Politik

Hvis Mogens Jensen ryger i denne uge, handler det også om andet end den ulovlige ordre

ANALYSE: Taburetten vakler under fødevareministeren, men det skyldes ikke blot den ulovlige ordre. Støttepartier har været kritiske i månedsvis.

Regeringens største krise siden valget kulminerer i denne uge.

Ministertaburetten vakler under Mogens Jensens (S), spørgsmål om statsminister Mette Frederiksens (S) egen rolle tårner sig op, og målinger, der viser faldende tillid til regeringens coronahåndtering skaber nervøse trækninger blandt ministre. De frygter, at minkskandalen kan blive et vendepunkt efter et halvt år, hvor langt størstedelen af danskerne har bakket op om regeringens håndtering af den pandemi, som har bragt hele verden i undtagelsestilstand.

I denne uge får vi formentlig, og forhåbentlig, nogle flere svar. Blandt andet om Mogens Jensens viden og handlinger. Og som følge af de svar, en afklaring af hans politiske skæbne.

Hvad gør støttepartierne?

Oppositionen har for længst krævet Mogens Jensens afgang. Det kan også meget vel blive resultatet, efter at det i løbet af den seneste uge er blevet afdækket, at regeringens ordre om at aflive alle mink i Danmark er blevet givet uden at der var hjemmel i lovgivningen. Og at fødevareministeren under forløbet har givet mildest talt forvirrende og i flere tilfælde modstridende svar på centrale spørgsmål om sagen.

Men en opposition kan som bekendt ikke vælte en minister alene, og derfor vil alles øjne de kommende dage rette sig mod regeringens støttepartier. Særligt på Enhedslisten, der i skrivende stund virker som de mest kritiske over for fødevareministerens håndtering af minksagen.

Det er dog i denne forbindelse vigtigt at forstå, at det venstreorienterede støtteparti langt fra blot er kritiske over for Mogens Jensen på grund af forløbet om den ulovlige ordre.

Enhedslistens kritik af Mogens Jensen handler i mindst lige så høj grad om, at ministeren har gjort for lidt og handlet for langsomt for at forhindre smittespredning og potentielle virusmutationer på minkfarme.

Sagen er nemlig den, at regeringen har skiftet strategi flere gange siden de første minkbesætninger i juni måned blev konstateret smittet med covid-19.

Advarede om mutationer i september

Først slog man konsekvent smittede besætninger ned, men senere på sommeren skiftede regeringen og sundhedsmyndighederne strategi og forsøgte i stedet at inddæmme smitten. Det viste sig ikke at virke, og i løbet af sommeren og efteråret har smitten spredt sig voldsomt blandt minkbesætninger.

Samtidig med at blandt andet Statens Serum Institut tilbage i september var opmærksomme på, at coronavirus kunne mutere i mink og potentielt bringe effekten af en kommende vaccine i fare. Det har avisen Information afdækket.

Først i begyndelsen af oktober begynder myndighederne igen at beordre aflivning af smittede minkbesætninger. Og siden da har smitten som bekendt blot spredt sig med endnu voldsommere hast og ført til, at regeringen altså 4. november – uden lovhjemmel – meldte ud, at alle mink, raske som syge, skulle aflives.

Dét drastiske skridt kunne måske have været undgået, hvis regeringen og sundhedsmyndighederne var gået mere konsekvent til værks allerede tidligere på året, og dét er Enhedslistens – og i nogen grad også SFs – hårdeste kritikpunkt i forhold til Mogens Jensen.

Som Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund konkluderede i en længere opsummering af forløbet på Facebook:

- Smitten har spredt sig. Der er en konkret risiko for, at der udvikles resistens. En potentiel global katastrofe. Imens har myndighederne ikke taget truslen alvorligt og siddet på hænder og viden!

Når ugen er omme

Altså kan vi, når ugen er omme, stå i den lidt paradoksale situation, at der er et flertal, som er enige om at udtrykke mistillid til Mogens Jensen. Men ikke enige om, hvorfor de udtrykker mistillid.

Oppositionen har udelukkende fokus på forløbet omkring den ulovlige ordre. Hos et eller flere af støttepartierne (der ganske vist også er kritiske over for ordren og de skiftende forklaringer de seneste uger om denne proces) er håndteringen af smitten blandt mink i løbet af sommeren og det tidlige efterår mindst lige så afgørende.

Om det når dertil, afhænger selvfølgelig af de svar, som hele Christiansborg afventer i disse dage. Konkret i form af en redegørelse, som Mogens Jensen har lovet at aflevere om forløbet onsdag. Enhedslisten forventer, at redegørelsen ikke blot vil skabe klarhed om forløbet i tiden op til, at den ulovlige ordre om at aflive alle mink, blev meldt ud på et pressemøde 4. november. Men at redegørelsen også vil beskæftige sig med forløbet siden sommeren, hvor myndighedernes advarselslamper for første gang blev tændt i relation til mink og coronasmitte.

Redegørelsen vil blive fulgt op af hele to samråd med Mogens Jensen torsdag. Umiddelbart herefter er forventningen, at støttepartierne vil gøre deres stilling op, og det vil stå klart, om der er et flertal på Christiansborg, der har mistet tilliden til ham.

Sagen langtfra slut

Under alle omstændigheder slutter minksagen ikke, selv hvis Mogens Jensen ryger i denne uge.

Der er enighed om at igangsætte en uvildig undersøgelse af forløbet med den ulovlige ordre. Og et ædrueligt bud er også, at der selv efter Mogens Jensens redegørelse vil være mange ubesvarede spørgsmål om blandt andet statsminister Mette Frederiksens viden og rolle.

Om hvad der egentlig foregik på det langstrakte møde i regeringens koordinationsudvalg tirsdag 3. november, hvor beslutningen blev truffet uden at nogen tilsyneladende stoppede op og spurgte om det overhovedet var lovligt at beordre et helt erhverv de facto nedlagt fra den ene dag til den anden.

Og om hvorfor statsministeren og fødevareministeren ikke straks, da de ifølge egne forklaringer i weekenden 7.-8. november bliver gjort opmærksomme på, at de ikke har hjemmel i loven til at kræve alle mink aflivet, får meldt det ud til de mange minkavlere, som jo har opfattet ministrenes og myndighedernes utvetydige meldinger som en ordre og ikke blot en anbefaling.

Minksagen kommer til at forfølge regeringen længe endnu. Om det bliver en regering, Mogens Jensen er en del af, bliver vi til gengæld formentlig klogere på inden ugen er omme.