Politik

Mink-skandalen kulminerer i disse dage - her er 6 spørgsmål, der kan afgøre fødevareministerens skæbne

Det er bl.a. centralt, om regeringen bevidst handlede ulovligt, hvornår den blev opmærksom på lovbruddet, og om den fik stoppet det hurtigt nok.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) kæmper i disse dage for at beholde sin ministertaburet.

Tirsdag morgen var han igen i samråd for at svare på Folketingets spørgsmål i sagen om aflivning af mink, men der er fortsat flere helt centrale spørgsmål, der mangler svar på.

Onsdag kommer der en redegørelse over forløbet, og torsdag skal ministeren i endnu et samråd om sagen.

Oppositionen har krævet hans afgang, mens Enhedslisten og de radikale mener, at det ser "sort" og "svært" ud for Mogens Jensen at fortsætte som minister.

Støttepartierne vil dog først lade ministeren forklare sig, før de tager endeligt stilling til hans fremtid.

Her er nogle af de centrale spørgsmål, der kan blive afgørende for fødevareministerens skæbne.

1. Vidste regeringen, at det var ulovligt at beordre alle mink aflivet?

Fødevareminister Mogens Jensen og statsminister Mette Frederiksen (S) har begge forklaret, at de ikke vidste, at beslutningen om at aflive alle mink var ulovlig, da de traf beslutningen og efterfølgende meldte det ud på et pressemøde onsdag 4. november. Ifølge dem blev de først opmærksom på det i den følgende weekend.

Fødevareministeren er imidlertid kommet med forskellige forklaringer.

Søndag 8. november gav han indtryk af, at regeringen godt vidste, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink, da det blev meldt ud. I et skriftligt svar udtalte han, at regeringen havde besluttet, at det hastede at få aflivet alle mink, og at "man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte det ud".

To dage senere sagde han i stedet, at regeringen først fandt ud af i weekenden, at lovgrundlaget ikke var på plads.

  • Der mangler svar på, om regeringen vidste, at den ikke havde lovgrundlag til at beordre alle mink aflivet, da beslutningen blev truffet og efterfølgende meldt ud på pressemødet.

2. Hvordan kan det ske, at regeringen ikke vidste, at det var ulovligt?

Regeringen traf beslutningen om at aflive alle mink på et møde i det såkaldte koordinationsudvalg tirsdag 3. november. Til stede var blandt andet statsminister Mette Frederiksen, finansminister Nicolai Wammen, udenrigsminister Jeppe Kofod og skatteminister Morten Bødskov samt flere departementschefer.

Statsministeren har sagt, at det ikke blev drøftet på mødet, om der var lovhjemmel til at aflive alle mink, og at det er en fejl, at det spørgsmål ikke blev undersøgt.

Fødevareminister Mogens Jensen sagde under samrådet tirsdag morgen, at regeringen ikke var gjort opmærksom på, at der ikke var lovgrundlag for beslutningen.

  • Hvis det er korrekt, at regeringen ikke vidste, at der ikke var lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet, mangler der fortsat svar på, hvordan det kan ske, at landets topministre og topembedsmænd kan sidde på et møde og drøfte en vidtgående beslutning uden samtidig at diskutere lovligheden af den.

3. Hvilken rolle spiller statsministeren?

Fødevareministeren har forklaret, at det var regeringen og altså ikke ham alene, der traf beslutningen om at aflive alle mink.

Under dagens samråd blev fødevareministeren spurgt, om det var statsministeren, der gav ordren om at aflive alle mink. Han afviste at uddybe statsministerens rolle og nøjedes blot med at konstatere, at beslutningen var truffet af en samlet regering.

DF har kaldt statsministeren i samråd, fordi partiet mener, at statsministeren ikke kan "tørre hele ansvaret for den her skandale af på fødevareminister Mogens Jensen".

  • Der mangler svar på, hvilken rolle statsministeren har spillet i forbindelse med beslutningen, og om hun bevidst gav ordre om at aflive alle mink, velvidende at det var ulovligt.

4. Hvorfor sendte Fødevarestyrelsen brev ud om at aflive alle mink?

Fødevarestyrelsen sendte fredag 6. november et brev ud til alle minkavlere om, at de skulle "begynde på aflivning og pelsning af besætningen hurtigst muligt", og at aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået 16. november 2020".

Efterfølgende har styrelsen forklaret, at den hele tiden har vidst, at der ikke var lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet, og at det var ment som en "opfordring". Siden da har styrelsen sendt to nye breve til minkavlerne og skrevet, at der ikke er lovgrundlag til at aflive alle mink.

  • Der mangler svar på, hvorfor styrelsen sendte et brev ud om at aflive alle mink, velvidende at der ikke var lovgrundlag for det, og om fødevareministeren, Fødevareministeriet eller andre regeringsrepræsentanter var involveret i det.

5. Hvornår opdagede regeringen, at beslutningen var ulovlig?

Fødevareminister Mogens Jensen har sagt, at han blev opmærksom på det i weekenden efter pressemødet, men han har afvist at give et mere konkret svar på det.

Han henviser til, at det vil fremgå af en redegørelse over forløbet, som bliver fremlagt onsdag.

Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Statsministeriet også blev bekendt med det i weekenden efter pressemødet, og at hun selv blev bekendt med det om søndagen.

  • Der mangler svar på, hvornår fødevareministeren blev opmærksom på, at beslutningen var ulovlig, og hvem der meddelte fødevareministeren og statsministeren det.

6. Hvorfor kaldte regeringen ikke straks den ulovlige ordre tilbage og stoppede aflivningerne?

Først tirsdag morgen, mindst to døgn efter, at fødevareministeren ifølge sin egen forklaring blev opmærksom på, at der var givet en ulovlig ordre, fik minkavlerne et nyt, korrigeret brev fra myndighederne.

Under dagens samråd borede flere partier i, hvorfor ministeren ikke straks fik stoppet den ulovlige ordre og aflivningerne, da han blev opmærksom på det manglende lovgrundlag. De spurgte, hvorfor han for eksempel ikke indkaldte til et pressemøde eller fik stoppet politi, militær og så videre, der var i gang med at aflive minkene.

Ministeren forklarede, at han reagerede ved, at han søndag formiddag kontaktede Folketingets partier med henblik på at få opbakning til en hastelov, der skulle gøre det lovligt at aflive alle mink. Derudover blev der sat gang i processen med at få korrigeret brevet til minkavlerne, som ifølge ministeren skulle have været sendt på mail mandag, men først kom af sted tirsdag på grund af tekniske problemer.

  • Der mangler svar på, hvorfor fødevareministeren og statsministeren ikke straks meddelte de relevante parter - heriblandt minkavlerne - at ordren om, at alle mink skulle aflives, ikke var lovlig, og at regeringen alene kunne opfordre avlerne til at gøre det.