Coronavirus

Regeringen udsteder nødbekendtgørelse til pressede kommuner

Det kan blandt andet betyde, at landets ældre vil få gjort mindre rent. Det bekymrer både i Ældre Sagen og på Christiansborg.

Regeringen imødekommer et ønske fra Kommunernes Landsforening om at udstede en nødbekendtgørelse på sundheds-, ældre- og socialområdet.

Det viser en mail fra Sundhedsministeriet, som TV 2 er i besiddelse af.

Det vil for eksempel betyde, at kommunerne får lov at skære i rengøringen, genoptræning og andre aktiviteter, som ikke vurderes at ville holde smitten nede.

Af mailen fremgår det, at kommunerne kan fravige visse regler om rettigheder "for at kunne prioritere pleje- og personalekapacitet i forbindelse med håndtering af covid-19".

Bekendtgørelserne vil blive sat i kraft inden jul og gælde til og med februar 2021, og situationen i kommunerne er dermed tilbage til foråret, da pandemiens udbredelse først tog fart.

Særligt bekymret for ældreområdet

Det var KL's formand, Jacob Bundsgaard, som for fire dage siden opfordrede til at genindføre nødbekendtgørelserne. Både offentligt og ved direkte at henvende sig til regeringen.

I brevet sendt til statsminister Mette Frederiksen (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) skriver KL-formanden, at han er særligt bekymret for ældreområdet, hvor situationen gør det vanskeligt at levere den nødvendige pleje og omsorg:

- Kommunerne mærker nu, at mere og mere personale er syge med covid-19 eller hjemsendt, fordi de afventer testsvar, og at sygehusene udskriver borgerne endnu hurtigere end hidtil, skriver Jacob Bundsgaard i brevet, som TV 2 har set.

Skal løbende vurderes

I mailen, der har Sundheds- og Ældreministeriet som afsender, står der, at "regeringen er meget opmærksom på, at den enkelte kommune kun kan beslutte at fravige regler på en række betingelser".

Blandt andet nævnes det som et krav, at kommunen anvender den frigjorte kapacitet til behandling og pleje af patienter med "livsnødvendige, kritiske og akutte støttebehov, herunder patienter med covid-19".

De enkelte kommuner skal løbende vurdere, om der er behov for at gøre brug af muligheden for at prioritere og slække på velfærdsopgaver.

Til fare for ældre

Hos Ældre Sagen vækker beslutningen bekymring.

Seniorkonsulent Per Tostenæs har fuld forståelse for, at kommunerne bliver nødt til at handle på det pres, de oplever. Men han betvivler, at det er den rette løsning at slække på for eksempel rengøring hos landets ældre borgere.

- Specielt nu er rengøring rigtig vigtig, og det er det, der ender med at blive slækket på. Det er til fare for de mennesker, der får gjort rent af hjemmehjælpere, for de indebærer utvivlsomt en risici i forhold til smittefare, siger han til TV 2.

Bekymring på Christiansborg

Ældre Sagens bekymring bakkes op af både Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen er bange for, at nødbekendtgørelsen vil svække de i forvejen udsatte ældre.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at man vælger at lukke ned lige netop i ældreplejen, hvor de har absolut mest brug for det, siger hun.

KL ønskede også en nødbekendtgørelse på dagtilbudsområdet, men det bliver altså ikke omfattet denne gang. Det ville ellers ifølge SF's sundhedsordfører have givet bedre mening:

- Vi må jo prioritere, men her mener jeg, at man har prioriteret forkert.

- Kommunerne skulle have brugt sommeren på at ansætte mere personale, men det har de så ikke gjort. Derfor burde de gå ud og spørge jobcentrene, om ikke der er nogle ledige hænder at trække på.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).