Politik

Samtlige partier vil stække sundhedsministerens magt: - Det undergraver demokratiet

Den nye epidemilov skal erstatte den hastelov, der blev stemt igennem i foråret.

I regeringens forslag til en ny epidemilov bliver der placeret for meget magt hos landets til enhver tid siddende sundhedsminister.

Det mener alle partier i Folketinget - undtagen Socialdemokratiet.

Det er en fortsættelse af den magtfuldkomne stil, regeringen har kørt gennem hele corona-forløbet

Martin Geertsen, sundhedsordfører i Venstre

Helt konkret vil partierne derfor nu indskrænke dele af den ekstraordinære magt, sundhedsminister Magnus Heunicke har fået under coronapandemien.

Nærmere bestemt er der tale om de vidtgående beføjelser, ministeren blev udstyret med, da en ny epidemilov blev stemt igennem som hastelov sent om aftenen 12. marts – dagen efter landet lukkede ned.

Beføjelser, som regeringens forslag til den nye og mere permanente epidemilov lægger op til at bevare.

SF: - Det undergraver demokratiet

Kritikken går især på den del af regeringens forslag, som giver sundhedsministeren lov til alene - uden om Folketinget - at bestemme, hvornår en ny sygdom defineres som 'samfundskritisk',

Og det giver et stort råderum for en minister. Hvis en sygdom bliver defineret som "samfundskritisk", vil det nemlig udløse en række beføjelser til regeringens ministre og udvalgte myndigheder.

En magt, som ikke bør ligge hos én enkelt minister, lyder det fra formand for SF, Pia Olsen Dyhr.

- Det undergraver demokratiet. Vi har brug for, at der er et flertal i Folketinget, der er involveret i svære beslutninger, og det kan godt lade sig gøre, siger hun.

Samme stemning dominerer i oppositionspartiet Venstre, hvor der både peges på manglende gennemsigtighed og indflydelse fra Folketinget i regeringens forslag.

- Det er en fortsættelse af den magtfuldkomne stil, som regeringen har kørt gennem hele det her corona-forløb, siger Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen.

Enigt Folketing stemte igennem

Den nye epidemilov skal erstatte den hastelov, der blev stemt igennem i foråret og gav regeringen vide beføjelser til at håndtere corona-situationen.

En lov, som samtlige partier dengang stemte for.

Ifølge Pia Olsen Dyhr var det dog ikke en fejl, at partiet i marts stod bag regeringens beslutning.

- Nej. For der stod vi i en helt særlig situation, hvor det var nødvendigt at lukke Danmark ned. Men nu er vi et andet sted, siger formanden.

Epidemiloven

Epidemiloven fastsætter rammerne for de foranstaltninger, der skal tages for at forhindre, at smitsomme sygdomme føres ind i Danmark, udbredes i landet eller føres til andre lande.

 

Epidemiloven giver mulighed for særlige tiltag for at forebygge alment farlige sygdomme

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Loven bortfalder i marts 2021 som konsekvens af en solnedgangsklausul.

Hverken Sundhedsministeren eller sundhedsordføreren i regeringen har torsdag ønsket at stille op til interview.

Sundheds- og Ældreministeriet har dog sendt et skriftligt svar til TV 2 fra Magnus Heunicke:

- Det var et udkast til en ny epidemilov, der var sendt i høring. Vi går nu i gang med skabe overblik over høringssvarene og planlægge den videre proces. Der er således ikke tale om, at der på nuværende tidspunkt foreligger et forlig, stemmeaftale, regeringsudspil eller lignende, hvorfor det ikke giver mening at kommentere udkastet eller de enkelte høringssvar.

- Regeringen har tilrettelagt en grundig og inddragende proces med møder med juridiske tænketanke og naturligvis med partierne, og vores mål er fortsat at udarbejde en ny, holdbar epidemilov, der kan benyttes af skiftende regeringer og skiftende sammensætninger af folketinget i årene fremover, således at en kommende regering i en ny global sundhedskrise ikke skal ud i hastelovgivninger med mere. Når vi er tættere på at have et endeligt forslag til epidemilov, stiller jeg naturligvis op til kritiske interview, lyder det.