Mens systemet kendte til lovproblemer: Statsministeren ringede selv og bad os fortsætte aflivninger, siger minkformand

To opsigtsvækkende telefonsamtaler kaster nyt lys over, hvad der skete i dagene efter historisk mink-pressemøde. Alvorlig udvikling, siger ekspert.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og forhenværende departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard bliver nu ifølge eksperter viklet dybere ind i minkskandalen.

Mens departementschefen og flere andre i regeringens embedsværk vidste, at der var problemer med loven i forhold til at kræve alle mink aflivet, ringede statsministeren direkte til formanden for landets minkavlere og slog fast, at alle mink skal aflives.

Det står formanden for Dansk Pelsdyravlerforening, Tage Pedersen, frem og fortæller til TV 2.

- Mette Frederiksen ringer og siger, at regeringen står helt fast på, at alle mink skal aflives. Der er ikke nogen vej tilbage, fortæller Tage Pedersen.

Opkaldet fandt sted lørdag 7. november. Inden samtalen med statsministeren havde Tage Pedersen ringet til departementschef Henrik Studsgaard fra Fødevareministeriet og bedt om et klart svar på, om aflivningerne skulle fortsætte eller ej. Ifølge Tage Pedersen var det den samtale, der resulterede i, at Mette Frederiksen efterfølgende ringede ham op.

På det tidspunkt havde departementschefen vidst i flere dage, at der var problemer med lovgrundlaget, viser regeringens egen redegørelse over forløbet.

De nye oplysninger er problematiske for bĂĄde statsministeren og departementschefen, vurderer professor i forfatningsret Frederik Waage fra Syddansk Universitet.

- Det er en meget alvorlig udvikling i sagen. Det bringer statsministeren lige ind i kernen af problemet, fordi hun helt ekstraordinært går ind og overtager sagen og ringer til minkavlerformanden. Der overtager hun ansvaret for det her, siger Frederik Waage.

- Og det belaster departementschefen yderligere, fordi han sidder med kendskab til problematikken uden at stoppe det, siger han.

Samtalen med departementschefen

Telefonsamtalerne fandt sted tre dage efter det historiske pressemøde, hvor regeringen havde beordret alle landets mink aflivet.

I dagene efter pressemødet kom minkavlerne i tvivl om, hvorvidt de skulle fortsætte med at aflive deres dyr eller ej, fordi eksperter havde sået tvivl om regeringens beslutning i medierne. Særligt udenlandske eksperter var langtfra lige så bekymrede over fundet af den nye virusmutation, cluster 5, som den danske regering.

- Det får mange avlere til at ringe til mig og spørge, hvad pokker vi er i gang med, og om jeg nu er sikker på, at vi ikke skal stoppe. Jeg kan jo ikke svare på det. Det er kun myndighederne, der kan svare på det, siger Tage Pedersen.

Derfor ringede Tage Pedersen lørdag 7. november om morgenen til Henrik Studsgaard, der på det tidspunkt var departementschef i Fødevareministeriet og i dag er departementschef i Miljøministeriet.

- Jeg ringer til ham og siger, at vi har et stort problem. Avlerne er simpelthen i tvivl, om det er det rigtige, vi gør, så det skal vi have afklaret med den øverste ledelse. Det lover han at tage fat i hurtigt, siger Tage Pedersen.

Ifølge Tage Pedersen gav departementschefen efterfølgende besked om, at statsministeren ville ringe ham op.

Statsministeren ringede med klar besked

Statsministeren ringede Tage Pedersen op lørdag 7. november om formiddagen, og de havde en længere diskussion om sagen, fortæller han.

- Jeg sagde til hende: Jeg ser to muligheder. Nummer et er, at vi stopper aflivningerne nu og får undersøgt, om det er det rigtige, vi gør. Nummer to er, at vi fortsætter, hvis hun er sikker på, at det er det rigtige, og hvis hun kunne gå ud at sige det klart. Ellers ville vi ikke fortsætte, fortæller han.

- Det svarede hun helt klart på: Der er ikke noget at gøre. Mink skal fjernes fra Danmark af hensyn til folkesundheden. Det står hun bag, og sådan er det, refererer Tage Pedersen.

Ingen nævnte lovproblemer

Under telefonsamtalerne lørdag 7. november sagde hverken departementschefen eller statsministeren, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink, eller at der var tvivl om lovgrundlaget, og ingen af dem forsøgte at bremse aflivningerne, fortæller Tage Pedersen.

- Nej, jeg hører første gang om manglende lovhjemmel om søndagen 8. november, siger Tage Pedersen.

På det tidspunkt var der elles udbredt viden i statsapparatet om, at der ikke var lovgrundlag til at kræve alle mink aflivet.

Departementschef Henrik Studsgaard havde selv deltaget i drøftelser om lovgrundlaget allerede onsdag 4. november om aftenen, altså tre dage før samtalen med minkavlerformanden. Det viser regeringens redegørelse over forløbet. Drøftelserne foregik med Fødevarestyrelsen, som vurderede, at der ikke var lovgrundlag til at aflive alle mink.

Efter drøftelserne konkluderede Fødevareministeriet samme aften i en mail til Justitsministeriet, at ministeriet var enig i Fødevarestyrelsens vurdering af, at ”der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink”, står der i redegørelsen. Der står videre, at Fødevareministeriet fra torsdag 5. november gik i gang med et udkast til en ny hastelov, der skulle gøre det lovligt at kræve alle mink aflivet.

