Mette Frederiksen skriver personligt brev til alle, der har følt sig krænket af Frank Jensen: Det var ikke flirt

Socialdemokratiet har nu afsluttet sagen mod tidligere overborgmester Frank Jensen. Krænkede får medhold i deres anklager.

Dert var magtmisbrug, da Københavns nu tidligere overborgmester Frank Jensen (S) i flere tilfælde optrådte upassende over for partifæller.

Det fastslår statsminister og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen (S), i breve sendt personligt til de kvinder, der efter sagen rullede i efteråret, har henvendt sig til det advokatbureau, som Socialdemokratiet hyrede til at håndtere anklagerne.

- Jeg er blevet bekræftet i, at det netop ikke handler om komplimenter eller flirt (som debatten nogle gange reduceres til), men om magt og situationer, hvor magt kan misbruges – uanset om det sker tilsigtet eller ej.

- Vi har ikke være gode nok til at løfte den ledelsesopgave. Det er din oplevelse en stærk påmindelse om. Nu har vi som parti trukket en streg i sandet, og herfra er spillereglerne ændret, skriver hun blandt andet i et af brevene, som TV 2 har set.

Mette Frederiksen tilføjer, at hun er "usigeligt ked af" de konsekvenser, som forløbet har haft for de krænkede kvinder.

Tvunget til at trække sig

Frank Jensen trak sig 19. oktober sidste år som overborgmester i København som konsekvens af den byge af anklager om seksuelt krænkende adfærd, der ifølge flere kvinder havde stået på over en årrække.

Frank Jensen forklarede, at anklagerne skyggede for det politiske arbejde, som han gerne vil beskæftige sig med. Han erkendte i forbindelse med sin fratrædelse, at han havde krænket kvinder, men fastholdt samtidig, at han ikke mente, at hans retssikkerhed var blevet håndhævet.

I sit brev til de krænkede kvinder skriver Mette Frederiksen, at hun har læst sagsfremstilling mod Frank Jensen, og fastslår på den baggrund, at det i flere af de omtalte episoder er ”vanskeligt at nå til anden konklusion, end at den beskrevne adfærd må anses for at være seksuelt krænkende”.

Berettigede henvendelser

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen, men hun henviser gennem sin stabschef til partisekretær Jan Juul Christensen. Han fastslår, at kvindernes henvendelser var "berettiget".

- Sagen efterlader et indtryk af, at man skal være bevidst om magtrelationer og aldersforskel, og at man i høj grad sikrer, at man ikke har en adfærd, som er krænkende, når man er aktiv i Socialdemokratiet, siger Jan Juul Christensen.

Har Frank Jensen været opmærksom nok på det?

- Han sagde jo ved sin fratrædelse, at han har haft en adfærd, som er krænkende. Og det er vel det samme som at sige, at han ikke har være nok opmærksom på sin adfærd, siger han.

Uønsket seksuel opmærksomhed

Sagen mod Frank Jensen udløste internt i Socialdemokratiet et større oprydningsarbejde. Blandt andet blev der etableret en advokatordning, hvor medlemmer, der havde oplevet seksuelt krænkende adfærd, kunne henvende sig. Samtidig blev der i den årlige medlemsundersøgelse spurgt ind til, om medlemmerne havde oplevet seksuelle krænkelser.

Partiet vil ikke oplyse, hvor mange der har benyttet sig af advokatordningen. Men i et internt brev sendt til Socialdemokratiets medlemmer tirsdag aften, som TV 2 er i besiddelse af, skriver partisekretær Jan Juul Christensen, at medlemsundersøgelsen blandt andet viser, at mindst 53 personer – både mænd og kvinder – de seneste 12 måneder har oplevet ”uønsket seksuel opmærksomhed”.

Samværspolitik og uddannelse

Både Jan Juul Christensen og Mette Frederiksen skriver i hver deres brev, at Socialdemokratiets hovedbestyrelse på baggrund af blandt andet sagen mod Frank Jensen har vedtaget en samværspolitik, der eksempelvis indeholder et nyt ”lederkodeks”.

Partiet tager samtidig også initiativ til, at ledere og undervisere i partiet uddannes i håndtering af sager om krænkende adfærd.

TV 2 har forsøgt at få en ko9mmentar fra Frank Jensen, men det har endnu ikke været muligt.