Coronavirus

Ny epidemilov kan give mere magt til folketinget og mulighed for tvang

Den nye lov skal efter planen vedtages i morgen, men flere dele skaber bekymring hos partier.

Tilbage i foråret gav Folketingets partier regeringen udvidede magtbeføjelser for at bekæmpe udbruddet af coronavirus gennem en hastelovgivning. Men der var et væsentligt forbehold, nemlig en såkaldt solnedgangsklausul, der sørger for, at loven udløber 1. marts.

Hasteloven fra foråret skal nu erstattes af en ny, opdateret epidemilov, som skal sikre myndighederne særlige beføjelser til at håndtere store sygdomsudbrud – herunder den nuværende epidemi. Den nye lov står til at udvide statens muligheder for at kræve oplysninger om borgeres færden, men styrker samtidig Folketingets muligheder for at se regeringen og myndighederne i sømmene.

Her følger nogle af de væsentligste punkter, der er lagt op til i den nye epidemilov:

  • Regeringen vil i fremtiden ikke kunne indføre forsamlingsforbud, nedlukninger eller andre markante ændringer i samfundet uden accept fra Folketinget. Det skal ske gennem et nyt kontroludvalg med 21 folketingsmedlemmer fra alle partier, hvor medlemspladserne fordeles efter partiernes størrelse. Ved en akut trussel mod folkesundheden kan regeringen udstede regler udenom kontroludvalget, som efterfølgende kan ophæve reglerne.
  • En ny national epidemikommission skal komme med indstillinger enten af egen drift eller på opfordring fra Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet, som også udpeger kommissionens medlemmer, mens KL og Danske Regioner hver især indstiller et medlem.
  • Regeringen får øget mulighed for brug af tvang i en lang række henseender. Det skal blandt andet være muligt at aftvinge personoplysninger fra virksomheder og foreninger, som kan være med til at kortlægge en borgers færden som led i smitteopsporing. Samtidig er der også lagt op til muligheden for både at tvangsisolere og tvangsindlægge, hvis man er smittet en ”farlig eller samfundskritisk sygdom” eller formodes at være det.
  • Regeringens oprindelige forslag om mulighed for tvangsvaccination er blevet droppet. Desuden indføres der en såkaldt automatisk domstolsprøvelse. Det vil sige, at ministeriet selv indbringer alle sager for byretten, hvis der gives påbud med karakter af frihedsberøvelse.

Flere dele af loven er stadig til debat blandt Folketingets partier dagen inden den planlagte vedtagelse, hvorfor der kan ske ændringer. Klokken 12.30 skal Sundhedsminister Magnus Heunicke i et samråd svare på spørgsmål om lovgivningen.

Hele lovforslaget kan læses her.