Partier kræver svar fra klimaminister og indkalder til hasteforespørgsel

Dan Jørgensen selv siger, at meget af det, partierne efterlyser, vil der komme konkrete forhandlinger og planer for inden for det næste år.

En lang række partier kritiserer nu regeringens klimaplan.

Det sker på baggrund af en en ny rapport fra Klimarådet, som er udarbejdet af nogle af landets førende eksperter på området. De har fundet så mange mangler i klimaplanen, at de har svært ved at se, at Danmark nogensinde vil nå sit mål om en 70 procent CO2-reduktion i 2030.

Det har fået SF og Enhedslisten til at indkalde Folketinget til en hasteforespørgsel. Målet er at få regeringen og i særdeleshed klimaminister Dan Jørgensen (S) til at udvise mere handlekraft.

- Det er ikke fiksfakseri eller teknologi, det her handler om - det kræver bare politisk handling, lyder det fra SF's klimaordfører, Signe Munk, som blandt andet ønsker, at en stor portion klimabelastet landbrugsjord tages ud af brug for at skåne klimaet.

Klimaplanen har regeringen selv kaldt for "en af verdens mest ambitiøse". Den blev indgået i sommer med opbakning fra et bredt flertal i Folketinget. Danmark har her forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Hvad sagde vi? Vi har hele tiden sagt, at det går for langsomt

Tommy Ahlers, klimaordfører i Venstre

Ifølge Klimarådet vil Danmark med den nuværende plan blot nå en tredjedel af vejen, svarende til omkring syv ton CO2. Hovedsageligt fordi meget af planen er baseret på grøn teknologi, som endnu ikke findes i tilstrækkelig grad.

Derudover konkluderer rådet, at det er "den nemme del" af reduceringen, der er lagt en plan for. Den største og sværeste del mangler.

"Dumper med et brag"

I Venstre opfordrer klimaordfører Tommy Ahlers regeringen til at indkalde til nye klimaforhandlinger på baggrund af Klimarådets konklusioner.

- Hvad sagde vi? Vi har hele tiden sagt, at det går for langsomt, og at vi mangler en samlet plan, siger han og fortsætter:

- Vi skal finde finansiering for landbrugsjorderne, og vi skal have markedet til at hjælpe os med at finde på nye måder, vi kan indføre konkrete grønne teknologier. I Venstre er vi parat til at prioritere og investere i det her, siger han og foreslår, at pengene findes i det økonomiske råderum.

SF vil på baggrund af rapporten fra Klimarådet indkalde klimaminister Dan Jørgensen i en hasteforespørgsel for at pålægge regeringen en handlepligt. Video: Maria Runøe Møller

Samme melding kommer fra Radikale Venstre, der mener, at regeringens klimaplan er "dumpet med et brag".

- Der er ikke nok vilje til at forbedre det fra Dan Jørgensens side, siger klimaordfører Rasmus Helveg Petersen (R).

- Regeringen må holde op med at sige nej til de redskaber, der virker bedst. Det svarer til at ville grave et hul, men uden at kunne bruge en skovl.

Partiernes krav er brogede, mener minister

Klimaminister Dan Jørgensen kalder kritikken fra partierne for letkøbt.

- Det er ret nemt for partierne at stå udenfor og sige, at de gerne vil have, det hele bliver lidt mere konkret. Både Venstre og Alternativet siger, at de gerne vil have, der skal gøres mere på landbruget - men skulle det så betyde, at de er enige i, hvad der skal gøres? Nej, det er de jo ikke, siger Dan Jørgensen og kalder partiernes krav for "brogede" .

Men han erkender samtidig, at klimaplanen mangler klare initiativer.

- Nogle af de reduktioner, vi lægger op til, skal vi lave i fremtiden. Vi må være ærlige og sige, at vi ikke helt præcis ved, hvordan det skal nås. Det er der ingen, der gør - heller ikke Klimarådet.

Flere forslag fra Klimarådet

Klimarådet er ellers kommet en en række forslag til, hvordan Danmark kan nå en større del af sit klimamål.

Rådet foreslår blandt andet, at der lægges en klar strategi for brugen af den såkaldte CCS-teknologi. CCS står for Carbon Capture and Storage og er en måde at fange og lagre CO2 på.

Jeg forventer helt klart, at Klimarådets rapport næste år vil vise, at vi har leveret på meget af det, der er blevet efterlyst

Dan Jørgensen, klimaminister (S)

Teknologien efterligner Jordens egen CO2-cyklus ved at indfange overskydende udledning fra afbrænding af fossile brændstoffer og sende det tilbage i undergrunden.

Derudover foreslår rådet, at regeringen lægger en overordnet plan for afgiften på CO2.

I oktober blev der indgået en aftale om en grøn skattereform. Her blev en ekspertgruppe samtidig sat til at komme med et bud på, hvad det skal koste for virksomheder og privatpersoner at udlede CO2. Klimarådet ser gerne denne plan fremskyndet, så samfundet har tid til at forberede sig.

Lover forbedringer i klimaplan inden for et år

Netop ovenstående forslag er da også noget, regeringen vil kigge på i den nærmeste fremtid, lyder det fra klimaministeren.

Inden for den næste måned vil han indkalde partierne til forhandling om implementeringen af CSS-teknologi.

En mere langsigtet plan for reduktioner på landbrugsområdet er blevet udskudt grundet coronavirussen, lyder det. Men også de forhandlinger sættes der snart skub i, lover Dan Jørgensen.

- Så jeg forventer helt klart, at Klimarådets rapport næste år vil vise, at vi har leveret på meget af det, der er blevet efterlyst. Det næste, der er på bedding, er landbruget. Som regering er det vores ansvar, at der laves en ordentlig klimaplan, men vi skal samtidig sikre, at der er et politisk flertal bag - og det er ikke nogen let opgave.

Klimarådet vil igen i februar 2022 vurdere, om regeringens klimapolitik er tilstrækkelig.