Politik

Forsvarets personel i opsigtsvækkende opråb mod Trine Bramsen: Der er dårlig stemning

Statsministeren bør gå ind i sagen, mener Venstre. SF kalder det "hysterisk" og sammenligner med uenigheder i en børnehave.

Er der dårlig stemning mellem Forsvarsministeriet og Forsvaret?

Nej, har den ansvarlige minister Trine Bramsen (S) gentagne gange slået fast. Men det melder fem formænd for forsvarets ansatte sig nu lodret uenige i:

- Det er meget muligt, at forsvarsministeren ”på ingen måde kan genkende, at der skulle være en dårlig stemning på forsvarsområdet” - men det kan vi, der er i daglig kontakt med vores medlemmer, desværre.

Citatet stammer fra et debatindlæg bragt i Berlingske, og fælles for de fem underskrivere er, at de alle taler på vegne af ansatte i Forsvaret.

Hvem er afsenderne?

  • Niels Tønning, formand for Hovedorganisation af Officerer i Danmark (HOD)
  • Jesper K. Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonel (CS)
  • Jesper Trommer Volf, formand for Hovedorganisationen for Personel af Reserven (HPRD)
  • Christian Arildsen, formand for Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)
  • Peter M. Andersen, formand for Folk & Sikkerhed

Styrelses- vs. forsvarschef

Formændene reagerer på, at forsvarsministeren de seneste uger er blevet beskyldt for at give den nytiltrådte forsvarschef mundkurv på og underløbe ham offentligt - blandt andet ved sin insisteren på at omtale ham "styrelseschef".

Titlen er teknisk set korrekt, da Forsvaret ganske rigtigt er en styrelse under Forsvarsministeriet. Men også en titel, der har vakt store følelser og forargelse blandt dem, der hører under den nye chefs ledelse.

- Forsvarschefen er den person, der fører de danske styrker i kamp - i Danmark og i udlandet, skriver de fem underskrivere i debatindlægget og tilføjer, at der "synes på politisk niveau et mangle en helt grundlæggende forståelse af, hvad Forsvaret er for en størrelse".

Den nuværende situation koster ifølge underskriverne på den faglige stolthed og professionalisme blandt landets soldater. Hvis ikke den skal forsvinde helt, kræver det, at linjen lægges radikalt om, skriver de.

Lyn-analyse

Trine Bramsen har ført sig frem som den nye stærke jernnæve i spidsen af forsvaret, hun taler glad og gerne om de mange skandaler, som hun nu vil rydde op i. Men meget tyder på, at hun er ved at tabe grebet. Både om sit eget system, som hun med sin lige lovlig skarpe selviscenesættelse er ved at støde fra sig. Og på kommunikationsfronten, hvor hun, ligesom da hun var retsordfører i opposition, slår på alt, hvad der rør sig – gerne før tankerne er tænkt til ende. Det går måske som opposition, men det går ikke, når man er chef for et helt system, som man skal have bag sig. 

Interview 'løb af sporet'

For at forstå, hvorfor de fem militærformænd har set sig nødsaget til at gå til tasterne netop nu, må tiden spoles tilbage til 1. december 2020. Det var forsvarschef Flemming Lentfers første dag i sin nye stilling, og en journalist fra nyhedsbureauet Ritzau havde - som den eneste - fået lov at interviewe ham.

Det var dog på betingelse af, at ministeren også deltog, fortalte journalisten Thomas Hee for et par uger siden til OLFI. I samme artikel kunne man læse, at interviewet var "løbet helt af sporet".

Trine Bramsen havde ifølge journalisten været utilfreds med, at de fleste spørgsmål var stilet til forsvarschefen. Ofte svarede hun, selvom spørgsmålet ikke var til hende. Eller dikterede, hvorvidt det var et passende spørgsmål eller ej.

Når forsvarschefen endelig gav sine svar, kiggede han ifølge journalisten på Trine Bramsen.

- En effektiv metode til at nedbryde den helt nødvendige tillid og respekt fra undergivne til foresatte er, hvis en militær chef offentligt desavoueres af chefens foresatte. Det fører til mistillid og disrespekt og - ultimativt - at Forsvarets opgaver ikke bliver løst optimalt. Det er desværre det, vi ser i større og større grad med Forsvarsministeriets detaljeorienterede styring af Forsvarets og Forsvarschefens eksterne kommunikation, skriver de fem underskrivere af debatindlægget.

