Politik

Statsministeren sagde, at alle mink skulle dø - fire dage senere var det en "opfordring"

Landmænd har skyndt sig at aflive deres mink i troen om, at de var tvunget til det, men fødevareministeren kaldte det søndag blot en "opfordring".

Da regeringen onsdag bebudede, at alle landets mink - syge som raske - skulle aflives, var det uden hjemmel i lovgivningen.

Den lov, man bruger til at beordre minkene slået ned, dækker nemlig kun smittede besætninger samt besætninger inden for en radius af knap otte kilometer.

Alligevel begyndte mange af landets knap 800 minkavlere selv at slå deres dyr ihjel.

Endda med et tempo, der gør, at veterinærchef Flemming Kure Marker fra Fødevarestyrelsen forventer, at samtlige mink i de syv nordjyske kommuner vil være aflivet, når mandagen er omme.

Fra myndighederne lød det da også, at aflivningen skulle ske "hurtigst muligt" - og at der tilmed ville falde 20 kroner i såkaldt "tempo-bonus" per mink aflivet i løbet af de første ti dage.

Vel at mærke, hvis landmanden selv slog sine dyr ihjel og ikke lod myndighederne om det.

Det fremgår af et brev fra Fødevarestyrelsen sendt til alle landets minkavlere, som TV 2 er i besiddelse af.

Eksperter sår tvivl

Fødevarestyrelsen oplyser til TV 2, at omkring 2,5 millioner ud af de i alt cirka 13 millioner mink indtil videre er blevet aflivet.

Men alt imens mink landet over har mistet livet, har blå blok henover weekenden lagt afstand til kommandoen, som er taget egenrådigt af regeringen.

Dels fordi eksperter har sået tvivl om, hvorvidt en komplet afvikling af erhvervet er nødvendig for at inddæmme den nye mutation, cluster 5. Dels fordi det har vist sig, at regeringen har handlet uden at have lovgivningen på plads først.

For appellerede Mette Frederiksen til frivillighed på pressemødet 4. november, eller var der i virkeligheden tale om en ulovlig instruks?

Herunder kan du se udmeldingen om aflivninger fra henholdsvis statsminister Mette Frederiksen (S), Fødevarestyrelsen og fødevareminister Mogens Jensen (S).

Artiklen fortsætter under tidslinjen.

Det blev der sagt i minksagen

  1. Statsministeren siger, at alle mink skal dø

   På et pressemøde 4. november lød den nedslående besked til landets minkavlere fra statsminister Mette Frederiksen (S): 

   - Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere. Det kræver resolut handling. For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene. 

  2. Fødevarestyrelsen siger "skal"

   I en mail fra Fødevarestyrelsen sendt ud til alle minkavlere i Danmark fredag 6. november stod der under overskriften 'Minkfarme uden for zonerne' følgende: 

   - Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået 16. november 2020. Du skal derfor begynde på aflivning og pelsning af besætningen hurtigst muligt. (…) Du får 20 kroner i tempobonus per mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest 16. november.. 

  3. Fødevareminister kalder det en "opfordring"

   I et skriftligt svar fra fødevareminister Mogens Jensen (S) sendt til TV 2 søndag 8. november står der: 

   - Regeringen har vurderet, at der i denne alvorlige situation skal handles hurtigt. Regeringen har derfor meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.

   - Regeringen har skrevet rundt til de enkelte minkfarmere med en opfordring til at påbegynde aflivninger og parallelt hermed arbejdet på at tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag til om nødvendigt at påbyde dette - herunder også så minkavlerne kan få den nødvendige kompensation. 

  4. Mogens Jensen beklager

   I et skriftligt svar mandag beklagede fødevareminister Mogens Jensen, at han og regeringen ikke havde været tydelige nok omkring, hvad der var og ikke var lovhjemmel til i sagen om minkaflivningerne:

   - Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger uden for sikkerhedszonerne, lyder det.

   - Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage.

  5. Fødevareministeren: Kendte ikke til lovbrud

   Tirsdag 10. november sagde fødevareminister Mogens Jensen, at han på pressemødet onsdag ikke var orienteret om manglende lovhjemmel til at aflive alle raske mink.

   - Vi har begået en fejl. Der er ikke lovhjemmel til at bede minkavlere slå deres mink ned udenfor de zoner, der er lavet. Og det skal vi have hjemmel til, hvis vi skal kræve det. Derfor er det også beklageligt, at der går et brev ud til minkavlerne, hvor det ikke var klart, at der skulle være tale om en opfordring fra regeringens side, siger han.

   Samme dag kommer det frem, at Mogens Jensens ministerium planlægger at have en redegørelse over forløbet på plads ugen efter.

  6. Statsministeren: Det er en fejl

   Ved tirsdagens spørgetime i Folketinget blev Mette Frederiksen blandt andet spurgt ind til, hvornår hun vidste, at der ikke var lovhjemmel til instruksen:

   - Det bliver Statsministeriet gjort opmærksom på i weekenden. Det er en fejl. Det er også en beklagelig fejl. Jeg sagde, vi ville komme til at begå fejl, og det her er en af dem, svarer Mette Frederiksen.

  7. Fødevarestyrelsen har vidst det hele tiden

   Berlingske kunne man onsdag 11. november læse, at Fødevarestyrelsen, modsat Mette Frederiksen og Mogens Jensen, hele tiden havde vidst, at der ikke var lovhjemmel.

   Veterinærdirektør Hanne Larsen skrev følgende til avisen:

   - På de indre linjer har kommunikationen været helt klar, og Fødevarestyrelsen har hele tiden ageret efter, at det ville kræve en hjemmel at påbyde aflivning af raske mink længere væk end 7,8 kilometer fra en smittet besætning.

  8. Støttepartier sikrer lovgrundlag

   Mandag fik regeringen en aftale på plads om aflivning, et midlertidigt forbud mod mink og udbetaling af den omdiskuterede tempobonus indgået med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

   Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti forlod forhandlingerne i sidste øjeblik.

  9. Mogens Jensen i endnu et samråd

   Tirsdag var fødevareminister Mogens Jensen (S) igen i samråd om minksagen, hvor han blandt andet blev spurgt ind til, hvorfor ministeren ikke straks stoppede den ulovlige ordre, da han fandt ud af, at der ikke var lovhjemmel til den.

   Her henviste ministeren endnu engang til onsdagens redegørelse.

  10. Mette Frederiksen: Der kommer en redegørelse

   Tirsdag eftermiddag var statsministeren i spørgetime med Folketingets partiledere.

   Her blev hun spurgt ind til regeringens håndtering af minksagen, men talrige gange svarer hun ved at henvise til den redegørelse, som Fødevareministeriet kommer med onsdag.

  11. Mogens Jensen trækker sig

   Onsdag trækker fødevareminister Mogens Jensen (S) sig fra sin ministerpost, som en konsekvens af minkskandalen.

Hastelov kuldsejlet af blå blok

Den lov, der skulle gøre det muligt for myndighederne at aflive raske mink, var sat til at blive hastebehandlet af Folketinget tirsdag.

Men med blå bloks modvilje lykkedes det ikke regeringen at få opbakning fra de påkrævede 75 procent af Folketinget.

Og så længe kompensationen til landmændene ikke er på plads, kan landmandspartiet Venstre ikke nikke ja til en hastebehandling af lovforslaget, lød det mandag fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Spørgsmålet er nu, hvordan det mislykkede forsøg på at hastebehandle stiller de minkavlere, der på få dage har afviklet deres virksomhed.

Folketingets partier har mandag indledt forhandlingerne om kompensation, men er endnu ikke nået til enighed.