Politik

En række eksamener aflyses, og læseferien inddrages

Trods mange eksamener aflyses, skal 3.g'ere sikres en "studenterhueprøve". Det vil sige en mundtlig eksamen, der munder ud i overrækkelsen af huen.

En del af sommerens eksamener aflyses, læseferien inddrages, og der skæres i pensum for de mundtlige eksamener.

Sådan lyder en del af den aftale, som en række politiske partier fredag er blevet enige om.

Der er ingen perfekte løsninger under en pandemi, men vi har fundet en god balance

Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister

Konkret for eksamenerne gælder blandt andet, at:

  • Folkeskoleelever skal til 4 prøver i 9. klasse mod normalt 7 prøver. Det gælder mundtlig og skriftlig dansk, mundtlig engelsk og skriftlig matematik.
  • I 10. klasse afholdes 4 prøver mod normalt op til 11 prøver. Her gælder det de mundtlige og skriftlige prøver i dansk og matematik.
  • På de gymnasiale uddannelser skal elever i 1.- og 2.g til 1 prøve, mens elever i 1.hf skal til 2 mundtlige prøver i den naturvidenskabelige faggruppe.
  • I 3.g og på 2. hf skal eleverne til 4 prøver. Normalt skal elever i henholdsvis 3.g og 2.hf typisk til 7-9 prøver.
  • Særligt for 3.g gælder, at de skal til 1 mundtligt forsvar af SRP/SOP, skriftlig dansk og 2 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag.
  • På erhvervsuddannelser vil de afsluttende prøver, herunder svendeprøver, grundforløbsprøver og prøver i certifikatfag og prøver i uddannelsesspecifikke fag, løbende blive afholdt i perioden 1. marts til 31. juli.

Hvem er med i aftalen?

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

Standpunktskarakterer på beviset

For de aflyste prøver vil standpunktskarakterer blive ophøjet til prøvekarakterer, ligesom man så det under sidste års eksamensperiode.

Dermed vil alle elever og kursister fortsat få et fuldt eksamensbevis, som de vil kunne bruge til at søge ind på de videregående uddannelser, hvis de ønsker det.

På de uddannelser, hvor der normalt ikke gives standpunktskarakter, skal der gives afsluttende standpunktskarakter for de aflyste prøver.

- Det er sikret, at covid-19 ikke bliver en stopklods for unge, der skal videre i uddannelsesuniverset eller ud på arbejdsmarkedet. Samtidig får de unge erfaring med prøver - en erfaring, som de får brug for videre i deres uddannelse. Der er ingen perfekte løsninger under en pandemi, men vi har fundet en god balance, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

Af aftaleteksten må man desuden forstå, at det har været vigtigt for partierne at sikre en form for begivenhed den dag, hvor 3.g. dimitterer og får deres studenterhue. Det er grunden til, at der skal være minimum én mundtlig udtræksprøve for 3. g'ere og for elever på 2. hf. Det skal fungere som en "huebegivenhed", står der.

Slækkes på pensum

De færre prøver skal sikre bedre tid til mere undervisning for at indhente det faglige såvel som det sociale efterslæb. Det bliver op til skolerne selv at planlægge den tid, som aflysning af prøver frigiver for både elever og lærere, fremgår det af aftaleteksten.

Det vil altså sige, at lærere, som skulle have forberedt eksamener eller have afholdt prøver, i stedet skal bruge tiden på at undervise. Det betyder i realiteten, at læseferien inddrages til undervisning.

- Venstre er glade for, at læseferien inddrages til undervisning. Uanset hvornår de unge kommer tilbage til klassen og klassefællesskabet, så er mere selvstudium det sidste, de har brug for, siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V).

Det er dog ikke alene antallet af eksamenerne, der skæres i. Det er også indholdet. Skolerne får nemlig mulighed for at se bort fra visse dele af nødundervisningen, når der skal udarbejdes mundtlige eksamensspørgsmål.

Derudover vil udtrækningen af prøvefag blive offentliggjort tidligere end normalt, så eleverne har bedre tid til at forberede sig.

Stor opbakning til borgerforslag

Gymnasie- såvel som folkeskoleelever har den seneste tid råbt på, at alle eksamenerne aflyses, mens flere end 50.000 personer har skrevet under på et borgerforslag om at aflyse eksamener i B- og C-fag.

Midt i januar svarede 85 procent af i alt 1700 adspurgte unge i en undersøgelse lavet af TV 2 Fyn, at de var nervøse for, om de kunne bestå sommerens eksamener.

19-årige Kathja Lykke Larsen fortalte efter den seneste forlængelse af restriktionerne til TV 2 Fyn, at hun blev "rigtig bange og nervøs" ved ikke at vide, hvor mange eksamener der ventede hende:

- Jeg har eksamensangst, og derfor er jeg ikke særlig glad for at gå til eksamen. Nu, hvor det er virtuelt, og hvor vi ikke får den undervisning, vi burde have, føler jeg mig begrænset i udbyttet af undervisningen og dét, jeg har at gå til eksamen med.

De ældste elever i folkeskolen og elever på ungdomsuddannelser har været hjemme siden december på grund af coronapandemien. I skrivende stund strækker hjemsendelsen sig indtil marts.

Kun elever op til 4. klasse kan mandag få lov at vende tilbage til klasselokalerne.