Politik

Ny bred aftale sikrer markant skærpede straffe for vanvidsbilisme

Uagtet om føreren ejer bilen, vil den fremover blive konfiskeret på stedet, hvis den er blevet brugt til vanvidsbilisme, fastslår ny aftale.

Markant højere straffe og konfiskering af køretøjet.

Det er midlerne, der fremover skal komme vanvidsbilisme på de danske landeveje til livs. Det har et bredt flertal på Christiansborg netop besluttet.

- Det er en rigtig god aftale, som virkelig vil betyde, at vi får sat ind overfor vanvidskørsel, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til TV 2.

- Hvis der bliver kørt vanvidskørsel, vil vi fremover kunne tage bilerne fra folk og bortsælge dem. Derudover hæver vi straffen. Der hvor man før fik bøde for at køre for stærkt, vil man nu skulle i fængsel, og der hvor man lige frem slår folk ihjel eller på anden måde skader dem, skal man i fængsel i lang tid.

Skærpet straf

Det er samtlige partier i Folketinget på nær Alternativet og Liberal Alliance, der står bag aftalen.

Konkret betyder den blandt andet, at straffen for uagtsomt manddrab som følge af vanvidsbilisme skærpes med 150 procent fra et udgangspunkt på 16-18 måneder fængsel til et udgangspunkt på mellem tre år og fire måneder og tre år og ni måneder.

Straffen bliver også skærpet, hvis man på anden måde skader andre, eller flygter fra stedet, og endelig vil en række mindre forseelser fremover ikke blot udløse en bøde, men også 20 dages ubetinget fængsel.

Adgang til straffeattest

Endelig tager aftalen ifølge justitsminister Nick Hækkerup også hånd om en af de store udfordringer, der hidtil har været med vanvidsbilisme. Nemlig når forbrydelsen bliver begået af en fører, som ikke er ejer af bilen, og derfor ikke kan få den konfiskeret.

Med de nye regler har politiet i udgangspunkt ret til at beslaglægge køretøjet uanset hvad og siden sælge det videre. Initiativet har tidligere mødt kritik fra leasingselskaberne, som mener, at det netop er dem som reelle ejere, der bliver ramt af det tiltag, men ifølge Nick Hækkerup indeholder aftalen også initiativer, der kommer dem til gode.

Blandt andet vil leasingselskaberne fremover – med samtykke fra kunden – kunne få adgang til kundens økonomiske forhold direkte fra Skatteforvaltningen, så de på den måde kan tjekke, om kunden reelt har økonomien til at indgå en leasingaftale. Og derudover vil de kunne få adgang til kundens private straffeattest.

- På den måde kan et leasingselskab se, om der er noget, de skal være særligt opmærksomme på, når de leaser en bil ud, siger Nick Hækkerup.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Sådan vil politikerne stoppe vanvidsbilisterne

 1. Skærpede straffe

  Straffene for lovovertrædelser begået i forbindelse med vanvidsbilisme bliver skærpet over hele linjen. Her er nogle eksempler:

  - Straf for uagtsomt manddrab skærpes med 150 procent til et udgangspunkt på mellem tre år og fire måneder og tre år og ni måneder.

  - Straf for anden legemsbeskadigelse skærpes med 100 procent.

  - Straf for flugtbilisme skærpes med 50 procent til et udgangspunkt på tre til fem måneders fængsel.

  - Høje hastighedsforseelser, chikanekørsel og ulovlig kapkørsel udløser 20 dages ubetinget fængsel i stedet for blot bødestraf. Samtidig frikendes kørekortet i minimum tre år.

 2. Konfiskering af biler

  Fremover skal biler, der anvendes til vanvidskørsel, i udgangspunktet konfiskeres, uanset om føreren er ejer af bilien. 

 3. Leasingselskab får adgang til kunders økonomi

  Leasingselskaber vil fremover med kundens samtykke kunne få adgang til vedkommendes økonomiske forhold direkte fra Skatteforvaltningen, så de kan tjekke, om kunden reelt har økonomi til at indgå en leasingaftale. 

 4. Overtrædelser skal på straffeattesten

  Færdselsovertrædelser, der har medført en ubetinget fængselsstraf, vil fremover skulle fremgå af den private straffeattest.

  Det betyder, at leje-, leasing- og delebilsbranchen fremover vil få mulighed for at undersøge, om en person, der ønsker at lease eller leje en bil, tidligere er dømt for vanvidskørsel.

Bred politisk opbakning

Fra både højre og venstre side regeringen er der bred enighed om, at de nye initiativer vil komme vanvidsbilisme til livs.

- Vi har længe foreslået at kunne sætte hårdere ind over for vanvidskørsel. Nu får vi taget et opgør med vanvidsbilister. De skal langt væk fra gader og stræder. Bilerne skal konfiskeres, og til chaufføren, der kører hasarderet og hensynsløst, kommer der nu en hård og kontant straf, siger Venstres retsordfører Inger Støjberg blandt andet, mens Enhedslistens Henning Hyllested mener, at aftalen sender et vigtigt signal.

- Bilen er i hænderne på vanvittige tåber og bøller en dræbermaskine. Især når der ræses gennem byen med 150 km/t eller mere. Det er vigtigt at få sendt et signal til folk i almindelighed – til potentielle vanvidsbilister i særdeleshed – om, at hammeren falder hårdt, når man forårsager drab og lemlæstelse på uskyldige mennesker, som bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, lyder der fra transportordføreren.

Justitsministeriet og Transportministeriet vil snarest muligt fremsætte de lovforslag, der nødvendige for, at de nye tiltag kan træde i kraft.