Coronavirus

Rigspolitiet skrev talepapir, selv om de vidste lovgivning ikke var på plads

Justitsministeriet har udfærdiget et svar til Folketingets Retsudvalg om sagen.

Rigspolitiet var vidende om, at der ikke var lovhjemmel til at beordre alle mink slået ihjel. Det viser et svar til Folketingets Retsudvalg fra Justitsministeriet.

Kritikken af politiets rolle i minksagen trækker tråde, tilbage til dagen efter regeringen besluttede, at alle mink skulle aflives. Her blev Rigspolitiet orienteret om, at den ordre var ulovlig.

Ikke desto mindre lavede Rigspolitiet et talepapir - et såkaldt actioncard - som skulle bruges til at ringe og overtale minkavlere uden for smittezonen til at give myndighederne adgang til deres farm.

Og det talepapir var ulovligt formuleret. Det har flere juraprofessorer vurderet, og Rigspolitiet har siden hen beklaget formuleringen af det.

Justitsminister Nick Hækkerup er kaldt i samråd i dag klokken 10.15. Her skal han blandt andet forklare sin rolle i forhold til politiets brug af det fejlagtige actioncard i minksagen.

Troede at lovhjemmel var lige om hjørnet

I svaret fra justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg står der:

- Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid.

I actioncardet lovede Rigspolitiet en bonus, hvis minkavleren gav samtykke, men hvis minkavleren til gengæld modsatte sig, fortalte politiet, at myndighederne ville komme alligevel. I svaret til retsudvalget skriver justitsministeriet dog, at det aldrig har været Rigspolitiets hensigt at true eller vildlede minkejerne til at aflive deres dyr.

- Tværtimod har udformningen af den udtrykte ”forventning” i formuleringen af actioncardet været båret af et ønske om, at minkejerne kunne overveje deres beslutning under hensyntagen til, at hjemmelen til at kunne kræve aflivning forventeligt ville foreligge inden for kort tid, sammenholdt med at fristen for at opnå tempobonus var ganske kort, står der i svaret.

Hvem vidste hvad - og hvornår?

Ifølge TV 2s politiske analytiker, Peter Lautrup-Larsen, er der meget på spil for justitsminister Nick Hækkerup ved dagens samråd.

- I virkeligheden er der jo meget på spil for hele regeringen, fordi den forklaring, der er blevet givet, er, at statsministeren først vidste besked om den manglende lovhjemmel søndag den 8. november. Og der havde det her actioncard jo været på spil i et par dage, siger han og tilføjer:

- Er det sandsynligt, at de ministre, der siger, at det først gik op for dem, at der manglede lovhjemmel i den weekend og ikke den 3. november, hvor regeringen traf beslutningen om minkaflivningerne? Hvem har fortalt politiet, at de skulle handle sådan?

Justitsminister Nick Hækkerup og Rigspolitichef Thorkild Fogde nægter begge, at de har givet ordren om at skrive actioncardsene.

- Der er en stor diskussion om, hvem der sidder med aben. Og jeg tror desværre, at svaret bliver, at vi må afvente den undersøgelse, der er i gang, før vi får svar på det.