Mink-sagen

Mink-sagen skal granskes, men hvordan? - her er scenarierne

Der er både forskel på pris, varighed og kunnen i de undersøgelser af mink-sagen, der foreslås.

En advokatundersøgelse, en kommissionsundersøgelse eller noget helt tredje?

Det er spørgsmålet, som regeringens Udvalg for Forretningsordenen skal drøfte, når det mødes onsdag morgen.

Men svaret ligger ikke lige for.

For mens rød blok råber på en advokatundersøgelse, og blå blok har fyldt aviserne med krav om en undersøgelseskommission, sætter Radikale Venstre sig mellem to stole. Partiet foreslår i stedet et granskningsudvalg.

Radikale Venstres ståsted er særligt interessant, fordi hverken rød eller blå blok kan få sin vilje uden de radikale mandater.

Men hvad er egentlig hurdlen, når de hver og en er enige om, at mink-sagen skal undersøges? TV 2 forsøger her at give et overblik.

Kommissionen

Støttet af V, LA, K, DF og NB

Mange vil formentlig kende den fra Støjberg-sagen, hvor en kommission, Instrukskommissionen, undersøger, om Inger Støjberg bevidst handlede ulovligt ved at skille samtlige asylpar ad, hvor kvinden var mindreårig.

Kommissionen blev nedsat 22. januar 2020 og har i perioden 14. maj til 30. september afhørt en bred pallet af både politikere og embedsfolk.

Forskellen på en advokatundersøgelse og en kommission er nemlig, at sidstnævnte kan indkalde vidner.

Et arbejde, der budgetteres til at koste 35 millioner kroner.

Nu forlanger blå blok altså samme behandling af mink-sagen. Argumentet lyder, at det er den eneste måde, man kan komme til bunds og få afdækket, hvem der vidste hvad på hvilket tidspunkt.

Grafikken herunder viser, hvilke kommissioner der hidtil har været, samt hvor de startede.

Hvis de borgerlige får deres vilje, er det svært at spå om, hvornår kommissionen vil kunne drage sin konklusion.

Et kig tilbage på de tidligere af slagsen viser, at den første og længste, PET-kommissionen i 1999, stod på i godt ti år. Anderledes kortfattet har den seneste, Instrukskommissionen, dog vist sig at være, da den ender med at vare omtrent et år.

Der er altså en overvejende risiko for, at en undersøgelseskommission vil vare valgperioden ud. Det kan få den konsekvens, at de ansvarlige ministre ikke længere besidder en ministerpost, som det for eksempel er tilfældet med tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Advokatundersøgelsen

Støttet af SF og Ø

Hos støttepartierne Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten mener de, at en advokatundersøgelse er tilstrækkelig.

En sådan undersøgelse beror alene på skriftlige svar, og det er altså derfor ikke muligt at indkalde hverken politikere eller embedsfolk til afhøring i sagen. Det forklarer måske den store forskel i pris.

For mens budgettet til den igangværende instrukskommission altså lyder på 35 millioner kroner, kostede eksempelvis advokatundersøgelsen af udbyttesagen 3,5 millioner kroner og var et år undervejs.

Skulle samme tidsramme gøre sig gældende for en eventuel advokatundersøgelse af mink-sagen, vil resultatet altså lande indenfor den nuværende regeringsperiode.

Granskningsudvalget

Støttet af Radikale Venstre

At dømme ud fra Radikale Venstre er det dog ikke sandsynligt, at der bliver flertal for at gå advokatvejen.

For hvorfor gå med det, vi kender, når man kan lave en tredje og (måske) bedre undersøgelse - endda indenfor Folketingets egne rækker?

Granskningsudvalget, som de radikale foreslår, skal kunne kalde ministre i samråd og afhøre embedsmænd. Dog med den forudsætning, at delen om embedsværket skrives ind i lovgivningen.

Først når udvalgets arbejde er færdigt, vil Folketingets partier skulle tage stilling til, hvorvidt der er behov for en undersøgelseskommission eller ej.

Ifølge manden med mandaterne, den radikale grundlovsordfører, Jens Rohde, skylder han og de resterende folketingsmedlemmer vælgerne at være deres ansvar voksent.

- Jeg vil simpelthen ikke være med til at udlicitere den opgave, vi er blevet valgt til. Jeg synes ikke, det er seriøst at drage en konklusion fra dag et. Det er parlamentarisk dovenskab, og det vil jeg ikke være med til. Jeg kommer simpelthen ikke til at lade mig spænde for nogen traktor eller blokvogn, siger han til TV 2.

Spørgsmålet om de tre scenarier skal drøftes på et møde i Undersøgelsesudvalget onsdag klokken 9.30.

I udvalget sidder foruden formand Jens Rohde og næstformand Mai Mercado (K) også medlemmer fra SF, Enhedslisten, Venstre, Nye Borgerlige og Socialdemokratiet.

Ifølge formanden forventer udvalget ikke at nå frem til en egentlig konklusion på mødet, men han forventer, at der kan blive sat en tidslinje.