Mink-sagen

Mette Frederiksen er endnu ikke frikendt i minksagen, vurderer eksperter

Det er for tidligt at sige, om der er flere ministre, der skal stå til ansvar for minkskandalen, mener eksperter.

Redegørelsen om forløbet i minksagen, der skal kortlægge, hvem der vidste hvad og hvornår, har fredet statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen. Det mener Mette Frederiksen selv.

- Den viser også, at vi i regeringen ikke var bekendt med den manglende lovhjemmel, da vi traf beslutningen, udtalte statsministeren på et pressemøde torsdag foran Amalienborg.

Det fremgår ganske tydeligt, at hvis man vil af med alle mink i Danmark, så er det ikke bare en selvfølgelighed, at det er lovligt

Bjarne Corydon, chefredaktør på Børsen og tidligere finansminister for Socialdemokratiet

Men Mette Frederiksen er alt for hurtig til at frifinde sig selv i sagen, mener professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet, Frederik Waage.

- Mette Frederiksen kan ikke frikende sig selv, når der fortsat er så mange ubesvarede spørgsmål, siger han.

Og TV 2s politiske redaktør, Troels Mylenberg, vurderer, at alvoren er ved at gå op for statsministeren.

- Jeg tror, redegørelsen har åbnet Mette Frederiksens øjne for, hvor alvorlig sagen er, siger han.

Mylenberg noterer sig, at statsministeren i stedet for at slå det hen som "en fejl" nu kalder det "en alvorlig fejl", og at hun ikke afviser behovet for flere undersøgelser.

- Jeg tror, Mette Frederiksen er ved at indstille sig på, at sagen ikke er slut med Mogens Jensens afgang, men nok snarere kun er begyndt.

I bilaget fremgår det, at vurderingen fra embedsmændene er, at det ikke ville være lovligt at lukke minkerhvervet ned. Men det var netop det, regeringen gjorde på pressemødet, siger professor ved juridisk institut SDU, Frederik Waage.

Bilag beskrev manglende hjemmel

Regeringens Koordinationsudvalg skulle 3. november diskutere coronavirus på minkfarmene i Nordjylland.

Det skete på et digitalt møde, hvor fire ud af fem ministre fra udvalget deltog, men da justitsminister Nick Hækkerup var syg med covid-19, måtte han melde afbud. Desuden deltog departementschefer fra ministerierne i mødet.

Allerede før mødet modtog Statsministeriet et bilag med titlen ”Kompensation til minkavlere mv.”.

Af bilaget fremgår det, at der ikke var hjemmel i lovgivningen for at lukke minkindustrien ned.

- Det er umiddelbart vurderingen, at det hverken er muligt at tvangslukke eller lægge minkerhvervet i dvale med hjemmel i epidemiloven eller Sundheds- og Ældreministeriets forbudsbekendtgørelse, står der i bilaget.

Tirsdag 3. november beslutter Mette Frederiksen og resten af koordinationsudvalget, at alle mink i Danmark skal aflives.

Redegørelsen for forløbet, som blev offentliggjort onsdag 18. november, viser, at det ikke bliver drøftet på mødet, hvorvidt ordren lovligt kan udstedes.

Manglende hjemmel burde være åbenlys ifølge eksperter

Vurderingen fra en række eksperter, der har læst redegørelsen, er, at det burde have været åbenlyst for regeringen, at de ikke havde hjemmel til at beordre en nedlukning af minkerhvervet.

Det siger blandt andet tidligere finansminister for Socialdemokratiet og nuværende chefredaktør på Børsen, Bjarne Corydon.

- Det fremgår ganske tydeligt, at hvis man vil af med alle mink i Danmark, så er det ikke bare en selvfølgelighed, at det er lovligt.

Det skal ikke nødvendigvis være som en kommission til mange millioner, men man må have hørt de embedsmænd, som har kendt til spørgsmålet om manglende hjemmel hele tiden

Frederik Waage

Når det bilag, der skulle danne beslutningsgrundlaget for at slå mink ihjel landet over, viser, at beslutningen ikke kunne underbygges af gældende lovgivning, burde alarmklokkerne have ringet. Det mener professor ved juridisk fakultet på Københavns Universitet, Kristian Cedervall Lauta.

- Ud fra de dokumenter, som koordinationsudvalget træf beslutningen på baggrund af, der burde det have stået klart for dem, at en delvis afskaffelse af minkerhvervet, det kræver en ny hjemmel, siger han.

I bilaget fremgår det, at vurderingen fra embedsmændene er, at det ikke ville være lovligt at lukke minkerhvervet ned. Men det var netop det, regeringen gjorde på pressemødet, mener Frederik Waage.

- Man kan sige, hvis man giver en ordre om at aflive alle mink, også avlsdyr, så er der tale om at lukke erhvervet ned. Der var ikke nogen, der var i tvivl efter pressemødet her, at det var sådan, statsministeren havde gjort, lyder det.

Blev advaret inden pressemøde

Onsdag 4. november meddelte regeringen beslutningen om aflivningen på et pressemøde.

Men kort før pressemødet modtog Justitsministeriet en mail fra Fødevareministeriet, hvor de gjorde det klart, at der ikke var hjemmel til at aflive mink i hele landet.

Ifølge redegørelsen, som er udarbejdet af embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet, blev hverken Mette Frederiksen eller hendes ministerium bekendt med den advarsel.

Frederik Waage mener, at det er Mette Frederiksens ansvar, at hendes ministerium fungerer på en måde, hvor hun kan træffe beslutninger ud fra et informeret grundlag.

- Mette Frederiksen er ansvarlig for at organisere sit ministerium på en måde, så man kan træffe ordentlige beslutninger, siger han.

Frederik Waage peger desuden på, at netop disse oplysningerne om bilagene i koordinationsudvalget ifølge ham bør føre til en undersøgelse af forløbet.

- Det skal ikke nødvendigvis være som en kommission til mange millioner, men man må have hørt de embedsmænd, som har kendt til spørgsmålet om manglende hjemmel hele tiden, lyder det.