Politik

Syv ministre var advaret om, at det ville være ulovligt at aflive alle mink

Den afgående fødevareminister og seks andre ministre blev advaret om manglende lovgrundlag, mere end en måned før beslutningen om at aflive alle mink.

Flere af regeringens ministre trækkes nu ind i skandalesagen om aflivning af mink.

1. oktober blev seks ministre advaret om, at der ikke ville være noget lovgrundlag til at aflive alle mink i landet, hvis det på et tidspunkt skulle blive aktuelt. Forinden var også nu afgående fødevareminister Mogens Jensen advaret.

Det fremgår af en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, som blev offentliggjort onsdag og sendt til Folketingets partier.

Alligevel gav regeringen 4. november en ordre om at aflive alle mink i landet. Efterfølgende kom det frem, at det var i strid med loven, fordi der ikke var nogen lovhjemmel til at aflive raske mink uden for de såkaldte sikkerhedszoner.

Ville kræve lovændringer

De seks ministre fik advarslen i forbindelse med et møde i regeringens Udvalg for covid-19 1. oktober.

I udvalget sidder sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), finansminister Nicolaj Wammen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og kulturminister Joy Mogensen (S).

På mødet drøftede de, hvordan de skulle håndtere coronasmitte i mink. I den forbindelse fik udvalget et dokument, hvoraf det fremgår, at der ikke var nogen lovgivning, der gav mulighed for at beordre alle mink aflivet, og at der således skulle lovændringer til, hvis regeringen besluttede det.

- Skulle smitteudviklingen udvikle sig yderligere, vil mere vidtgående tiltag, som for eksempel aflivning af alle mink i Danmark, evt. kombineret med et midlertidigt eller permanent forbud mod hold og avl af mink, kunne overvejes. En sådan beslutning vil dog have en væsentligt større erhvervs- og samfundsmæssige konsekvenser. (...) MFVM vurderer endvidere, at et sådant tiltag forudsætter ændret lovgivning på området, står der i dokumentet til udvalget.

Lovhjemmel blev ikke drøftet videre

Det fremgår videre af dokumentet, at Miljø- og Fødevareministeriet, Justitsministeriet og Sundhedsministeriet ville forberede den "tekniske afklaring af det fornødne lovgrundlag", hvis der efterfølgende blev truffet beslutning om aflivning af alle mink i et geografisk område eller i hele landet.

Ifølge redegørelsen skete der ikke efterfølgende en "teknisk afklaring af lovgrundlaget".

Derudover konkluderer ministeriet også i redegørelsen, at der ud fra det foreliggende materiale ikke er noget, der viser, at spørgsmålet om lovhjemmel til at aflive alle mink blev drøftet i perioden efter 1. oktober og frem til 3. november.

Fødevareministeren også advaret

Afgående fødevareminister, Mogens Jensen (S), blev også advaret om det manglende lovgrundlag. Det skete allerede 22. september, da han godkendte et såkaldt 'cover', som er en sammenfatning af en sag, forud for et møde.

I et af dokumenterne står der, at alle danske minkbesætninger "ikke vil kunne kræves aflivet mod erstatning på det foreliggende hjemmelsgrundlag, og at iværksættelse af scenariet derfor vil kræve en lovændring".

Mogens Jensen har udtalt, at han først 7. november blev klar over, at der ikke var noget lovgrundlag til at aflive alle danske mink, og at regeringens ordre derfor var ulovlig.

Justitsminister husker ikke 'detalje'

Justitsminister Nick Hækkerup deltog i mødet i covid-19-udvalget. Han kan ikke huske, om han læste dokumentet, hvoraf det fremgår, at der ikke var noget lovgrundlag til at aflive alle mink i landet.

- Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg får utrolig mange sager. Jeg er en meget flittig mand, men om jeg har fået læst den sidste detalje, det kan jeg simpelthen ikke huske, siger Nick Hækkerup til TV 2.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) oplyser, at de ikke deltog i mødet. Det fremgår imidlertid af redegørelsen, at dokumentet indgår i en sag til udvalget, hvilket betyder, at det er leveret til ministrene i udvalget.

Sundhedsministeren og udenrigsministeren afviser at kommentere sagen yderligere. TV 2 arbejder på at få et svar fra kulturministeren.

(Artiklen er torsdag eftermiddag opdateret med nedenstående afsnit)

Justitsminister afviser at være blevet advaret

Justitsministeriet har efter publiceringen af denne artikel, henvendt sig til TV 2. Ministeriet mener ikke, at man ud fra redegørelsen kan tolke, at ministrene i regeringens Udvalg for Covid-19 blev advaret om den manglende lovhjemmel, sådan som både TV 2, andre medier og også repræsentanter for oppositionen ellers har udlagt:

- Det bliver i flere medier udlagt som om, at flere ministre, herunder mig selv, på et møde i Corona-Udvalget d. 1. oktober skulle være blevet ”advaret om manglende lovgrundlag” for beslutningen om at aflive alle mink. Det er en helt urimelig udlægning, siger justitsminister Nick Hækkerup i et skriftligt citat:

- For det første fremgår det af den redegørelse, der er blevet fremsendt, at spørgsmålet om hjemmel til aflivning af mink udenfor risikozonerne slet ikke bliver drøftet på mødet d. 1. oktober. For det andet fremgår det tydeligt af redegørelsen, at embedsmændene ikke foretager den ”tekniske afklaring” af spørgsmålet om lovgrundlag, som de ifølge materialet til mødet skal foretage i tilfælde af, at det på et senere tidspunkt bliver besluttet at aflive alle mink.

- På den baggrund synes jeg, at det er helt urimeligt at udlægge det som om, at ministrene skulle være blevet ”advaret” om manglende lovhjemmel. Det har på ingen måde stået klart for ministrene, at der manglede lovhjemmel på baggrund af mødet d. 1. oktober, slutter justitsministeren.