Coronavirus

Varmt forår kan åbne for yderligere genåbning, men det kan blive uhyggeligt svært, advarer Heunicke

De nye genåbningstiltag er langt hen ad vejen lig med de anbefalinger, der kom tidligere på ugen.

Mange butikker i hele landet kan få lov at slå dørene op, udendørs idræts- og foreningsaktiviteter med op til 25 personer kan genoptages, og så får store elever i udvalgte dele af landet lov at komme tilbage.

Det er hovedpunkterne i en aftale om delvis genåbning af Danmark, der begynder på mandag. Du kan få et overblik over alle elementerne i åbningen her.

Aftalen er indgået onsdag formiddag mellem den socialdemokratiske regering Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, mens partierne i blå blok ikke har været med på grund af uenigheder om genåbningens omfang.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtrykker tilfredshed med, at genåbningen baseres på myndighedernes anbefalinger.

- Der er en række usikkerhedselementer i beregningerne. Det har vi lagt åbent frem. Skulle det vise sig, at der er plads til yderligere åbning, så er vi klar til at diskutere, siger Magnus Heunicke og tilføjer om de sundhedsmæssige konsekvenser:

- Aftalen vil betyde, at små 900 vil blive indlagt i en kort periode. Det siger sundhedsmyndighederne, at de kan klare.

Heunicke advarer: Det kan blive uhyggeligt svært

Grundlaget for den delvise genåbning er beregninger fra en ekspertgruppe under Statens Serum Institut, der viser at indlæggelsestallet midt i april kan komme op omkring 870 personer.

Men professor Jens Lundgren fra infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet siger til TV 2, at det er et "worst case-scenarie", og at der blandt ikke er taget højde for, at vi går ind i foråret, hvor smitten har sværere ved at sprede sig. Derudover har beregninger fra samme gruppe tidligere vist sig at være for pessimistiske i forhold til de sundhedsmæssige konsekvenser.

Sundhedsminister Magnus Heunicke anerkender, at der er usikkerheder, men han siger også, at det er nødvendigt at være forsigtig, fordi vi i dette forår - modsat det i 2020 - ser en britisk mutation, der er mere smitsom. Men hvis foråret bliver mildt med meget udendørs aktivitet, og smitten ikke stiger som forventet, ligger det i aftalen, at der skal ses på at genåbne mere, siger Magnus Heunicke.

Han advarer dog samtidig mod at gå for hurtigt frem.

- Hvis smitten går for hurtigt opad mod de her 900 indlagte og videre ind i slut april og start maj, så bliver det uhyggeligt svært at få det slået ned igen, og så vil sundhedsvæsenet i en længere periode komme ud i en meget, meget hård belastning, siger Magnus Heunicke.

Flere elever kan komme tilbage i marts

Afgangselever i andre dele af landet end Bornholm og Nord- og Vestjylland kan vende tilbage i begyndelsen af marts og april, hvis tallene tillader det, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Hun fortæller, at der 15. marts og igen 6. april skal tages stilling til, om flere elever kan komme tilbage. Om de får lov, afhænger af smittesituationen og indlæggelsestallene, lyder det fra børne- og undervisningsministeren.

- Vi skal ikke bringe os i en situation, hvor smitten stiger, og vi mister kontrollen. Derfor skal vi lytte til, hvad eksperterne siger, siger Pernille Rosenkrantz-Theil

Der skal også foretages nye beregninger for genåbning af efterskoler og højskoler i hele landet. Hvis smitten fortsat er lav, kan de ifølge SF's formand, Pia Olsen Dyhr, komme tilbage midt i marts.

Hækkerup: Blå partier vil risikere mere

Partierne i blå blok er ikke med i aftalen, fordi de mener, at regeringen er alt for forsigtig i sin tilgang til genåbningen.

De forstår blandt andet ikke, hvorfor skoleelever i kommuner med meget lave smitte ikke kan komme tilbage. Samme undren har flere socialdemokratiske borgmestre. Blandt andet borgmester Mikael Smed fra Vordingborg. Hans kommune har haft to nye smittede den seneste uge, men får alligevel ikke del i den lokale genåbningen af skoler, efterskoler og ungdomsuddannelser.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fastslår, at genåbningen hviler på myndighedernes anbefalinger, og siger, at de er gået "præcist så langt", som sundhedsmyndighederne vurderer er muligt, for at have kontrol over epidemien

- Det er en svær afvejning. Det, der skilte os og de blå partier i går, var, hvor meget man vil risikere, siger Nick Hækkerup.

Her er hovedpunkterne i den kommende genåbning:

  • Butikker: Udvalgsvarebutikker i hele landet – eksempelvis butikker, der sælger tøj, sko og bøger – kan genåbne, hvis de er er under 5000 kvadratmeter. Der vil dog også være mulighed for åbning af de større butikker ved forudgående tidsbestilling. Der vil være skærpede kvadratmeterkrav, så der er færre kunder. Genåbningen gælder ikke udvalgsvarebutikker i storcentre.
  • Idræt og kultur: Organiseret udendørs idræts- og foreningsaktiviteter samt udendørs kulturinstitutioner med krav om negativ coronatest genåbner i hele landet for op til 25 personer.
  • Afgangselever: I udvalgte kommuner i Vest- og Nordjylland får afgangselever i grundskoler, på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser lov at komme tilbage hver anden uge. Test er en forudsætning.
  • Efterskoler: I udvalgte kommuner i Vest- og Nordjylland genåbner efterskoler med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger.
  • Bornholm: Bornholmerne kan se frem til en større genåbning af hele grundskolen og alle øvrige uddannelser samt liberale serviceerhverv som frisører.

De nye genåbningstiltag er langt hen ad vejen lig med de anbefalinger, som den såkaldte indsatsgruppe kom med mandag. Gruppen består af blandt andet sundhedsmyndighederne, rigspolitiet og en række ministerier, og dens indstilling ligger oven på beregninger fra en ekspertgruppe under Statens Serum Institut.