Mette Frederiksen (S) og Mogens Jensen (S).
Politik

Minutter inden pressemøde prøvede styrelse at trykke på bremsen - her er forløbet, der kostede minister jobbet

I efteråret modtog syv ministre et bilag, der handlede om lovgrundlaget for aflivning. En af dem kan ikke huske, om han har læst det.

Nogen i Fødevarestyrelsen forsøgte onsdag 4. november at sætte foden på bremsen.

Det gjorde de kort tid inden klokken 16, hvor regeringen skulle holde et pressemøde, som definitivt endte med at lukke al minkproduktion i Danmark ned.

I Justitsministeriet modtog man en mail, hvor Fødevarestyrelsen bad om kontakt til en person, man kunne dele bekymringerne med.

Fødevarestyrelsen mente ganske enkelt ikke, at regeringen havde lovhjemmel til at slå alle mink i hele Danmark ihjel.

Det viser den redegørelse, der skal klarlægge, hvordan regeringen kom frem til beslutningen om at aflive alle mink, der siden har kostet fødevareminister Mogens Jensen (S) sin post.

Justitsministeriet besvarede mailen og fandt frem til en kontaktperson, men den henvendelse nåede ikke frem til regeringens top den dag.

Det gjorde den heller ikke dagen efter. Det skulle faktisk vise sig at tage flere dage.

Et erhverv blev lagt i graven

I stedet tonede statsminister Mette Frederiksen (S) frem på en stor tv-skærm i Eigtveds Pakhus i København, kort tid efter mailen blev sendt.

Hun var flankeret af tre tv-skærme på sin højre side og to til sin venstre side. En til fødevareminister Mogens Jensen (S), en til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), en til erhvervsminister Simon Kollerup (S), en til rigspolitichef Thorkild Fogde og en sidste skærm til faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak.

Selvom pressemødet var digitalt, stod der på finurlig vis stadig nogle opsatte receptionsborde med hvide duge foran tv-skærmene.

Det morede de tilstedeværende journalister sig lidt over på sociale medier inden pressemødet.

Men budskabet på pressemødet var alvorligt, og statsministerens ansigt var fra starten lagt i tunge folder.

Hun vidste, at hun med sine ord ville lægge et helt erhverv i graven.

Virus blandt mink havde spredt sig voldsomt.

Virus blandt mink truede folkesundheden.

Virus blandt mink truede de kommende vacciner.

- For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene, lød det fra Mette Frederiksen gennem tv-skærmen.

I dagens redegørelse står det klart, at ministrene ikke var orienteret om, at embedsværket drøftede, om det overhovedet var lovligt.

Men nu ved vi, at det i den grad blev diskuteret.

Få timer efter var der tvivl om lovens bogstav

Mailen fra Fødevarestyrelsen satte dog gang i noget.

Få timer efter pressemødet var der et møde mellem departementchef Henrik Studsgaard fra Miljø- og Fødevareministeriet og topledelsen i Fødevarestyrelsen.

Det fremgår kun af redegørelsen, at de talte om lovgrundlaget.

Kort tid efter kontaktede Henrik Studsgaard Justitsministeriet:

- Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink i § 30 i lov om hold af dyr, hvilket Miljø- og Fødevareministeriet kan tilslutte sig, står der i redegørelsen.

Få timer efter statsministerens ordre om at lade de mange millioner mink i Danmark aflive, var der altså nu tvivl om, hvorvidt det overhovedet var lovligt.

Og det var ikke en samtale mellem to nyuddannede jurister i en kantine.

Det var absolutte topembedsmænd, der få timer efter pressemødet blev i tvivl om, hvorvidt ministrene agerede efter lovens bogstav.

Syv ministre modtog bilag om lovgrundlag

Det er ikke første gang, at embedsværket diskuterede, om det var lovligt.

Her bliver vi nødt til at springe lidt tilbage i tiden i redegørelsen.

22. september godkendte fødevareminister Mogens Jensen nemlig et dokument med et bilag, hvor der stod:

- Skulle smitteudviklingen udvikle sig yderligere, vil mere vidtgående tiltag, som for eksempel aflivning af alle mink i Danmark, evt. kombineret med et midlertidigt eller permanent forbud mod hold og avl af mink, kunne overvejes.

Næste afsnit beskrev den mulige kompensation til minkavlerne.

