Overblik: Her er det vigtigste i advokaternes vurdering af rigsretssag mod Støjberg

Inger Støjberg har overtrådt ministeransvarlighedsloven ved at udstede en "klart ulovlig" instruks, vurderer advokater.

Advokaterne er klare i mælet over for Folketinget.

Der er grundlag for at stille tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for en rigsret, og der er en "rimelig formodning" om, at hun kan blive dømt.

Den vurdering gav to uafhængigt udpegede advokater i en redegørelse til Folketinget onsdag formiddag efter at have gennemgået sagen.

Advokaterne blev hyret af Folketinget til at vurdere, om der er grundlag for en rigsretssag, efter den såkaldte Instrukskommission kom med dens beretning om sagen i december. Det er nu op til et flertal i Folketinget at vurdere, om Inger Støjberg skal stilles for en rigsret.

Men hvorfor vurderer advokaterne, at Inger Støjberg kan stilles for en rigsret?

TV 2 giver dig her et overblik over deres mest centrale argumenter.

1. Ulovlig instruks?

Advokaterne vurderer først og fremmest, at Inger Støjberg har overtrådt ministeransvarlighedsloven.

- Det er således vores vurdering vedrørende forhold 1, at der foreligger en så kritisabel adfærd, at § 5, stk. 1, i ministeransvarlighedsloven må anses for at være overtrådt, står der i redegørelsen.

Ifølge advokaterne består overtrædelsen i, at Inger Støjberg 10. februar 2016 udstedte en undtagelsesfri instruks om at adskille alle par på landets asylcentre, hvis den ene var under 18 år.

Advokaterne vurderer, at instruksen var "klart ulovlig" og i strid med blandt andet forvaltningsretlige grundsætninger og krav efter dansk ret og Menneskerettighedskonventionen.

Advokaterne læner sig op ad Instrukskommissionens, der afgav dens beretning om sagen i december. Kommissionen fastslår, at Inger Støjberg "mundtligt var blevet advaret om, at en ordning uden undtagelser var ulovlig, og at hun klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning".

Ifølge advokaterne var Inger Støjberg ansvarlig for, at Udlændingestyrelsen begyndte den "klart ulovlige" adskillelse.

2. Urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget?

Derudover skriver advokaterne, at Inger Støjberg har givet urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget, og at det bør indgå som en skærpende omstændighed.

- Vi har fundet, at forhold 2 har en nær sammenhæng med vurderingen af instruksen og den ulovlige administration og som følge heraf, at de urigtige oplysninger og misvisende oplysninger efter vores vurdering bør indgå som skærpende omstændigheder til belysning af forhold 1, konkluderer advokaterne.

Advokaterne refererer, at Instrukskommissionen har konkluderet, at Inger Støjberg gav urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget 1. juni 2017, og at hun ikke kan have været i tvivl om, at det var urigtigt og misvisende.

Oplysningerne blev ifølge kommissionen efterfølgende gentaget i flere folketingssvar og samråd.

3. Urigtige og misvisende oplysninger til ombudsmanden?

Advokaterne vurderer, at der er ikke er "tilstrækkeligt grundlag" for, at der kan rejses sag mod Inger Støjberg for afgivelse af "urigtige og misvisende" oplysninger til Folketingets Ombudsmand.

Dette bliver ikke uddybet nærmere i redegørelsen.