination på sygehus efter konkret lægefaglig vurdering.

Tidspunkt for vaccinering: uge 1 - uge 14.

Gruppen består af 241.528 personer.

6. Udvalgte pårørende til folk med særlig øget risiko

Personen skal opfylde en eller flere af følgende kriterier: 

 • Den pårørende er en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for en person i særligt øget risiko for et alvorligt covid-19-forløb
 • Den pårørende er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særligt øget risiko for smitte, ud over at man eksempelvis deler bolig, såsom tracheal-sugning og lignende.
 • Den pårørende er nær kontakt med en person i særligt øget risiko, som ikke selv kan vaccineres, eller hvor der forventes utilstrækkelig effekt af vaccinen, for eksempel forældre til børn med svært nedsat immunforsvar i forbindelse med organdonation.
 • Ud fra en konkret vurdering kan handicaphjælpere også være omfattede.

Personerne indstilles til vaccination efter en konkret lægelig vurdering af den patientansvarlige læge, som behandler personen i særligt øget risiko, eller den pårørendes egen læge.

Tidspunkt for vaccinering: uge 1 - uge 14.

Gruppen består af 2.085 personer.

7. 80-84-årige

Personerne indstilles til vaccination efter fødselsdato og fastlagt skæringsdato via cpr-udtræk af Sundhedsdatastyrelsen.

Tidspunkt for vaccinering: uge 11 - uge 17.

Gruppen består af 127.419 personer.

8. 75-79-årige

Personerne indstilles til vaccination efter fødselsdato og fastlagt skæringsdato via cpr-udtræk af Sundhedsdatastyrelsen.

Tidspunkt for vaccinering: uge 13 - uge 18

Gruppen består af 227.258 personer.

9. 65-74-årige

Personerne indstilles til vaccination efter fødselsdato og fastlagt skæringsdato via cpr-udtræk af Sundhedsdatastyrelsen.

Tidspunkt for vaccinering: uge 14 - uge 22

Gruppen består af 538.270 personer.

10. 60-64-årige

Tidspunkt for vaccinering: uge 17 - uge 25.

Gruppen består af 283.109 personer.

11. 55-59-årige

Tidspunkt for vaccinering: uge 18 - uge 26.

Gruppen består af 347.844 personer.

12. 50-54-årige

Tidspunkt for vaccinering: uge 19 - uge 27.

Gruppen består af 339.306 personer.

13. 16-19-årige & 45-49-årige

Tidspunkt for vaccinering: uge 20 - uge 30.

Gruppen består af 608.011 personer.

14. 20-24-årige & 40-44-årige

Tidspunkt for vaccinering: uge 21 - uge 32.

Gruppen består af 649.641 personer.

15. 25-29-årige & 35-39-årige

Tidspunkt for vaccinering: uge 24 - uge 36.

Gruppen består af 669.342 personer.

16. 30-34-årige

Tidspunkt for vaccinering: uge 27 - uge 36.

Gruppen består af 344.006 personer.

Kilde: Sundhedsstyrelsen