Mette Frederiksens rolle i minkskandale skal kulegraves

Granskningskommissionen har et ĂĄr til at komme til bunds i sagen.

Siden det 10. december blev besluttet, at regeringens hĂĄndtering af minkskandalen skal kulegraves af en sĂĄkaldt granskningskommission, har et udvalg skullet formulere et kommissorium.

Nu er det færdigt, fortæller den konservative Mai Mercado til TV 2. Dermed ligger det fast, hvad kommissionen helt konkret skal undersøge.

Kommissoriet zoomer særligt ind på statsminister Mette Frederiksens (S) rolle i sagen. Blandt andet skal den belyse hendes tilsynspligt over for regeringens øvrige ministre.

Til gengæld står Rigspolitiets rolle ikke til at være en del af det, kommissionen skal kulegrave.

Mai Mercado fortæller til TV 2, at de ønsker at lægge den del i en særskilt advokatundersøgelse, men at spørgsmålet først skal drøftes efter juleferien.

Den manglende lovhjemmel

Minkskandalen tog sit udgangspunkt i et pressemøde 4. november, hvor netop statsministeren bebudede, at alle landets mink skulle dø.

Der var fundet en særlig mutation døbt cluster 5, som kunne vise sig at bringe en fremtidig vaccine i fare, lød det. Derfor skulle aflivningen af syge såvel som raske mink begynde med det samme.

Tre dage senere blev det offentligt kendt, at der intet sted i loven stod, at regeringen kunne give en sådan ordre. Det ville med andre ord kræve, at der blev lavet ny lovgivning til formålet.

Ordre eller opfordring?

Alligevel fortsatte aflivningerne, og først seks dage efter pressemødet tikkede der nye retningslinjer ind hos landets mange minkavlere.

Nu var det blot en opfordring til at begynde aflivningerne, ikke en orde.

Sagen har kostet den ansvarlige minister, daværende fødevareminister Mogens Jensen (S), sin post. Men kan ansvaret isoleres i hans ministerie?

Det er altså noget af det, som den nye granskningskommission nu skal søge svar på.

- Det er væltet frem med skeletter fra skabene, men vi har fokus på det helt centrale, som i vores optik er selve lovbruddet og det faktum, at man lod det fortsatte i så mange dage, siger Mai Mercado.

Karsten Lauritzen (V) tilføjer, at det afgørende for ham er at få svar på, hvordan regeringen kan træffe beslutning om at bruge penge svarende til "en halv Storebæltsbro" uden først at sikre sig, at det var lovligt.

Det er en skandale for folkestyret, at regeringen træffer en så voldsom beslutning uden at vide, om der er lovhjemmel til det, fortæller Karsten Lauritzen (V).

Ét år til opgaven

Granskningskommissionen er et nyt redskab, der modsat den almindelige undersøgelseskommission ikke refererer til justitsministeren, men til Folketinget.

Der vil fortsat sidde en landsretsdommer for bordenden, men i den nye type kommission er det et krav, at arbejdet færdiggøres inden for et år.

Der er omvendt eksempler på, at de efterhånden velkendte undersøgelseskommissioner har taget adskillige år.

Kommissionen starter arbejdet til april og forventes altså at fremlægge dens konklusioner til foråret 2022.