Politik

OVERBLIK: Det indeholder den nye finanslov

Højere håndværkerfradrag, gratis psykologhjælp og skattefrie gavekort. TV 2 har samlet 12 vigtige elementer af den nye finanslov.

Om lidt går vi ind i 2021 og med det også et helt nyt finansår.

Lørdag præsenterede regeringen og støttepartierne sin nye velfærdsaftale, og søndag klokken 14 landede så den endelige finanslov for 2021.

Den samlede aftale indeholder både den nye finanslov og en stimulipakke til at få økonomien på ret køl efter coronakrisen.

TV 2 giver dig her et overblik over 12 vigtige punkter i den kommende finanslov.

Det indeholder finansloven 2021

 1. Højere håndværkerfradrag

  Der er afsat 340 millioner kroner ekstra til boligjobordningen - også kaldet håndværkerfradraget. Det betyder, at loftet for ydelserne hæves til 25.000 kroner. 

  Boligjobordningen giver i dag sammenlagt 18.700 kroner i skattefradrag fordelt på henholdsvis service- og håndværkerydelser. Dét tal stiger altså nu til sammenlagt 50.000 kroner.

 2. Hjælp til oplevelsesøkonomien

  Partierne bag finansloven har forhandlet sig frem til en pakke på 750 millioner kroner, der skal hjælpe oplevelsesøkonomien, der er hårdt ramt af krisen - for eksempel hoteller, biografer og teatre.

  Pakken giver for eksempel skattefritagelse af oplevelsesgavekort, der er betalt af arbejdsgiveren.

 3. Forbedret ældrepleje

  Med den nye velfærdsaftale afsættes der fra næste år 425 millioner kroner årligt til bedre ældrepleje - et beløb, der med aftalen vil stige til 500 kroner årligt. Ifølge regeringen og støttepartierne gør aftalen det muligt at sikre 1000 flere ansatte på området.

  Betingelsen til kommunerne lyder på, at ufaglærte ansatte skal sendes i uddannelse, så der også sker et fagligt løft i ældreplejen.

 4. Minimumsnormeringer rykkes et år frem

  Allerede fra næste år er minimumsnormeringer i institutionerne prioriteret på finansloven.

  Dermed er kravet om minimumsnormeringer rykket et år frem siden sidste års finanslov, hvori det lød, at normeringerne skulle indfases fra 2025. 

  Den nye velfærdsaftale afsætter 200 millioner kroner om året til mere personale i institutionerne frem til 2024, hvor minimumsnormeringerne bliver indfaset i daginstitutionerne.

  Det vil give maks tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn per voksen i børnehaven.

 5. Generationsforureninger skal renses

  630 millioner kroner skal bruges på at rense generationsforureninger, der truer den danske natur. 

  Det drejer sig om kemikalieaffald fra 1950'erne og 60'erne, hvor spildevand og giftigt affald blev deponeret i Vestjylland. I dag er der i alt ti generationsforureninger, og blandt andet SF har haft oprensning af generationsforureninger som et hovedkrav til den nye finanslov. 

  Udover rensningen af giftgrunde er der også sat i alt 660 millioner kroner af til, at staten fra 2021 til 2024 kan købe kulstofrig landbrugsjord. Det svarer til 165 millioner kroner om året. Det sker for at reducere udledningen af drivhusgasser.

 6. Gratis psykologhjælp til unge under 25

  Partierne bag finansloven har besluttet at forlænge og udvide den eksisterende forsøgsordning om gratis psykologhjælp til unge under 25 år med depression og angst. 

  Hidtil har ordningen omfattet unge op til 21 år, men nu afsættes knap 23 millioner kroner næste år og derefter 47,2 millioner kroner årligt, så ordningen i stedet omfatter unge helt op til 25. Desuden gøres forsøgsordningen permanent.

 7. Annullerer planlagte besparelser i DR

  Med den nye finanslov er det besluttet at annullere den tidligere VLAK-regerings planlagte besparelser i Danmarks Radio fra 2022 og frem. Det er der afsat 900 millioner til i den nye finanslov. 

  Det sker ifølge aftalepapiret for at "skabe ro i DR's økonomi". 

 8. Penge til kvoteflygtninge

  Ligesom tidligere år er der afsat reservepenge til at modtage 500 kvoteflygtninge. Det sker som et led i Danmarks deltagelse i FN's kvoteflygtningeprogram. 

  Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) er der dog ikke truffet nogen endelig beslutning om hvor mange kvoteflygtninge, Danmark skal tage ind.

 9. Nye cykelstier

  520 millioner kroner er afsat til nye og forbedrede cykelstier

  30 millioner kroner skal bruges i 2021, og 170 millioner kroner skal derefter bruges årligt i 2022 og 2023 til at anlægge cykelstier langs statsvejene.

  Desuden er 150 millioner kroner afsat til kommunale cykelprojekter, der kræver, at kommunerne finansierer halvdelen af anlægsarbejdet.

  Håbet er, at den nye aftale får flere danskere til at bruge cyklen som transportmiddel. 

 10. Et løft på uddannelsesinstitutionerne

  220 millioner kroner skal årligt afsættes til landets uddannelsesinstitutioner i perioden 2021-2024. 

  Pengene er en del af velfærdaftalen og skal give et løft af det såkaldte taxametersystem for gymnasiale uddannelser. Midlerne fordeles dog forskelligt på landets uddannelsessteder - her kan du se, hvor mange penge din uddannelsesinstitution skal modtage.

  I perioden 2021-2024 afsættes derudover 185 millioner kroner til en "børn og unge-pakke" på kulturområdet.

 11. Grønne initiativer og øget biodiversitet

  4,5 milliarder kroner er i den nye finanslov øremærket til grønne initiativer og grøn omstilling. Det skal blandt andet være med til at udfase olie- og gasfyr, sikre tilskud til bæredygtige forbedringer af boliger og energieffektivisere offentlige bygninger.

  888 millioner kroner er fra 2021-2024 afsat til at forbedre biodiversiteten i Danmark. De skal blandt andet bruges på at oprette 13 nye nationalparker. 

 12. Indefrosne feriepenge

  Beslutningen om, at danskerne skulle have mulighed for at få udbetalt indefrosne feriepenge, kom som et led i regeringens stimulipakke til økonomien.

  Pengene skulle efter planen først have været udbetalt ved folkepensionsalderen, men på grund af coronakrisen er det besluttet at frigive dem.

  En del af stimulipakken er også en eksportpakke på 1,7 milliarder kroner fordelt over de næste tre år, som skal hjælpe eksportvirksomheder gennem krisen.