Politik

Venstre kritiserer ny bilaftale: Det bliver dyrere at være dansker

Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers, mener blandt andet, at aftalen gør det dyrere at være dansker i fremtiden.

Fredag eftermiddag præsenterede regeringen en ny aftale med Enhedslisten, SF, Alternativet og Radikale Venstre for fremtidens bilpark, der skønnes at medføre 775.000 el- og hybridbiler i 2030.

Det er en smal aftale, der er indgået mellem regeringen og støttepartierne og helt uden borgerligt islæt.

I Venstre, der var med i forhandlingerne torsdag, står man tilbage med en følelse af, at regeringen og støttepartierne ikke var villige til at forhandle på afgørende punkter. Derfor indgår de ikke i aftalen.

Klimaordfører Tommy Ahlers (V) havde håbet på, at aftalen i højere grad fokuserede på, at de nye tiltag ikke gjorde dyrere at være dansker i fremtiden.

- Det sikrer den her aftale ikke, og det har vi sagt til regeringen, men de holdt stædigt fast på, at det godt må blive dyrere for danskerne, men at det ikke måtte koste noget for staten, siger han.

Fininasminster Nicolai Wammen (S) bliver spurt ind til, hvorfor der ikke er blevet gjort mere for at få de blå partier med i aftalen. - Vi har gjort rigtig meget for at få de blå partier med, siger ministeren.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er ikke enig i, at man i regeringen og blandt støttepartierne ikke gjorde nok for at indgå en bred aftale, der inkluderede oppositionen.

- Vi har gjort rigtig meget for at få de blå partier med. Det var jo også sådan, at blandt andre Venstre var ude med tanker om, at der skulle komme flere grønne biler. De ønskede at tage ansvar, men det billede, der stod tilbage efter forhandlinger, var, at de manglede modet til at tage de rigtige beslutninger, siger han.

Forlod aldrig forhandlingerne

Tommy Ahlers mener, at Venstre i den afsluttende fase fik mindre og mindre mulighed for at præge aftalerne.

- Vi tilslutter os ikke aftaler. Vi forhandler aftaler. Det gjorde vi så sent som i går. Vi ville gerne have været med, for det er det ansvarlige at gøre, siger han.

Ifølge klimaordføreren sluttede forhandlingerne torsdag med en enighed om at forsætte forhandlingerne fredag.

- I dag får vi så en sms om, at der er pressemøde, og at de røde partier har indgået en aftale uden om os, siger han.

Tommy Ahlers mener, at regeringen burde have været parat til at bøje sig på finansieringen.

- Fra 2025 og frem bliver det dyrere at være dansker, og det skulle regeringen have forholdt sig mere til. Regeringen holdt fast i, at personer, der ikke har købt en grøn bil, skulle betale meget mere, end vi synes er nødvendigt.

Enhedslisten kritiserer manglende ambitioner

Klimaordfører i Enhedslisten Mai Villadsen pointerede på dagens pressemøde, at aftalen, som partiet selv er medafsender på, blot er et lille skridt på vejen. Et skridt partiet helst havde set være langt større.

- Vi er med i den her aftale, fordi den giver flere elbiler på vejene, og fordi den sikrer, at der kommer færre fossile biler i fremtiden. Den giver over 2 millioner ton CO2-reduktioner. Det er godt, siger hun og fortsætter:

Klimaordfører i Enhedslisten Mai Villadsen pointerer, at aftelen blot er et lille skridt på vejen, og det partiet havde foretrukket var langt større.

- Det er ikke godt nok. Det giver for lidt. Der er noget hårdt og forbandet ved den grønne omstilling, og det er, at små skridt ikke er nok.

Partiet ville have haft en langt mere ambitiøs aftale.

- Vi betragter ikke aftalen som et punktum på vejen mod en grøn omstilling af vejtransporten frem mod 2030, men et komma, siger hun.

Så meget dyrere bliver din benzinbil

Ifølge skatteminister Morten Bødskov (S) betyder aftalen, at den gennemsnitlige elbil bliver "markant billigere" de kommende år.

- Aftalen sikrer, at de familier, der har en helt almindelig bil i dag, fortsat vil kunne beholde den, indtil de vil skifte bil, siger han.

Taberne bliver ikke overraskende både nutidige og fremtidige ejere af biler drevet af fossile brændstoffer. Deres køretøjer kommer fremover til at stige i snit 2300 kroner i registreringsafgift.

  • Mikrobiler: Stiger 5100 kroner
  • Små biler: Stiger 600 kroner
  • Mellemklasse biler: 1500 kroner
  • Store biler: 3100 kroner
  • Premium: 5000 kroner
  • Luksusbiler: 15.200 kroner
  • Sportsvogne: 14.600 kroner

Samtidig stiger ejerafgiften på biler generelt løbende frem mod 2026. For dieselbiler specifikt vil ejerafgiften derudover i gennemsnit stige med 300 kroner frem mod 2030.

De stigende afgifter skal finansiere en del af det lavere bundfradrag for grønne biler. Den resterende finansiering finder partierne blandt andet i det såkaldte grønne råderum, som primært er støttekroner fra EU.

Her henter man 2,5 milliarder kroner i 2030. Men også ved at indføre en CO2-differentieret kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.