En 'uvorn' journalist

Journalistens udlægning af interviewet 1. december har indtil videre ført til to samrådsindkaldelser fra Venstre og Det Konservative Folkeparti. Det første blev afholdt 4. februar, mens det andet fortsat ligger og venter ude i fremtiden. Datoen er endnu ikke sat.

Under det første samråd udtalte ministeren flere gange, at hun på ingen måde kunne genkende den måde, journalisten fremlagde interviewet.

Hun var ganske vist blevet vred, forklarede ministeren. Men det skyldtes, at journalisten var kommet ind på hendes kontor, havde opført sig "uvornt", havde "talt grimt" og havde sagt "noget i retning af: Luk, dig gider jeg ikke tale med".

Da TV 2 efter samrådet spurgte ministeren, hvordan journalisten havde talt grimt, gentog hun, at han bad hende lukke og sagde, at han ikke ønskede at tale med hende. Se interviewet i klippet herunder.

Forsvarsminister Trine Bramsen skal blandt andet redegøre for en anklage rettet mod en Ritzau-journalist.

Påstandene blev efterfølgende afvist af Ritzaus ansvarshavende chefredaktør, Lars Vesterløkke.

Han havde personligt lyttet optagelsen af interviewet igennem og afviste overfor TV 2, at der på noget tidspunkt under interviewet blev sagt noget der minder om dét, ministerens påstod. Det var blandt årsagerne til, at Trine Bramsen blev indkaldt til endnu et samråd om sagen.

Lyn-analyse

Det siger sig selv, at når man igen og igen kritiserer pressen for at lyve og opføre sig uvornt, så går det jo ikke, når det viser sig ikke at passe. Så rammes man i nakken, og det bliver Bramsen lige nu, også af en opposition, som godt kan huske, hvordan Bramsen i døgndrift skød på alt, hvad den tidligere regering foretog sig.

Skal have konsekvenser

I forbindelse med samrådsindkaldelserne har ministeren omtalt Flemming Lentfer som sin styrelseschef, og det er altså en kombination af interviewet 1. december og den nye titel, der har fået de fem formænd til at sætte pen til papir.

Den seneste udvikling viser ifølge forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V), at der er behov for en genetablering af tilliden mellem ministerium og styrelse. Et arbejde, der kalder på statsminister Mette Frederiksens (S) indblanding, mener han:

- Det er en meget alvorlig tillidskrise, som accelererer kraftigt mellem Forsvarsministeriet og Forsvarets ansatte. Det er på tide, at statsministeren kommer på banen, siger han.

Hos de borgerlige partier kniber det altså med tilliden til forsvarsministeren, men et reelt mistillidsvotum vil kun kunne stilles, hvis et støtteparti står bag. Ifølge SF's forsvarsordfører er det alt for tidligt at drage den konsekvens. Faktisk mener hun, at det ville være direkte uretfærdigt at lægge al skylden over på ministeren.

- Ministeren bør notere sig, at der er behov for en mere forsonlig kommunikation. Men jeg mener ikke, at det her er en berettiget kritik. Jeg synes, det er hysterisk, siger Anne Valentina Berthelsen til TV 2.

Hun mener modsat Venstre ikke, at der er behov for indblanding fra statsministeren:

- Jeg ser det som uenigheder i børnehaven. Nogle ting er blevet sagt, som er blevet misforstået. Nu skal man blive bedre til at kommunikere.

Minister ikke bekendt med kritik

TV 2 har forgæves forsøgt at få et interview med både statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Trine Bramsen.

Statsministeriet har ingen kommentarer, mens Forsvarsministeriet i stedet har sendt et skriftligt svar:

- På Forsvarsministeriets område arbejder vi hver dag målrettet sammen om at sikre det stærkest mulige forsvar og samtidig lære af tidligere sager. Den konkrete kritik er ikke noget, de pågældende organisationer har rejst overfor Forsvarsministeriet. Ministeriet oplever tværtimod et godt samarbejde og har desuden indbudt organisationerne til en drøftelse af deres kritik.