Og så var der en sætning, som mange har hæftet sig ved:

- Miljø- og Fødevareministeriet vurderer endvidere, at et sådant tiltag forudsætter ændret lovgivning på området.

Allerede i september var man altså ifølge redegørelsen i ministeriet opmærksom på, at det som udgangspunkt ville være ulovligt at aflive mink, der er over 7,8 kilometer væk fra en smittet eller smittemistænkt besætning af mink.

Lige præcis det bilag har også været sendt til yderligere seks ministre i regeringen.

En uge senere blev det nemlig fremlagt for Udvalget for covid-19.

Det er et udvalg, hvor sundhedsministeren, justitsministeren, finansministeren, udenrigsministeren, erhvervsministeren og kulturministeren behandler sager om "sundhedsmæssige, beredskabsmæssige og erhvervsmæssige konsekvenser af sygdommen covid-19".

Altså et magtfuldt udvalg om coronavirus bestående af ministre fra regeringen.

På mødet diskuterede de seks ministre dog ikke den manglende lovhjemmel fra bilaget, hedder det i redegørelsen.

Ministerier skrev om lovgrundlag inden pressemøde

Men blandt embedsfolk i ministerierne blev der talt om lovgrundlaget.

Vi spoler tiden frem igen til dagen før det omtalte pressemøde.

Her skrev Miljø- og Fødevareministeriet til Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet og Sundhedsministeriet, at "der skal skabes hjemmel til aflivning af alle mink i epidemiloven".

Med andre ord, at det på daværende tidspunkt ikke var lovligt.

Samme dag skulle statsministeren mødes med en række topministre i regeringens magtfulde koordinationsudvalg. Her tages de allertungeste beslutninger i regeringen.

Men koordinationsudvalget drøftede ikke, om der var lovgrundlag for beslutningen.

I stedet tog de blot beslutningen om, at aflivningen skulle ske, viser redegørelsen.

At alle mink i Danmark skulle aflives.

Var der styr på det?

Så mens de enkelte ministerier diskuterede om det var lovligt, så vedtog topministrene altså en aflivning uden at være orienteret om diskussionerne.

Tre ministre ved dette møde modtog også bilaget 1. oktober i Udvalget for covid-19, nemlig justitsminister Nick Hækkerup, finansminister Nicolai Wammen og udenrigsminister Jeppe Kofod.

At dømme ud fra redegørelsen bragte de tre ministre dog ikke den manglende lovhjemmel på banen.

En af dem er justitsminister Nick Hækkerup, som nu siger sådan her om bilaget til TV 2:

- Jeg får utroligt mange sager. Jeg er en meget flittig mand, men om jeg har fået læst den sidste detalje, det kan jeg simpelthen ikke huske.

Ifølge TV 2s politiske analytiker, Hans Redder, er det et rodet forløb:

- Det her tegner et billede af et embedsværk, der ikke har haft styr på det her forløb, og også ministre, som tilsyneladende ikke har læst eller forstået nogle af de orienteringer, som de får i løbet af det.

Men vi ved altså nu, at den manglende lovhjemmel gik op for de øverste led i embedsværket lige efter pressemødet 4. november.

Og 5. november var det lovgivningsmæssigt toneangivende Justitsministeriet enig i betragtningen.

Nu skulle de i arbejdstøjet.

Derfor blev man enig om, at der skulle "tilvejebringes lovgivning" for at kunne tvinge avlerne til at aflive deres mink uden for smitteområderne.

Først orienteret sent

På dette tidspunkt var aflivningen af mink i fuld gang, mens ministerierne diskuterede den nye hastelovgivning.

Telefonen ringede ifølge redegørelsen også hos Rigspolitiet, hvor Justitsministeriet orienterede om, at "der ikke er hjemmel til at aflive mink uden for smittezonerne, og at der arbejdes på et hastelovforslag, der vil skulle skabe denne hjemmel".

Der gik dog stadig to dage før fødevareminister Mogens Jensen (S) blev orienteret om den manglende lovhjemmel. Det skete lørdag.

Søndag formiddag nåede beskeden Statsministeriet, og Folketingets ordførere blev kort efter orienteret.

Først to dage efter blev landets minkavlere orienteret om, at der manglede lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet.

I brevet fremgik det, at det ikke skulle ses som et påbud, men en opfordring til at lade alle mink aflive.

Men på det tidspunkt var det for mange minkavlere for sent.