KlimarĂĄdet i ny rapport: Regeringen er dumpet

Det går for langsomt, og regeringens klimaindsats er hverken gennemtænkt eller koordineret, lyder kritikken.

Regeringens klimaindsats er for usikker, for ukonkret og i det hele taget bare ikke god nok.

Den grønne omstilling går alt for langsomt, og samtidig læner regeringens klimaambitioner sig for meget op ad teknologi, der endnu ikke er udviklet.

Sådan lyder kritikken fredag fra Klimarådet i en årlig statusrapport, der skal holde regeringens klimaindsats i ørerne.

- Klimarådet finder det på nuværende tidspunkt ikke anskueliggjort, at 2030-målet nås, lyder rapportens nedslående dom.

Derfor skal der sadles om med det samme, hvis målet om en 70 procents reduktion af CO2 i 2030 skal indfries – og det er kritisk, for tiden er knap, lyder rådets vurdering.

Mangler to tredjedele

Regeringen har siden sommeren sidste år indgået en række brede aftaler med Folketingets partier, blandt andet om en grøn skattereform og tilskud til fremtidens grønne teknologi.

Dette er kritisk, fordi tiden er knap set i lyset af opgavens betydelige omfang

Uddrag fra KlimarĂĄdets rapport

Og det er alle sammen aftaler, der bringer Danmark tættere på det fælles mål, der ligger og lurer ni år ude i fremtiden.

Men altså langt fra tæt nok på målet, hvis man skal tro Klimarådets rapport, der betragter de nuværende klimatiltag som ”lavthængende frugter”.

For ifølge rådet kan alle de politiske aftaler tilsammen kun klare omkring en tredjedel af den CO2-reduktion, der er målet – og dermed mangler der stadig en køreplan for at reducere hele 13 millioner ton CO2.

KlimarĂĄdet er klimavagthunden

KlimarĂĄdet bestĂĄr af en række uafhængige eksperter og fungerer som en uafhængig vagthund, der holder danske politikere op pĂĄ deres egne klimamĂĄl.

Hvert år skal rådet i en rapport kortlægge Danmarks klimaindsats samt vurdere, om det er sandsynligt, at Danmark opnår sit fastsatte mål om en 70 procents CO2-reduktion i 2030 samt netto nuludledning i 2050.

Desuden kommer de med anbefalinger til regeringen om, hvordan disse mĂĄl kan nĂĄs.

Hvordan regeringen har tænkt sig, at Danmark skal opnå de sidste to tredjedeles reduktion, er endnu uklart, og det er stort et problem, vurderer Klimarådet:

- Dette er kritisk, fordi tiden er knap set i lyset af opgavens betydelige omfang, og fordi regeringen i høj grad forventer at basere målopfyldelsen på nye og uprøvede teknologier, lyder det.

Og netop spørgsmålet om fremtidens grønne teknologier fylder i rapporten. Klimarådet kritiserer nemlig regeringen for at fokusere for meget på teknologiske løsninger, der endnu har mere karakter af at være et potentiale end en reel løsning.

Hverken koordineret, gennemtænkt eller rettidigt

Fremtiden ser dog hverken helt sort eller håbløs ud, for Klimarådets rapport indeholder også en række anbefalinger til regeringen.

Lige nu er der ifølge rapporten ”betydelig usikkerhed og uklarhed om den vej, som regeringen ønsker at Danmark skal følge” for at opnå målet.

Derfor efterspørger Klimarådet først og fremmest en konkret køreplan, der skal erstatte den nuværende klimahandlingsplan, der hverken er ”koordineret, gennemtænkt eller rettidig”.

Derudover bør der lægges en konkret plan for de to teknologier CCS og Power-to-X, altså fangst og lagring af CO2.

Men planlægning kan ifølge Klimarådet ikke gøre det alene.

Derfor kommer rådet også med tre konkrete anbefalinger til regeringen, der skal sætte fut i reduktionen. Anbefalinger, som de mener ”kan sættes i værk forholdsvist hurtigt”.

KlimarĂĄdets tre konkrete anbefalinger

 1. CO2-afgift

  Med den grønne skattereform fra sidste ĂĄr er en ekspertgruppe nedsat til at beregne pĂĄ en fair, ensartet CO2-afgift. 

  Klimarådet anerkender, at det er en svær øvelse, især hvis man skal undgå, at udledningen i stedet flyttes til andre lande uden for EU - også kaldet kulstoflækage.

  Alligevel mener de, regeringen bør lægge en overordnet plan for CO2-afgiften allerede nu, så virksomheder og privatpersoner får muligheden for at forberede sig og investere korrekt.

 2. Vådlægning af lavbundsjorde

  Det er ikke første gang, Klimarådet peger på en vådlægning af lavbundsjorde som en ifølge rådet billig løsning.

  KlimarĂĄdet anbefaler blandt andet en tilskudsordning pĂĄ den korte bane, der skal give et økonomisk incitament for at vĂĄdlægge markerne. 

 3. Højere værdi af klimaeffekter

  Klimarådet mener, at prisen på drivhusgasudledning i samfundsøkonomiske beregniner til eksempelvis offentlige anlægsprojekter, skal være højere.

  Prisen er "alt for lav", mener de, og den bør hæves, sĂĄ den afspejler det fælles 2030-mĂĄl.

- Der skal ikke gĂĄ meget galt

Det er ikke kun KlimarĂĄdet, der giver regeringens klimaindsats dumpekarakter.

Også en samling af 14 større ngo’er har ifølge Information for nylig meldt ud, at de mener, regeringen svigter klimaloven fra 2019.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) afviser kritikken og kalder den objektivt forkert. Samtidig fastholder han, at Danmark er et foregangsland på klimadagsordenen, der anerkendes internationalt.

I en pressemeddelelse fra december sidste år lød det fra ministeren, at selvom aftalerne kun forventes at reducere en tredjedel, så er Danmark kommet langt.

- Vi har ti år til at nå 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne. Vi har travlt – ingen tvivl om det. Men vi er godt på vej, lød det dengang fra Dan Jørgensen.

Men ifølge Klimarådets nye rapport er ikke engang den forventede tredjedels reduktion nogen garanti, og der er en vis skrøbelighed forbundet med de aftaler, der er i hus:

- Der skal ikke gå meget galt, før regeringen rammer væsentligt under 70-procentsmålet i 2030 med de nuværende initiativer, lyder den endelige vurdering.