Politik

Støjberg: Der er begået fejl, men jeg har ikke afgivet en ulovlig ordre

Støjberg gav ikke direkte befaling om at bryde loven, men den ulovlige praksis var en direkte konsekvens af hendes ønske, konkluderer kommission.

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkender, at der er begået fejl i sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar.

Men hun fastslår samtidig, at hun ikke har afgivet en ulovlig ordre.

Det skriver hun på sin Facebook-profil, efter at den såkaldte Instrukskommission mandag har offentliggjort en delberetning om sagen.

- Der er blevet begået fejl i sagen, det bliver jeg kritiseret for, og den kritik tager jeg selvfølgelig til mig. Men det ændrer ikke på, at jeg ikke har afgivet en ulovlig ordre, skriver Inger Støjberg.

Støjberg-sagen

I 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet en pressemeddelelse om, at alle par på asylcentre skulle skilles ad, hvis den ene var under 18 år. Meddelelsen blev af embedsværket opfattet som en instruks, og man begyndte at adskille parrene.

Siden slog Folketingets Ombudsmand fast, at instruksen var ulovlig, fordi den ikke lagde op til at foretage individuelle vurderinger af de enkelte par.

Instrukskommissionen undersøger nu, om Inger Støjberg bevidst brød loven, og om hun har talt usandt over for Folketinget.

Inger Støjberg skriver i opslaget, at hun ikke bad sit embedsværk om at handle ulovligt.

- Konklusionen fra barnebrudskommissionen (Inger Støjbergs betegnelse for Instrukskommissionen, red.) er, at jeg på intet tidspunkt har bedt nogen om at udføre noget ulovligt. Præcis som jeg hele tiden har sagt det både til Folketinget og i medierne, skriver hun.

Kommission: Ingen direkte ulovlig tjenesteanbefaling, men...

Sagen rækker tilbage til februar 2016, hvor Inger Støjberg udsendte en pressemeddelelse om, at alle par på asylcentre skulle adskilles, hvis den ene var under 18 år. Meddelelsen blev opfattet som en instruks, og ombudsmanden konkluderede efterfølgende, at instruksen var ulovlig.

Instrukskommissionen har skullet undersøge, om Inger Støjberg bevidst brød loven, og om hun talte usandt over for Folketinget.

I beretningen konkluderer Instrukskommissionen, at Inger Støjberg ikke direkte udtalte en tjenestebefaling om, at embedsfolkene skulle administrere ulovligt. Men i praksis handlede de efter Støjbergs ønske om, at alle par skulle adskilles, hvilket var ulovligt, skriver kommissionen:

- Kommissionen har ikke fundet grundlag for at konkludere, at Inger Støjberg direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven, men embedsfolk i departementet har handlet i overensstemmelse med Inger Støjbergs udtrykte ønske og afgivet en undtagelsesfri instruks til Udlændingestyrelsen.

- Dette ønske fastholdt Inger Støjberg på trods af flere mundtlige advarsler fra embedsværket, og den praksisændring, der blev meddelt Udlændingestyrelsen 10. februar 2016, var således en direkte konsekvens af Inger Støjbergs tydeligt udtrykte ønske om en undtagelsesfri ordning, står der i beretningen fra kommissionen.

Den undtagelsesfri instruks havde den følge, at der i Udlændingestyrelsen i hvert fald i en periode blev administreret "klart ulovligt", fastslår kommissionen.

Kommission afviser Støjbergs hovedforsvar

Under afhøringerne i Instrukskommissionen har et af Støjbergs vigtigste forsvar været et såkaldt ministernotat.

Hun har henvist til, at hun dagen inden udsendelsen af pressemeddelelsen godkendte notatet, hvor det fremgik, at der i sagsbehandlingen skulle tages hensyn til international lov.

Men det forsvar afviser kommissionen.

- Ordningen beskrevet i notatet mistede således utvivlsomt sin betydning som følge af Inger Støjbergs efterfølgende meget klare tilkendegivelser – både eksternt og internt i departementet – om, at hun ville have en undtagelsesfri ordning.

- Vidste, at hun gav urigtig og misvisende beskrivelse

Kommissionen fastslår desuden, at der er givet urigtige oplysninger til Folketinget.

- Kommissionen har fundet, at Folketinget i en række tilfælde fik en urigtig eller vildledende beskrivelse af det hændelsesforløb, som kommissionen har lagt til grund.

Inger Støjberg har været i seks samråd og besvaret hundredvis af spørgsmål om sagen. Ifølge kommissionen gav hun "urigtig og misvisende" forklaring under et samråd 1. juni 2017.

- Inger Støjberg kan ikke have været i tvivl om, at hendes beskrivelse samlet set var urigtig og misvisende. Beskrivelsen blev senere gentaget i flere folketingsbesvarelser og efterfølgende samråd, lyder det fra kommissionen.

Det er nu op til Folketingets partier at beslutte, hvilke konsekvenser der skal drages af kommissionens beretning, herunder om der er grundlag for at tildele Inger Støjberg en næse eller i yderste konsekvens stille hende for en rigsret.

Ifølge TV 2s oplysninger holder Venstre mandag formiddag ekstraordinært gruppemøde, hvor sagen vil blive drøftet.