Mink-sagen

Venstre vil opbevare døde mink i gylletanke - men hvor skal de ende?

Tonsvis af døde mink i forrådnelse skal graves op igen. Her er tre scenarier for, hvem der skal tage over derfra - og vurderingen fra eksperterne.

De 10.000 tons døde mink, der ligger i jorden nær Boutrup Sø nær Holstebro, skal graves op.

Og det kan kun gå for langsomt, mener Venstre.

Derfor har de foreslået at starte opgravningen med det samme og i stedet placere minkmassen i tomme gylletanke.

- Der står tomme gylletanke overalt, som du kan leje for 10 kroner kubikmeteren. Der vil være rigeligt med plads i to store tanke, og der vil de døde mink kunne ligge i årevis, siger Thomas Danielsen (V) til TV 2.

Hvad der skal ske med de døde dyr, når først de ligger i gylletankene, har partiet ikke lagt sig fast på. For det må være op til regeringen at løse det problem, de selv har skabt, lyder det.

Opbevaring i tomme gylletanke vil formentlig give helt uoverskuelige lugtgener for de omkringboende naboer

Troels Toft, sektordirektør i Landbrug & Fødevarer

lfølge Thomas Danielsen er der indtil videre tre konkrete scenarier i spil, men er de realistiske? Herunder har TV 2 samlet svarene fra brancher og eksperter.

1. Brænd minkene, når forbrændingsanlæggene har kapacitet til det

At afbrænde opgravede og forrådnede mink er ikke en opgave, der ligger lige til højrebenet for de knap 30 danske forbrændingsanlæg.

Det er nemlig ikke en tjans, de har erfaring med. Flere steder har anlæggene ikke tilladelse til at afbrænde klinisk risikoaffald, som de døde mink kategoriseres som. Og de anlæg, der har tilladelsen, har til gengæld ikke kapacitet til at håndtere de mange tons mink på en gang.

Ifølge Michael Bering, affaldschef ved AAV, vil det være nødvendigt at prøve sig frem med små mængder af døde mink for at finde ud af, hvad anlæggene kan håndtere.

Desuden handler det først og fremmest om at beskytte medarbejdere og leverandører ved forbrændingsanlæggene mod en eventuel smitterisiko fra minkene, fortæller han.

2. Kør minkene til biogasanlæg og brug restproduktet på danske marker

Et andet scenarie er, at de døde mink omdannes til biogas på de danske biogasanlæg. Men det skal ligeledes vise sig at blive en vanskelig affære.

Ifølge Frank Rosager, direktør i brancheorganisationen Biogas Danmark, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at omdanne minkene til biogas, fordi de smittede mink først skal hakkes i små tern og steriliseres ved over 120 grader - og biogasanlæggene har ikke det rette dampudstyr til opgaven.

Ifølge ham er der kun én mulighed for, at der kan blive tale om biogas:

- Hvis minkene skal blive til biogas, skal der slækkes på EU-krav om sikkerhedsforanstaltningerne omkring minkene. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har hverken lyst eller mod til at gøre lige nu, siger Frank Rosager.

3. Fordel de nedbrudte mink som gylle, så minkresterne kommer ned under jordoverfladen

Hvis minkene hverken kan brændes forsvarligt eller laves til biogas, er der altid den direkte vej fra gylletank til mark.

Ifølge Venstres Thomas Danielsen er der ikke noget praktisk til hinder for den løsning. De nedbrudte mink vil sagtens kunne puttes i en møgspreder, køres ud på markerne og pløjes ned under jordoverfladen, siger han.

Den miljøtekniske del er Venstremanden dog knap så skråsikker på. Det vil derfor skulle redegøres for, før scenariet i givet fald vil kunne blive en realitet.

TV 2 har i mellemtiden talt med Thomas Fruergaard Astrup, miljøprofessor på DTU. Han forklarer, at det vil kunne give problemer, hvis der spredes for meget masse på for småt et areal.

- At sprede det udover marker ændrer ikke på den samlede mængde næringsstoffer. Hvis man gør det, skal man lave en konkret vurdering af, hvorvidt det kan gøres forsvarligt i forhold til det omkringliggende vandmiljø, siger han.

- Man bliver nødt til at medtænke, at det uanset hvad er en ekstra nærringsstofbelastning for landbruget, som der ikke var før.

Skepsis i landbruget

Hos Landbrug & Fødevarer er der ikke megen velvilje til at påtage sig spredningen af de ekstra næringsstoffer.

- En udspredning af disse minkkadavere med en efterfølgende nedpløjning antage form af en deponering af affald på landbrugsjord. En sådan deponering er landmænd ikke interesseret i, siger sektordirektør for planter Troels Toft.

Han er desuden overordnet skeptisk i forhold til forslaget om at benytte gylletanke til formålet - hvad end det er midlertidigt eller ej.

- Opgravning af de 10.000 tons døde mink og efterfølgende opbevaring i for eksempel tomme gylletanke vil formentlig give helt uoverskuelige lugtgener for de omkringboende naboer, siger sektordirektøren.

Foruden Venstre mener også Det Konservative Folkeparti, at minkene bør graves op hurtigst muligt.

SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er til gengæld mere tøvende og ønsker ikke at lægge sig fast på idéen om at få minkene gravet op, før de ved mere om, hvad den klogeste løsning vil være på sigt.