Politik

OVERBLIK: Hvad har de enkelte partier gjort for at komme MeToo-sager til livs?

Hos flere partier har undersøgelser og nye initiativer ført til nul sager om seksuelle krænkelser.

I efteråret brød anden bølge af #Metoo løs, og den rystede i den grad gangene på Christiansborg og gav genlyd ude i ungdomspartierne.

Store politiske profiler som Morten Østergaard måtte tage konsekvensen og trække sig fra dansk politik efter sager om seksuelle krænkelser.

Onsdag landede en uddybende rapport fra Kvinfo, der har haft til opgave at undersøge krænkelser i Radikale Venstre, ligesom flere partier siden efteråret har sat både interne og eksterne undersøgelser i værk.

Men hvad har de enkelte partier egentlig gjort for at rydde op i sagerne og komme videre? Her er en status på partiernes initiativer.

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet har i kølvandet på MeToo oprettet en advokatordning, hvor personer, der har følt sig krænket, kan henvende sig. Samtidig har partiet lavet en ny samværspolitik og vil fremover sørge for, at alle ledere og folkevalgte undervises i håndteringen af krænkelsessager.

I slutningen af 2020 foretog partiet også selv en undersøgelse blandt sine medlemmer.

Medlemsundersøgelsen viste blandt andet, at mindst 53 medlemmer af partiet har oplevet ”uønsket seksuel opmærksomhed” alene inden for det seneste år.

Partiets forhenværende næstformand og tidligere overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen måtte desuden tage konsekvensen i oktober sidste år og trække sig efter en lang række sager om seksuelle krænkelser.

Venstre

I Venstre har man igangsat en undersøgelse blandt medarbejdere – men ikke blandt alle medlemmer, som man ellers har gjort det i flere andre partier.

Resultatet af den undersøgelse er ikke offentlig kendt og vil formentlig heller ikke blive det foreløbig.

Desuden har partiet etableret en sexisme-hotline hos et eksternt rådgiverfirma, hvor ansatte og medlemmer kan henvende sig, hvis de har været udsat for krænkende adfærd.

Radikale Venstre

Radikale Venstre blev selv centrum for store dele af MeToo-debatten i efteråret, da partiet ville have ”et opgør med den rådne kultur på Christiansborg”.

Kort efter måtte partiets daværende politiske leder, Morten Østergaard, dog selv trække sig efter et yderst turbulent forløb og flere krænkelsessager med ham som hovedperson.

Med partiets nye leder, Sofie Carsten Nielsen, har partiet nu indført en uafhængig instans, der skal behandle alle indkomne klager om sexisme og krænkelser, ligesom organisationen Kvinfo har haft til opgave at lave en intern undersøgelse i partiet.

Den undersøgelse blev offentliggjort onsdag og viser, at lidt over en tredjedel af de adspurgte samlet set har haft mindst én oplevelse med enten seksuel chikane, forskelsbehandling eller seksuel tvang.

Enhedslisten

Som flere andre partier har Enhedslisten også iværksat en advokatordning, hvor medlemmer og ansatte kan henvende sig, hvis de har været udsat for krænkelser.

Samtidig har partiet igangsat en ekstern undersøgelse, der skal kortlægge omfanget af af sexisme og krænkelser i partiet. Det er planen, at undersøgelsen gentages hvert tredje år, så udviklingen kan følges.

Derudover er der søsat en handlingsplan, der skal tydeliggøre, hvordan partiet håndterer eventuelt kommende krænkelsessager.

Konservative

Partiet har igangsat en omfattende intern undersøgelse blandt medlemmer og ansatte. Resultatet af den er dog endnu ikke offentliggjort.

Konservative har desuden også oprettet en whistleblowerordning hos et eksternt advokatbureau, hvor indberetninger om sexisme og krænkelser kan ske.

Tidligere folketingsmedlem for Konservative Orla Østerby fik frataget sine ordførerskaber i december efter en sag om ”grænseoverskridende adfærd”. Senere tog Østerby konsekvensen af degraderingen og meldte sig ud af partiet.

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti iværksatte en advokatundersøgelse for at undersøge eventuelle sager om krænkelser i partiet. Undersøgelsen har ikke kastet nogen krænkelsessager af sig, oplyser partisekretær Steen Thomsen til TV 2.

Derudover har partiet udarbejdet skriftlige retningslinjer for håndtering af mulige sager.

SF

I Socialistisk Folkeparti har man også oplevet flere sager om krænkende adfærd internt i partiet. Én af partiets toprådgivere fratrådte blandt andet i efteråret efter flere krænkelsessager.

Siden har SF derfor igangsat en undersøgelse, hvor Kvinfo skal undersøge og kortlægge omfanget og karakteren af sager internt i partiet.

Resultatet af undersøgelsen forventes at være klart i løbet af marts.

Nye Borgerlige

Partiet med Pernille Vermund i spidsen har i kølvandet på MeToo-debatten stablet en intern ordning på benene, hvor alle ansatte og politikere har fået klar besked på, hvem de skal kontakte, hvis de oplever krænkelser.

Ordningen er permanent og fungerer således, at man skal gå til nærmeste lokalformand med sin klage, og i yderste instans er det Vermund selv, der skal tage sig af en eventuel krænkelsessag.

Nye Borgerlige har dog ikke haft nogen sager eller henvendelser gennem ordningen, oplyser partiets sekretariat til TV 2.

Liberal Alliance

Partiet har i kølvandet på efterårets sager om krænkelser i partierne opdateret personalehåndbog, så der nu indgår afsnit om sexisme og krænkelser.

Der har dog ikke været nogen sager i partiet, lyder det.

Alternativet

Alternativet har nedsat en arbejdsgruppe bestående af faglige eksperter på området, der hjælper partiet med at udarbejde en model for, hvordan man håndterer potentielle krænkelsessager. Gruppen kommer til at fremlægge nye regler i form af en samværspolitik, der kommer til at gælde folkevalgte, frivillige, ansatte i deres omgang med frivillige, og kandidater.

Derudover uddybes og opdateres personalepolitikker, således at de matcher Alternativets nye samværspolitik.

Personer, der har ytret sig i en eller anden grad om krænkende adfærd i Alternativet på de sociale medier, er alle blevet kontaktet og inviteret til en personlig samtale. Alle medlemmer er orienteret om, at de kan kontakte et udvalgt hovedbestyrelsesmedlem eller sekretariatschefen, såfremt de har oplevet krænkende adfærd i Alternativet.

Ifølge Alternativets presseafdeling har én person henvendt sig med ønske om en samtale. Derudover er der pt. ingen verserende sager i partiet.