Politik

Ny aftale om hjælpepakker på plads

En række tiltag skal sikre, at pengene fra nye såvel som eksisterende hjælpepakker kommer hurtigere ud til virksomhederne.

Regeringen og et bredt flertal af Folketinges partier er blevet enige om en ny aftale, der skal forbedre, forlænge og forenkle hjælpen til danske lønmodtagere, virksomheder samt kultur- og idrætsliv.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Med aftalen forlænges en lang række af de eksisterende hjælpepakker, der står til at udløbe 1. februar, til nu at gælde februar ud. Og skulle nedlukningen over julen forlænges, vil hjælpepakkerne følge med, lyder det i aftaleteksten.

Endnu bredere sikkerhedsnet

De nye tiltag er tredelte og sikrer hjælp til virksomheder, kultur- og idrætsliv samt lønmodtagere.

- De udvidede hjælpemuligheder kommer på toppen af, at vi i forvejen har spændt et meget bredt sikkerhedsnet ud, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til TV 2 og fremhæver nogle af hovedpunkterne:

 • Virksomheder kan søge om lønkompensation for deres medarbejdere i stedet for at fyre dem.
 • Virksomheder, som er tvangslukkede eller oplever omsætningsnedgang, kan få kompensation for deres faste omkostninger.
 • Selvstændige, herunder blandt andre kunstnere og musikere, kan få kompensation.

Hurtige behandling af ansøgninger

Derudover forenkles kompensationsordningen nu efter kritik af, at det har været for teknisk at ansøge om hjælp.

Blandt andet åbnes der for delvis udbetaling af kompensation til delvist godkendte ansøgninger. Det skal sikre, at pengene kommer hurtigere ud til virksomhederne.

- Vi ser nu frem til, at det bliver nemmere at dokumentere tab, at sagsbehandlingen bliver mere smidig, og at hjælpen kan nå ud til flere, siger konservative Mona Juul.

Klik rundt i listen herunder og se, hvilken hjælp der er at finde for de grupper, som pakken er målrettet.

Det indeholder aftalen om hjælpepakker

Er du lønmodtager eller studerende?
 • Der afsættes 340 millioner kroner til suspension af dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere i to måneder.
 • Forlænget ret til sygedagpenge.
 • Forlænget suspension af 225-timersreglen.
 • SU-lån til studerende.
 • Forhøjelse af SU-fribeløb til uddannelsessøgende i covid-19-beredskabet.
Er du virksomhedsejer?
 • Udvidet adgang til kompensation for faste omkostninger light til tvangslukkede enheder. Light dækker blandt andet over mindre virksomheder, der kan søge om kompensation for faste omkostninger som for eksempel husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter med videre uden brug af revisorerklæring.
 • Der sættes 85 millioner kroner af til forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv. for at lette ansøgningsprocessen.
 • Der sættes 110 millioner kroner yderligere af i 2021 til den eksisterende omstillingspulje, som blandt andet er målrettet turismeerhvervet og oplevelsesindustrien.
 • Ny rentefri A-skattelåneordning for SMV’er styrker likviditet med knap 7 milliarder kroner.
 • Ny kompensationsordning til tvangslukkede, sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen samt pulje på 5 millioner kroner til dækning af sæsonbetonede investeringer omkring julen.
 • Forlængelse af tabsramme i Rejsegarantifonden, som dækker træk på garantien for de rejsebureauer, der måtte gå konkurs. Flere midler til Rejsegarantifondens sekretariat.
 • Forlængelse af garantiordninger i Vækstfonden og EKF til SMV’er og større virksomheder.
 • Flere midler til matchfinansieringsordninger i Vækstfonden til henholdsvis iværksættere i de tidlige faser og venturevirksomheder.
 • Omrejsende tivolier tvangslukkes og kan dermed få adgang til kompensation via lønkompensationsordningen, faste omkostninger og selvstændigordningen på samme vilkår som andre tvangslukkede virksomheder.
 • Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse.
 • Iværksættelse af oplysningskampagne, der skal informere om mulighederne for at søge kompensationsordningerne.
Er du en del af kultur- og idrætslivet?
 • Ny pulje på 20 millioner kroner til kompensation af folkehøjskolernes udgifter til aflyste, korte kurser.
 • Der etableres en sæsonpulje for museer med videre på 10 millioner kroner, der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.
 • Foreningspulje løftes med 50 millioner kroner.
 • Biografpuljen løftes med 5 millioner kroner.
 • Aktivitetspulje på kulturområdet løftes med 80 millioner kroner.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Dette er breaking news på TV2.DK. Vi arbejder lige nu på at få yderligere oplysninger, og vi anbefaler derfor, at du vender tilbage om kort tid for at få seneste nyt.