Politik

Ny aftale sikrer knap en millard til 15 nye nationalnaturparker

Fremover skal Danmark have 75.000 hektar urørt skov. Det har regeringen aftalt med sit parlamentariske grundlag.

Det grønne danmarkskort skal de kommende år laves væsentligt om.

Sammen med Enhedslisten, SF, de radikale og Alternativet har regeringen besluttet at afsætte 888 millioner kroner fra 2021-2024 til at forbedre biodiversiteten i Danmark. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Ifølge aftalen skal pengene først og fremmest bruges på at oprette 13 nye naturnationalparker udover de to i Fussingø vest for Randers og i Gribskov i Nordsjælland, man allerede tidligere på året har vedtaget. Parkerne skal sikre, at der fremover etableres i alt 75.000 hektar urørt skov.

Skal bringe naturen på fode igen

- Det her er et historisk løft af vores natur, og det er lige præcis det, der har været efterlyst fra forskerne, siger miljøminister Lea Wermelin til TV 2.

- Naturen har brug for mere plads. Plads til at være vildere, og det er jo lige præcis det, vi gerne vil med mere urørt skov med naturnationalparker rundt om i landet. Så vi leverer ikke bare på det løfte, vi gav vælgerne inden valget, men også et løfte til Danmarks natur.

Aftaleparterne har endnu ikke besluttet, hvor naturnationalparkerne skal ligge. Det gør man først i løbet af 2021, men Lea Wermelin understreger, at placeringen vil tage udgangspunkt i områder, som staten ejer i forvejen.

Nu er det haren, viben, sanglærken og sommerfuglenes tur

Pia Olsen Dyhr (SF)

Udover naturnationalparkerne vil politikerne bruge ti millioner kroner til forbedring af havmiljøet - særligt i Øresund, hvor forskellige indsatser blandt andet skal sørge for en genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber.

- Noahs ark for truede dyr og planter

Partierne bag aftalen selv sagt begejstrede for den nye aftale.

De radikales miljøordfører Zenia Stampe mener således, at man nu "bygger Noahs ark for Danmarks truede dyr og planter". SF's Pia Olsen Dyhr fortsætter i samme spor ved at drage parallel til den aftale om tidligere tilbagetrækning for den nedslidte og efterhånden så landskendte Arne, som blev indgået tidligere på året:

- Nu er det haren, viben, sanglærken og sommerfuglenes tur. Naturen er i en dyb og alvorlig krise, men nu vender vi for første gang endelig den triste udvikling, siger hun.

Biodiversitetsråd skal være naturens vagthund

Med Naturaftalen er aftaleparterne også blevet enige om at oprette et såkaldt biodiversitetsråd, der på samme måde som på klimaområdet, hvor man også har et klimaråd, skal fungere som rådgiver for regeringen. Til det afsætter man årligt fire millioner kroner frem mod 2024, og særligt den del glæder Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen sig over:

- Rådet skal være naturens vagthund og sikre, at naturen bliver prioriteret på Christiansborg i fremtiden. Det er jeg uendeligt stolt over, endelig er lykkedes, siger hun.

Naturaftalen er en del af finansloven for 2021. Ifølge TV 2s oplysninger forventer regeringen af lukke den øvrige del af finanslovsaftalen i løbet af weekenden.