Mink-sagen

Miljøminister satte minken på kollegas skulder og fik sindene i kog hos oppositionen: - En fuldbyrdet skandale

Efter et ophedet samråd om nedgravningen af mink, vil oppositionen indkalde både miljøministeren og fødevareministeren til endnu et samråd om sagen.

Vil regeringen være med til at grave de millioner af mink, der nu ligger i massegrave, op igen?

Det var det store spørgsmål forud for fredagens samråd i Miljøudvalget med miljøminister Lea Wermelin. Her havde et flertal for en opgravning etableret sig bestående af oppositionen og SF.

Men i stedet for at give dem et klart svar, satte regeringen endnu engang ild til den sprængfarlige minkdebat.

Med henvisning til at beslutningen ikke var miljøministerens, men i stedet fødevareminister Rasmus Prehns, bragte Lea Wermelin sindene i kog hos snart sagt samtlige spørgere på samrådet i Landstingssalen.

- En fuldbyrdet skandale

"Hovedrystende", "ubegribeligt" og "en fuldbyrdet skandale" var ord, der uden omsvøb føg gennem luften fra særligt oppositionens repræsentanter:

- SF er støtteparti for regeringen. Har man så meget magt, at man er ligeglad med, hvad ens partier siger?, ville formanden for Miljøudvalget, Rene Christensen (DF) vide, mens Venstres Thomas Danielsen, der havde indkaldt til samrådet, undrende konstaterede:

- Vi må altså forstå, at det er fødevareministerens ansvar, at man ikke efterlever en bekendtgørelse, miljøministeren har udstedt. Det er jo hovedrystende, sagde han.

Vil overveje alle muligheder

For miljøminister Lea Wermelin var sagen dog ganske simpel. Hvad fødevareministeren beslutter, kan hun ikke udtale sig om. Hun forsikrede dog, at regeringen er i gang med at undersøge muligheden for, om flere millioner mink i massegravene kan graves op:

- Vi ser bestemt ikke stort på, hvad andre partier i Folketinget mener.

- Jeg har sagt, at det er fødevareministerens ressort, og jeg kan ikke udtale mig på hans vegne. Men jeg har også sagt, at vi er i gang med at genbesøge alle muligheder og inviteret Folketingets partier til en teknisk gennemgang, fastslog hun.

Lea Wermelin indleder sin besvarelse ved at indrømme, at hele processen omkring mink "er gået for hurtigt",

Risikerer at forurene vandet

Der findes aktuelt to massegrave med i alt flere millioner mink, som alle er blevet aflivet som følge af risikoen for smitte med covid-19.

Etableringen af massegravene blev truffet af regeringen efter råd fra Fødevarestyrelsen.

Ifølge Lea Wermelin var gravene hverken myndighedernes første eller andet valg, men da det på grund af mængden af mink ikke var muligt at brænde dem eller på anden vis destruere dem, endte man med at begrave dem i enorme render i henholdsvis Viborg og Holstebro Kommune.

Siden har både vandværker og andre miljøeksperter dog udtrykt bekymring for, hvilke konsekvenser de døde mink, kan få for miljøet.

Når de døde dyr går i forrådnelse bliver de omdannet til fosfor og kvælstof, som man frygter dels kan sive ned i grundvandet og dels ned i Boutrup Sø, som massegraven ved Nørre Felding syd for Holstebro ligger i nærheden af.

Myndigheder blåstempler nedgravning

Det er de forhold, der har fået et flertal på Christiansborg til at kræve, at minkene bliver gravet op igen.

Lea Wermelin erkendte på samrådet, at hele processen omkring aflivningen og den efterfølgende begravelse af dem har været ”et uskønt forløb”.

Hun understregede, at Miljøstyrelsen ikke mener, at der er nogle sundhedsmæssige risici ved nedgravningen, dels fordi der ikke udvindes drikkevand i området, og dels fordi der bruges et desinficerende middel i forbindelse med nedgravningerne.

Samtidig hævder styrelsen, at der er lovhjemmel til nedgravningen i Miljøbeskyttelseslovens paragraf 19, hvor det blandt andet står, at ministeren kan fastsætte reglerne for nedgravningen.

Lea Wermelin tilføjede dog, at hun efter kritikken har bedt sit ministerium om at undersøge, hvad der er op og ned.

Sagen er ikke slut

Heller ikke det svar var dog nok til at tilfredsstille oppositionen, der efter fredagens samråd lod forstå, at sagen om nedgravning af mink på ingen måde er afsluttet for deres vedkommende.

På onsdag i næste uge vil både Lea Wermelin og fødevareminister Rasmus Prehn blive indkaldt til et nyt samråd om sagen.

- Der er et flertal, som kræver, at regeringen skal grave minkene op. Ministeren har ikke respekt for, at Folketinget er over både Miljøstyrelsen og regeringen.

- Vi har erfaringer med et par meget alvorlige generationsforureninger. Det er på ingen måde let at rydde op efter, og det bliver kun vanskeligere, som tiden går. Derfor skal vi have ryddet op nu, siger Venstres Thomas Danielsen.

TV 2 forsøger at få en kommentar fra fødevareminister Rasmus Prehn.