Kan tage år at grave døde mink op - 'Det er en kold spand vand i hovedet', erkender minister

Fødevarestyrelsen har fremlagt tre modeller for, hvordan man kan håndtere de flere millioner døde mink, som er blevet begravet i massegrave.

Det vil tage flere måneder, før de tonsvis af døde mink, der ligger begravet i massegrave, kan graves op igen. Måske over et år.

Det står klart, efter at Fødevarestyrelsen i dag har præsenteret tre mulige modeller for opgravningen for Folketingets partier.

Hovedårsagen er, at der skal laves en miljøundersøgelse, før det kan lade sig gøre at grave minkene op, fortæller fødevareminister Rasmus Prehn (S). For selvom minkene er blevet gravet ned uden en sådan undersøgelse, er det et krav fra EU, at den skal laves, hvis man ønsker at hente de døde dyr op ad jorden igen.

- Og den kan tage alt fra et halvt til et helt år at lave, så det er en kold spand vand i hovedet, siger Rasmus Prehn og understreger, at en kommission nu skal undersøge muligheden for, om man kan slippe uden om kravet om en miljøundersøgelse.

Svaret forventer Rasmus Prehn at få inden for en uge.

Tre modeller

De tre modeller, som Fødevarestyrelsen fredag har præsenteret, rummer alle et tidsinterval, som i givet fald skal lægges oven i den tid, det vil tage at lave en eventuelle miljøundersøgelse:

Model 1: Forbrænding som klinisk risikoaffald

I den første model, Fødevarestyrelsen lægger op til, bliver minkene gravet op og kørt direkte til forbrænding. Ulempen her er ifølge Rasmus Prehn, at man i så fald vil skulle transportere risikofarlig affald med smittede mink. Fordelen er, at det er den hurtigste model. Den tager omkring tre en halv måned.

Model 2: Mellemdeponering

I model 2 graver man minkene op straks og deponerer dem så i gylletanke til de ikke længere udgør en smitterisiko. Derefter kører man dem til forbrænding. Med den model vil det tage omkring seks måneder.

Model 3: Afbrænding som erhvervsaffald

I den sidste model lader man minkene ligge i jorden til de ikke længere udgør en smitterisiko, hvorefter man graver dem op og kører dem til afbrænding. Også denne model vil tage seks måneder at eksekvere.

Kan have forurenet grundvandet

De flere millioner mink blev i løbet af november begravet i massegrave, fordi forbrændingsanlæggene ifølge regeringen ikke havde kapacitet at tage imod de mange døde mink.

Siden har et flertal imidlertid bestemt, at minkene skal graves op, fordi man frygter, at den fosfor og kvælstof, som de døde dyr udleder, når de går i forrådnelse, vil forurene klimaet og ikke mindst drikkevandet og badevandet de steder, hvor massegravene med mink er placeret.

Faktisk kan de døde mink allerede have forurenet det øverste grundvand omkring gravene i Kølvrå ved Viborg og Bovtrup ved Holstebro. Det viser en rapport fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) og Danmarks Teknologiske Institut, som Radio 4 torsdag kunne berette om.

Derfor har haster det med at få truffet en beslutning. Foreløbig har partierne dog fået weekenden til at overveje, hvilken model de foretrækker.