Det er jo helt uholdbart, hvis departementschefen har bragt statsministeren ind i billedet her, og statsministeren ikke har fĂĄet at vide, at der mangler lovhjemmel

Frederik Waage, professor i forfatningsret

Statsminister Mette Frederiksen har oplyst, at hun først blev bekendt med, at der manglende lovhjemmel, søndag 8. november - dagen efter samtalen med minkavlerformanden.

Ifølge redegørelsen fik Statsministeriet dog allerede lørdag 7. november besked om, at Fødevareministeriet arbejdede på den nye hastelov, men ministeriet afviser at oplyse, om Statsministeriet var i besiddelse af den viden, inden statsministeren talte med minkavlerformanden.

Minkavlerformanden er vred over, at departementschefen ikke sagde til ham, at der var problemer med lovgrundlaget, og at hverken han eller statsministeren bremsede aflivningerne.

- Jeg har ikke ord for det. Det er voldsomt kritisabelt. MĂĄske skulle han ikke selv sige det til mig, men han skal da sige det til nogen, der skal stoppe det, siger Tage Pedersen.

TV 2 har forsøgt at få svar på, om Henrik Studsgaard informerede Statsministeriet eller statsministeren om lovproblemerne, men både Henrik Studsgaard, statsministeren og Statsministeriet afviser at svare på det.

- Grov fejl, hvis departementschef ikke advarede

Det er først og fremmest problematisk, at departementschef Henrik Studsgaard ikke selv oplyste minkavlerformanden om, at der var lovproblemer, og at han ikke forsøgte at bremse aflivningerne, da de talte i telefon. Det vurderer professor Frederik Waage.

Men ifølge professoren åbner oplysningerne om telefonsamtalerne også for nye spørgsmål, som bør undersøges til bunds.

For det første er det centralt at finde ud af, om departementschefen forsøgte at advare statsministeren – eventuelt via Statsministeriet – om lovproblemerne, før hun talte med minkavlerformanden.

- Det er jo helt uholdbart, hvis departementschefen har bragt statsministeren ind i billedet her, og statsministeren ikke har fĂĄet at vide, at der mangler lovhjemmel. Det er en meget grov fejl, hvis statsministeren ikke fĂĄr den oplysning, siger Frederik Waage.

Professor i forvaltningsret ved Aalborg Unversitet Sten Bønsing mener også, at det skal undersøges, om departementschefen forsøgte at orientere statsministeren eller Statsministeriet om lovproblemerne.

- Der er endnu mere, der tyder på, at departementschefen har et problem, fordi han skulle jo have gjort opmærksom på det. Det er meget alvorligt, hvis han ikke gjorde det. Det er en af embedsmændenes vigtigste opgaver at understøtte deres politikere, hvis der er et problem i forhold til lovgrundlaget, siger Sten Bønsing.

Departementschef, statsminister og Statsministeriet afviser at kommentere

TV 2 har forsøgt at få et interview med departementschef Henrik Studsgaard, men han afviser at kommentere sagen og henviser til en redegørelse, der er lavet over forløbet.

TV 2 ville gerne have spurgt, om Henrik Studsgaard orienterede statsministeren og/eller Statsministeriet om lovproblemerne, og hvorfor han ikke oplyste minkavlerformanden om lovproblemerne eller forsøgte at bremse aflivningerne, når han kendte til lovproblemerne.

Statsminister Mette Frederiksen afviser også at stille op til interview eller kommentere sagen, og Statsministeriet afviser at svare på faktuelle spørgsmål. TV 2 har forsøgt at få svar på, om Henrik Studsgaard orienterede Statsministeriet og/eller statsministeren om lovproblemerne, og om Statsministeriet og/eller statsministeren kendte til den manglende lovhjemmel, eller at der var tvivl om lovgrundlaget, da Mette Frederiksen talte med minkavlerformanden.

Statsministeriet ”henviser til redegørelsen og har ikke yderligere at tilføje”.

Ekspert: Statsminister har problem

For det andet er det centralt at fĂĄ svar pĂĄ, om statsministeren vidste, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink eller tvivl om lovgrundlaget, da hun talte med minkavlerformanden, pĂĄpeger Frederik Waage.

- Statsministeren skal forklare, om hun virkelig ikke har fået at vide, at der mangler lovhjemmel, på det her tidspunkt. At hun selv taler med en brancheorganisations formand, viser jo, hvor tæt hun er på det her forløb, siger Frederik Waage.

Men selv hvis statsministeren ikke blev oplyst om lovproblemerne inden samtalen, har hun et problem, vurderer Frederik Waage.

- Det kan sagtens være, at hun er blevet fejlrådgivet, som nogle mener, at Mogens Jensen (forhenværende fødevareminister, red.) også blev. Men når statsministeren selv påtager sig rollen og ringer til minkavlerformanden i en situation, hvor han spørger lige netop til, om de skal stoppe aflivningerne, bringer det hende meget tæt på. Det bringer hende i en position, som er lige så svær at forklare, som det var for Mogens Jensen, der er gået af som minister, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S), Statsministeriet og departementschef Henrik Studsgaard afviser at stille op til interview om sagen.